Pretraga kroz beleške uz nemačke dokumente sa mikrofilmova National Archive Washington
Documents from National Archive Washington - notes search
Dostupno listova dokumenata (total pages): 94175 - od toga tagovano (total notes): 993

search string 1:
search string 2:

Ukupno pronađeno (total results): 1


descriptionframe no.the document
15. brdski armijski korpus (XV. Gebirgs Armeekorps) National Archive Washington, T314 roll 564, frame 455
Dnevni izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa za 10. mart 1944.
- - /Prema četničkim podacima, Tito se nalazi u drvarskoj pećini, prema drugim izvorima u Oštrelju sjeverno od Drvara./
link za pregled dokumenta u okviru njegove rolne T314 roll 564 (the whole T314 roll 564)
Dnevni izvještaj obavještajnog odjeljenja 15. brdskog korpusa za 10. mart 1944.
- - /Prema četničkim podacima, Tito se nalazi u drvarskoj pećini, prema drugim izvorima u Oštrelju sjeverno od Drvara./, -
T314-r564-f455