BIBLIOTEKA

FOTOGALERIJA

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20

Milan Ribica i. Komnen Šoškić borci 4. crnogorske proleterske brigade u Kruševcu 1944.

Ljubica Milošević, borac 4. crnogorske proleterske brigade sa drugaricom u Kraljevu 1944.

Drugarice borci 4. crnogorske proleterske brigade u Loznici marta 1943.

Bojana Vidojević, borac 4. crnogorske proleterske brigade u Kraljevu decembra 1944.

Danilo Vulević i Kosta Milošević u oslobođenom Kruševcu oktobra 1944.

Begović Čamil borac 4. crnogorske proleterske brigade sa drugom, oktobra 1944.

Grupa boraca 4. crnogorske proleterske brigade u oslobođenom Bijelom Polju decembra 1943.

Borci 3. Čete 3. bataljona 4. crnogorske proleterske brigade u Livnu 1942.

Grupa boraca 3. čete 5. bataljona 4. crnogorske proleterske brigade u Trsteniku 1944.

Danica Leković - Dragović borac 5. batajona 4. crnogorske proleterske brigade, 7.02. 1945.

Izviđačka grupa 5. bataljona 4. crnogorske proleterske brigade u Vrbi kod Kraljeva 1944.

Borci 1. ćete 2. bataljona 4. crnogorske proleterske brigade u Beranama marta 1944. S leva na desno:
Kljajić Jakov
Jovančević Miodrag
Dragović Rosa
Jakšić Marinko.

Štab 4. bataljona 4. crnogorske proleterske brigade u Kraljevu 1944.

Spasoje Boban Boća Brajović i Nikola Jelušić u Sajkovićima januara 1943.

Dobrivoje Pavlovič, svršeai maturant, rođen 1922. u Mojsinju kod Čačka; člaa Sreskog komiteta KPJ za srez Ljubički; uhvatili ga čenici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je i streljan 7. januara 1943.

Živana Borišić, domaćica, rođena 1922. u selu Trbušanima kod Čačka; član SKOJ- aj radila u pozadini za NOP; steljana je od četnika u Trbušanima u noći između 6. i 7. decembra 1941.

Na slici s leva na desno: Leon Rupnik, general bivše jugoslovenske vojske; saradnik italijanskog i nemačkog okupatora; pobegao u inostranstvo početkom maja 1945; potom predat vlastima Jugoslavije. Na sudskom procesu u Ljubljani 1946. osuđen na smrt kao ratni zločinac. U sredini SS-general Ervin Rezener, osuđen na kaznu smrti vešanjem u Ljubljani 1946. Dr.Gregorij Rožman, biskup i saradnik okupatora; pobegao početkom maja 1945.; osuđen u odsustvu na 16 godina robije; umro u emigraciji 1959.

Na igralištu fudbalskog kluba "Borac" u Čačku 20.VI 1941. pod nadzorom vojnika nemačkih SS trupa, žandarmi su streljali 12 rodoljuba: dr Momčila Katanića, advokata Aleksandra Ćurčića, zemljoradnika Aleksaadra Gajovića iz Mrčajevaca, zemljoradnika Branka Radovića iz Katrge, profesora Davida Naftalija iz Čačka, učenika učiteljske škole Životu Petronijevića iz Bečnje, stolara Miloša Miloševića, abadžiju Ranisava Blagojevića, zemljoradnika Živka Grujičića iz Gornje Gorevnice i njegovu majku domaćicu Sofiju, zemljoradnika Sretena Blagojevića iz Gornje Gorevnice, i Obrada Arsenijevića, iz Užica. Ovo je bilo prvo streljanje u Čačku nakon okupacije.

Milivoje Minja Đilas, student agronomije, rođen 1914. u Pobušću kod Kolašina; bio član Sreskog komiteta KPJ za srez takovski; politički
komesar Takovskog bataljoaa Čačanskog NOP odreda "Dr Dragiša Mišović", zarobljen kod Užica od četnika i predat Nemcima, oteran u Banjički logor, gde je streljan 5. marta 1942. godine.

Milutin Stojić, zemljoradnik, rođen 1903. u Banjici kod Čačka; član Sreskog komiteta KPJ za srez trnavski; organizator ustanka u selima trnavskog sreza; komandir Prve trnavske čete: politički komesar Trnavskog bataljoaa Čačanskog NOP odreda "Dr. Dragiša Mišović"; uhvatili ga nedićevci i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je streljan 25. januara 1943.

Momčilo Mole Radosavljević, diplomirani pravnik, rođen 1910. u Slatini kod Čačka; sekretar Sreskog komiteta KPJ za srez trnavski; organizator ustanka u čačanskom kraju; prvi komandant Čačanskog NOP odreda "Dr. Dragiša Mišović"; uhvatili ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Čačku 01. 02. 1942.

Predarag Jevrić Škepo, diplomirani pravnik, rođen 1913. u Gornjem Milanovcu; član KPJ i jedan od organizatora ustanka u čačanskom kraju; komandir Dragačevske čete; komandant Trnavskog bataljona Čačanskog NOP odreda, komandant 2. bataljona (Čačanskog) Druge proleterske brigade} poginuo kao komandant 15. divizije NOVJ (slovenačke) u borbi protiv Italijana i ustaša kod Labina u Istri 31. jula 1943. Za narednog heroja Jugoslavije proglašen 25. oktobra 1943. godine.

Ružica Ruža Stanišić, student agronomije, rođena 1921. u Čačku} Član KPJ; pozadinski radnik; uhvatila je policija i oterala u Banjički logor, gde je streljana 7. juna 1943. zajedno sa bratom Miloradom Stanišićem.

Vadimir Miša Lazić, student arhitekture, rođen 1920. u Gornjem Milanovcu; sekretar sreskog komiteta SKOJ-a za srez takovski; član Okružnog komiteta SKOJ-a za Čačak; Član Sreskog komiteta KPJ za srez takovski; zameaik političkog komesara Takovskog bataljona; poginuo u borbi protiv četnika kod Gornjeg Milanovca 8. novembra 1941.

Milomir Milosavljević, zemljoradnik, rođen 1919. u selu Dučalovićima (Dragačevo); član KPJ; organizator ustanka 1941. u Dragačevu; bio je prvo komandir, pa politički komesar 1. čete Dragačevskog bataljona Čačanskog NOP odreda. Uhvaćen od četnika i ubijen 21. januara 1942. u Lučanima.

Srećko Nikolič, kamenorezac - zidar, rođen 1909. u Donjoj Trepči kod Čačka; član KPJ; zamenik komandira Treće čete Ljubićkog bataljona Čačanskog NOP odreda "Dr.Dragiša Mišović", a od oktobra 1941. komandir partizanske tenkovske čete; ubili ga četnici u Samaili kod Kraljeva 4. novembra 1941.

Radomir Rade Prelič, poštanski činovaik, rođen 1907* u Guči (Dragačevo); član KPJ; u septembra, oktobru i novembru 1941. bio je komaadant partizanske Komande mesta u Guči; zaklali ga četnici na Vencu u selu Lisi kod Ivanjice u noći između 24., i 25. novembra 1941. godine.

Radiša Poštić, diplomirani inženjer šumarstva, rođen 1913. u Mrčajevcima kod Čačka; član KPJ; jedan od orgaaizatora ustanka u Ijubićkom sreza; među prvima stupio u Čačanski NOP odred "Dr. Dragiša Mišović"; poginuo kao zamenik komandanta Čačanskog NOP odreda i sekretar sreskog komiteta KPJ za srez ljubićki 5. marta 1943. godine u borbi protiv žandarma i četnika.

Vidosav Kolakvić, studeat prava, rođjen 1920. u selu Vrnčanima; živeo u Trbušanima kod Čačka; bio je sekretar sreskog komiteta KPJ za srez ljubićki; sekretar Okružaog komiteta SKOJ-a za Čačak; borac Ljubićkog bataljona Čačanskog NOP odreda "Dr. Dragiša Mišović"; streljali ga četnici u Užičkoj Požegi 9. jaauara 1942. godine.

Mladen Mlađo Prelić, trgovac, rođen 1903. u Guči; predsednik Sreskog NO za srez dragačevski u Guči; zaklan od četnika u Guči 20. jula 1943.

Milutin Mićo Đurić, učenik gimnazije; rođen 1923. u Mojsinju kod Čačka; član SKOJ-a; borac Ljubićkog bataljona Čačanskog NOP odreda "Dr. Dragiša Mišović"; poginuo u borbi protiv žandarma 9. septembra 1941. godine u Mojsinju.

Momčilo Momo Vilimanović, student prava rođen 1914, u selu Atenici; živeo u Čačku, učestvovao u pripremi ustanka 1941; sekretar Gradskog NOO u oslobođenom Čačku oktobra i novembra 1941; član Okružnog komiteta KPJ za Čačak; uhvatili ga nedićevci 27. februara 1943. u selu Vapi kod Čačka i posle mučenja oterali u Banjički logor; streljan u Malom Požarevcu kod Beograda 26. maja 1943.

Stoja Tošić, diplomirani pravnik; rođena 1917. u Čačku; član KPJ; radila u partizanskoj komadi mesta u Čačku oktobra i novembra 1941; zaklali je četnici 18. oktobra 1943. u selu Balugi kod Preljine.

Đorđe Đoko Milovanović, diplomirani pravnik, novinar, rođen 1908. u Čačku; član KPJ; organizator ustanka u čačanskom kraju; prvi komandant partizanske artiljerije Čačanskog NOP odreda "Dr Dragiša Mišović" na opsednutom Kraljevu oktobra i prvih dana novembra 1941; uhvatili . ga četnici i predali Nemcima, koji su ga streljali u Čačku 22. decembra 1941.

Vojislav Vojo Pajić, stolar, rođen 1899. u selu Virovu; živeo u Čačku; član Sreskog komiteta KPJ; organizator ustanka u dragačevskom srezu; bio je zamenik političkog komesara Dragačevske čete Čačanskog NOP odreda "Dr Dragiša Mišović"; ubili ga četnici na svirep način kod Lučana 22. septembra 1941. godine.

Radmila Lala Ivković, student agronomije, rođena 1918 u Čačku; član KPJ od 1938; iz slobodnog Čačka oktobrarskih i novembarskih dana 1941. bila je dopisnik lista "Borba" koji je izlazio u Užicu.. Posle prve neprijateljske ofanzive otišla je sa jednim delom partizanskih snaga u Sandžak i Bosnu; bila je sekretar Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba, a zatim rukovodilac u Centralaoj bolnici. Nosilac je "Partizanske spomenice 1941",

Branka Jovanović, domaćica, rođena 1929. u Leušićima kod Gornjeg .Milanovca; U toku 1943. i 1944. održavala je vezu sa borcima Čačanskog NOP odreda, a 14.02. 1945. dobrovoljno je stupila kao bolničarka a II bataljon četvrte brigade Srpske divizije KNOJ-a; demobilisana je 10. aprila 1946.

S leva na desno: Krinka Tomanić, domaćica, rođena 1922. u Pranjanima kod Gornjeg Milanovca. 1941. stupila je u Požešku četu Užičkog NOP odreda "Dimitrije Tucović", a u Drugoj proleterskoj brigadi bila je bolničarka. Nosilac "Partizanske spomenice 1941". Smilja Todorić, učenica ženske zanatske škole, rođena 1923. u Ravnima; tokom ustanka 19441. bila je bolničarka u partizanskoj bolnici u Čačku; bila je bolničarka u Drugoj proleterskoj brigadi, a kasnije sanitetski referent. Nosilac je "Partizanske spomenice 1941".

Slavomir Stefanović, zemljoradnik, rođen 1906. u Jezdini kod Čačka; borac Dragačevskog bataljona Čačanskog NOP odreda; uhvaćen od četnika i predat Nemcima, koji su ga streljali 22.decembra 1941. u Čačku.

Miroljub Nešković Žaco, krojački radnik, rođen 1918. u. Austriji; živeo u Čačku; kao član KPJ jedan je od organizatora ustanka 1941. u čačanskom kraju; poginuo je kao zamenik političkog komesara obnvoljenog Čačanskog NOP odreda "Dr Dragiša Mišović" 22. januara 1944. u selu Prislonici kod Čačka.

Stojanka Teodorović, profesor, rođena 1914. u Obrovcu u Bačkoj. Po završetku umetničke škole u Beogradu dolazi 1936 u Gornji Milanovac za. nastavnika likovnog vaspitanja u Gimnaziju. Kao član KPJ uzela ,je aktivno učešće u pripremama ustanka 1941, u takovskom kraju. Umrla je 1943. u Šćitu blizu Prozora.

Faksimil prve strane vojničke knjižice Ratka Mitrovića, iz Čačka, koji je stupio u Đački eskadron konjičke škole u Zemunu 15. oktobra 1935. Kao član Okružnog komiteta KPJ jedan je od najistaknutijih organizatora ustanka 1941. u čačanskom okrugu; bio je politički komesar Čačanskog NOP odreda "Dr Dragiša Mišović". Uhvaćen je od četnika i predat Nemcima koji su ga obesili 11. XII 1941. u Čačku. Proglašen je za narodnog heroja.

Elijas Almozino Guta, svršeni maturant, rođen 1923. u Beogradu gde je završio Prvu mušku gimanziju. Kao skojevac učestvovao je u paljenju nemačkih kamiona jula 1941. u Beogradu. Krajem jula izbegao je iz Beograda (bio je po narodnosti Jevrejia) i stupio u Čačanski NOP odred. Poginuo je od Nemaca 3. avgusta 1941. u selu Banjici kod Čačka (kod manastira Stjenika).

Sredoje Kovačević, činovnik, rođen 1920. u Ljubiću kod Čačka; član KPJ; borac ljubićkog bataljona Čačanskog NOP odreda "Dr Dragiša Mišović"; uhvaćen od nedićevaca i predat Nemcima, koji su ga streljali 13. decembra 1941. u Čačku.

Ranko Šutić. učenik gimnazije, rođen 1922. u Trnnvi kod Čačka; član KPJ; borac Trnavskog bataljona Čačanskog NOP odreda "Dr Dragiša Mišović"; uhvaćen od četnika i predat Nemcima, koji su ga streljali 23. decembra 1941. u Čačku.

Simon Simo Saraga, stolarski radnik, rođen 1900. u Ivanskom kod Bjelovara, živeo i radio u Čačku; predratni član KPJ; organizator ustanka u čačanskom. kraju; politički komesar čete u Ljubićkom bataljonu; politički komesar Gradske partizanske milicije u Čačku; uhvaćen od četnika 1.XI 1941. i predat Nemcima, koji su ga mučili i obesili 28. jula 1942. u Čačku.

Dragiša Pajović, student medicine, rođen 1919. u selu Kaoni kod Čačka; kao član KPJ jedan je od organizatora ustanka u Dragačevu; bio je rukovodilac sanitetske službe u Dragačevskom bataljonu Čačanskog NOP odreda "Dr Dragiša Mišović"; zatim je bio pomoćnik sanitetskog referenta u Prvoj proleterskoj brigadi, i referent saniteta u Trećoj sandžačkoj proleterskoj brigadi: poginuo je u borbi protiv četnika krajem juna 1943. u selu Štitkovu kod Nove Varoši.

Dragana Todorović, učenica gimanzije; rodoena 1924. u Beogradu, živela u Čačku; član SKOJ-a; borac Trnavskog bataljona Čačanskog NOP odreda "Dr Dragiša Mišović"; streljali je četnici kao teškog ranjenika 5. decembra 1941. u selu Rajcu kod Čačka.

Dr. Momčilo Katanić, lekar, rođen 1912. u Rekovcu, živeo u Gornjem Milanovcu i Čačku; učestvovao u pripremama ustanka u čačanskom kraju; bio je član Štaba Čačanskog NOP odreda "Dr Dragiša Mišović" u kome je rukovodio sanitetskom. služtbom; uhvaćen je od Nemaca i streljan u Čačku 20. jula 1941. (vidi i fotografiju Inv.br. 14589)

Sredoje Markićević, kapetan bivše jugoslovenske vojske, rođen 1910, u selu Pilatovićima (Dragačevo); član KPJ; bio je načelnik štaba čačanskog NOP odreda "Dr Dragiša Mišović"; uhvaćen od četnika i predat Nemcima koji su ga oterali u Banjički logor gde je streljan 9. maja 1942.

Milenko Nikšić, trgovac, rođen 1897. u Milićevcima, živeo u Ljubiću kod Čačka: predratni član KPJ: jedan od organizatora ustanka u čačanskom kraju; komandir Prve ljubićke čete, a zatim Ljubićkog bataljona Čačanskog NOP odreda "Dr Dragiša Mišović" u oktobru i novembru 1941. bio je komandant partizanske komande mesta u Čačku, i komandant sektora za borbu protiv četnika u Srezojevcima; izvršio samoubistvo da ne bi pao u ruke četnika 7. decembra 1941. u selu Milićevcima.

Ljubiša Nedić, zemljoradnik, rođen 1909. u Trbušanima kod Čačka; član KPJ; komandir l. čete Ljubićkog bataljona Čačanskog NOP odreda; ubili ga žandarmi 6. avgusta 1941. u Trbušanima.

Milutin Krdžić - Ban, zemljoradnik, rođen 1909. u Gornjoj Gorevnici kod Čačka; član KPJ; borac Ljubićkog bataljona Čačanskog NOP odreda; uhvatili ga ,etaici i predali Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je streljan 19.02.1943.

Milorad Madžarević, radnik, rođeu 1905. - u Slatini kod Čačka; Član KPJ; bio je politički komesar 3. čete Trnavskog bataljona Čačanskog NOP odreda "Dr. Dragiša Mišović"; zarobljen od četnika i ubijen u selu Zablaću posle sadističkog mučenja 8. decembra 1941.

Radojica Radosavljević, obućarski radnik, rođen 1911. u selu Donjoj Trepči, živeo u Čačku; kao član Okružnog komiteta KPJ za Čačak; uhvaćen u Nevadama kod Gornjeg Milanovca za vreme održavanja sastanka Sreskog komiteta KPJ za srez takovski, i predat Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor gde je streljan 17. oktobra 1941. godine.

Na slici stoje s leva ua desao: tri sestre: Zora Bogićević – Nikezić, učenica Ženske stručne škole, rođena 1924. u Čačku. Ustaničke 1941. kao skojevka stupila u 5. ljubićku četu Ljubićkog bataljona Čačanskog odreda kao bolničarka, a zatim je bila u Drugoj proleterskoj brigadi. Olga Bogićević - Kostić, radnica, rođena 1922, u Čačku. 1941. stupila kao bolničarka u 5. ljubičku četu Ljubićkog bataljona Čačanskog odreda, a zatim je bila u Drugoj proleterskoj brigadi. Nada Bogićević - Radojević, radnica, rođena 1921, u Čačku. Kao skojevka stupila je u Čačanski NOP odred 1941.

Milivoje Jovanović Mićo, student medicine, rođen 1920. u selu Katrgi kod Čačka. Kao skojevac stupio Qe 1941. u 4. ljubićku četu Ljubićkog bataljona Čačanskog NOP odreda "Dr. Dragiša Mišović". Uhvaćen je od četnika i zaklan 27. januara 1943.

Nadežda Nada Aleksić, učenica gimnazije, rođena 1934. u Priboju na Limu, živela u Čačku. Ustaničke 1941. stupila je kao bolničarka u Čačanski NOP odred "Dr. Dragiša Mišović". Streljana je od Italijana februara 1942. u Prijepolju.

Roksanda Rosa Lišančić domaćica, rođena 1922. u selu Atenici kod Čačka; kao član KPJ radila je u pozadini za NOP. Zaklana je od četnika 29. avgusta 1943. u Atenici.

Leposava Lepa Lazić - Jovanović, svršeni manturant, rođena 1922. u Gornjem Milanovcu. Ustaničke 1941. kao napredan omladiaka stupila je u partizansku bolnicu na Savincu kod Gornjeg Milanovca. Provela je jedno vratne u Banjičkom logoru.

Krinka Tomanić, domaćica, rođena 1922. u Pranjanima kod Gornjeg Milanovca. 1941. stupila je u Pošešku četu Užičkog NOP odreda "Dimitrije Tucović", a u Drugoj proleterskoj brigadi bila je bolničarka u Prvoj požeškoj četi Čačanskog bataljona. Nosilac je "Partizanske spomenice 1941".

Dr Dionizije Đorović, lekar, rođen 1902. u Stojakovu kod Đevđelije, od 1941. radio u bolnici u Gornjem Milanovcu. Kao član KPJ stupio je 1941. u Čačanski NOP odred. Bio je upravnik partizanske bolnice na Savincu kod Gornjeg Milanovca oktobra i novembra 1941. Uhvaćen je 1941. od četnika i predat Nemcima koji su ga oterali u logor u Norvešku. Umro 1960. u Gornjem Milanovcu.

Na slici dresina koja ja saobraćala na železčkoj pruzi u oktobru i novembru 1941. od Čačka prema Kraljevu i Užicu.

Radojka Filipović, učiteljica, rođena 1920 u Prijevoru. Kao član KPJ stupila je u Prvu ljubićku četu Ljubićkog bataljona Čačanskog NOP odreda. Ubijena je od četnika 2. decembra 1941. u Parmencu kod Čačka.

Narodni heroj Ratko Mitrović, politički komesar Čačanskog NOP odreda na vešalima 11. decembra 1941. Čačku.

Jedan vod Rudničke čete Čačanskog NOP odreda obučava se u rukovanju oružjem (početak septembra 1941)

Grupa boraca Čačanskog NOP odreda na nemačkom kamionu zaplenjenom 27. septembra 1941. kod Kosovskog bunara u selu Ježevici (ova slika je iz oktobra 1941 u slobodnom Čačku).

Miloš T. Jovašević, zemljoradnik - pesaik, rođen 1913. u Preljini kod Čačka: Član KPJ; jedan od organizatora ustanka u ljubićkom kraju; politički komesar 5. čete Ljubćkog bataljona Čačanskog NOP odreda; poginuo u borbi protiv četnika 10. aprila 1942. u selu Banjici kod Čačka.

Na slici s leva na desno: Milunka Janković, domaćica, rođena 1899. u Donjoj Gorevnici kod Čačka. Prilikom povlačenja preko Zlatibora, ubijena od Nemaca uz ranjenog muža Milisava, krajem novembra 1941. Milisav Janković, zemljoradnik, rođen 1899. u Donjoj Gorevnici. Ustaničke 1941. bio je borac u 4. ljubićkoj četi Ljubićkog bataljona Čačanskog odreda. Nemci ga zarobljavaju kao teškog ranjenika na Zlatiboru krajem novembra i zatim streljaju. Stojka Janković, majka Milisava Jankovića, streljana od četnika kao 70-godišnja starica 22. marta 1943. u Donjoj Gorevnici.

Zarobljeni nemački tenk od boraca Takovskog bataljona Čačanskog NOP odreda "Dr.Dragiša Mišović" kod Rapaj brda 5. oktobra 1941. Ovaj tenk, pošto je osposobljen, učestvovao je u napadu na opsednuto Kraljevo krajem oktobra 1941.

Marija Lompar, studentkinja medicine, rođena 1914. u Ljubljani. Kao napredna omladinka stupila je 1941. u Čačanski NOP odred učestvujući u organizovanju sanitetske službe, a kasnije je bila u proleterskim brigadama radeći takođe u sanitetu. Posle rata je završila Medicinski fakultet. Umrla je 1985. godine.

Na slici s leva na desno (fotografija je iz oktobra 1941.):
Ratko Parezanović, učitelj, rođen 1916, u selu Banjici kod Čačka; član KPJ; učestvovao u pripremama ustanka u Dragačevu; bio je komandir čete u Dragačevskom bataljonu Čačanskog NOP odreda, Poginuo je u borbi protiv četnika 3. novembra 1941. u Užičkoj Požegi.
Bogdan Kapelan. novinar, rođen 1919. u Bosanskom Novom; član KPJ; po zadatku Partije došao 1941. iz Beograda i stupio u Čačanski NOP odred; kasnije je bio komandir čete u Drugoj proleterskoj brigadi i poginuo je kod Livna 18. decembra 1942.

Policijski snimak iz aprila 1943. pohvatanih članova Okružnog komiteta KPJ za Čačak. S leva na desno:
Radosav Rade Minić. obućarski radnik, rođen 1910. u Preljini, živeo u Čačku; kao sekretar Okružnog komiteta KPJ jedan je od organizatora ustanka u čačanskom okrugu; uhvaćen je od nedićevaca i predat Nemcima, koji sa ga oterali u Banjički logor, gde je i streljan 14. maja 1943.
Miodrag Mici Savić, mašinobravar, rođen 1920. u selu Vapi kod Čačka; član Okružnog komiteta KPJ za Čačnk; uhvaćen je od nedićevaca i predat Nemcima, koji su ga oterali u Banjički logor, gde je i streljan 25.V 1943.
Milorad Mile Stanišić. student tehnike, rođen 1920. u Čačku; član Okružnog komiteta KPJ za Čačak; uhvaćen od nedićevaca i predat Nemcima, koji su ga oterali u Banjićki logor; streljan je 25.V 1943. u selu Malom Požarevcu kod Beograda.

Fotografija iz oktobra 1941. S leva na desno: Raja Simović, domaćica, rođena 1923. u selu Mojsinju kod Čačka; kao napredna omladinka radila za NOP u pozadini; umrla posle rata. Cmiljka Kujundžić, domaćica, rođena 1923. u Prijevoru kod Čačka; borac u Ljubićkom bataljonu Čačanskog NOP odreda; uhvaćena od četnika i predata Nemcima koji su je oterali u Banjički logor; ubijena u Specijalnoj policiji u Beogradu 5. aprila 1943. Strajin Lapčević, puškar, rođen 1917. u selu Godoviku, živeo u Ljubiću kod Čačka; član KPJ; zamenik komandira 1. čete Ljubićkog bataljona Čačanskog NOP odreda; uhvaćen od četnika i streljan 5. decembra 1941. u Rošcima kod Čačka. Vukosav Kozoderović, zemljoradnik, rođen 1920. u sela Brezni; član KPJ; zamenik političkog komesara 1. čete Ljubićkog bataljona Čačanskog NOP odreda; streljan od četnika u Rošcima 5. decembra 1941.

Štab III bataljona V sandžačke brigade septembra 1944. na Zlatiboru. S leva na desno: 1. Ljubomir Pejović -komandant baljona, 2. Diko Pejatović - zamenik komesara, 3. Radenko Kljajević - komandant IV bataljona, sede: l. Savo Vučinić - intendant bataljona, 2. Bogdan Glišović - komesar bataljona, 3. Dušan Abramović, obaveštajni oficir bataljona, 4-. Vera Zorić - referent saniteta bataljona.

Borci III bataljona IV crnogorske proleterske brigade u Livnu 1943.

Desetari II čete, III bataljona IV crnogorske proleterske brigade u mestu Novak-Bapska - Srem, 27.01.1945. S leva: 1. Milosavljević Života, 2. Trenkić Života, 3.Miljković Jugoslav.

Štab X srpske brigade, Crna Trava, 25. avgusta 1944. godine (treći s leva Kiro Gligorov, borac III makedonske brigade)

Crnogorski kvislinzi sa Italijaninama neposredno posle ubijstva sekretara sreskog komiteta KPJ za Bar, Mila Mašova Orlandića i Danice Lečić, člana KPJ, 5. januara 1943. na obroncima Rumije.

Parada italijanske fašističke soldateske 1941.

Smotra nemačke fašističke soldateske u Berlinu 1941. godine.

Malović Josif, fotografija iz ustaničkih dana 1941. u toku rata bio je na raznim vojnim političkim dužnostima, većnik CASNO-a i član Glavnog štaba Crne Gore i Boke.

Mornarica Jugoslovenske armije učestvuje u završnim operacijama za konačno oslobođenje zemlje, početkom maja 1945. godine.

Štab Prve udarne bokeljske brigade 1944.

Za vreme Šeste ofanzive, borci 12. slavonske divizije na Papuku 1944. godine.

Jedinice Šestog korpusa NOVJ ulaze u oslobođenu Požegu 12. septembra 1944. godine.

Prvi artiljerijski divizion 39. divizije pri prelazu Kupe kod Topuskog 6.II.1945.

Članovi Oblasnog narodnooslobodilačkog odbora za Slavoniju 1944. godine.

Svetozar Radojević komesar bataljona 5. crnogorske proleterske brigade kod Nevesinja u proleće 1943. g.

Puškomitralješko gnezdo 5. crnogorske proleterske brigade u borbi sa nemačkim okupatorskim jedinicama na Vjetreniku krajem 1944 g. Prvi s leva Svetozar Radojević, komesar 3. divizije.

Narod pomaže borcima 3. udarne divizije u raščišćavanju puta u Trnovu kod Sarajeva marta 1945.

Jedinice 3. udarne divizije za vreme prelaza preko reke Dobra kod Karlovca april 1945.

Artiljerija 3. udarne divizije na položaju kod Sarajeva 1945.

Izbeglice iz Bosne na položaju 3. udarne divizije marta 1943.

Borci 7. brigade 3. udarne divizije za vreme prelaza preko Kupe maja 1945. za vreme završnih operacija za oslobođenje zemlje.

Dušan Pajić - Dašić, komandant Duvanjskog partizanskog odreda i Stole Dilar, borac Duvanjskog partizanskog odreda u Glamoču oktobra - novembra 1942.

Operativni štab srpskih, makedonskih i kosovskih jedinica u prolećnoj ofanzivi 1944. na terenu istočne Makedonije. Gornji red, s leva na desno: Milan Zečar, narodni heroj 2. Mihailo Apastolski, narodni heroj. Drugi red s desna: 1. Javorina Saša 2. Banić Mile 3. Jašmak Kosta.

Štab 2. kosovskog bataljona januara 1944. S leva na desno: l.Povšič Franc - zamenik komandanta 2. Jovović Dušan (poginuo kao politički komesar 2. kosovsko-metohijske brigade, 3. Mirko Perović - komandant bataljona 4. Subotić Lazar, zamenik političkog komesara.