BIBLIOTEKA

FOTOGALERIJA

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20

Zarobljeni četnici u selu Brzeću, koji su kasnije prišli NOP-u 1944.

Zarobljeni domobrani kod Vojnića.

Balisti nad zaklanom žrtvom u selu Veliki kod Andrijevice. Albanski fašisti i Nemci iz 7 SS Divizije "Princ Eugen" i 21. divizije "Skenderbeg", izvršili su 28. jula 1944. pokolj u selima Veliki i Gornjoj Ržanici kod Andrijevice. Za dva sata ubili su, zaklali i bacili u vatru oko 400 starica, žena i dece.

Četnički komandant Jakov Jovović sa svojim saradnicima i predstavnikom nemačke feldkomandanture, Cetinje, jesen 1943.

Borci 5. proleterske brigade kod Ostroga, 14 oktobra 1943.

Četnički odred Baja Stanišića na železničkoj stanici u Nikšiću, prilikom odlaska na Neretvu, krajem januara 1943.

Četnici odreda Baja Stanišića na železničkoj stanici u Nikšiću, prilikom odlaska na Neretvu, krajem januara 1943.

Grupa četnika Durmitorske četničke brigade Nikole Bojovića, zarobljenih u selu Dobrigošća na desnoj obali Neretve, u prvoj polovini marta 1943.

Đorđije Lašić /prvi s desna/, šef nemačke uprave za Crnu Goru, pukovnik Hajnke /treći s desna/ i Jakov Jovović /drugi s leva/ u Podogorici, proleće 1944.

Ilija Kaljević - narodni heroj, Niko Strugar i Danilo Jauković na jednoj železničkoj stanici, u Sovjetskom Savezu, prilikom odlaska na lečenje, aprila 1944.

Maršal Jugoslavije Josip Broz Tito i predsednik Prezidijuma Vrhovnog sovjeta Mihajlo Kalinjin u Moskvi, aprila 1945. za vreme prijeme.

Dr.Ivan Ribar i Danilo Jauković prilikom predaje ordena Narodnog heroja u Beogradu, 23-24, marta 1945.

Maršal Jugoslavije Josip Broz Tito u loži Boljšog teatra u Moskvi, aprila 1945. S desna na levo:
Dr. Ivan Šubašić
Vjačeslav Molotov
Milovan Đilas.

U oslobođenim Pljevljima krajem septembra 1943. S leva na desno: Danilo Knežević - komesar II bataljona III proleterske sandžačke brigade, Desa Bulatović - politički radnik, Danica Kladarin - član oblasnog komiteta za Sandžak, Vojo Terić - član sreskog komiteta u Prijepolju, Danilo Jauković - komandant II bataljona III proleterske sandžačke brigade.

Danilo Knežević - politički komesar III proleterske sandžaćke brigade i Halil Hedzimurtehić komandant u selu Sastavci na putu od Hudog prema lijevi j ima, avgusta 1944.

Borci II bataljona III proleterske sandžačke brigade na Kamenoj Gori kod Prijepolja, decembra 1943.

Logor Dahau - preživeli logoraš nad kojim su vršeni eksperimenti in vivo.

Logor Dahau - gomila leševa zatečena na dan oslobođenja logora.

Logor Dahau - leševi nemačkih oficira ubijenih od strane logoraša.

Logor Dahau - logoraši za vreme kupanja.

Krematorijum koncentracionog logora Dahau.

Krematorijumske peći u logoru Dahau.

Leševi logoraša u koncentracionom logoru Dahau.

Unutrašnjost logora Dahau - transportovanje ubijenih logoraša u krematorijum.

Logor Dahau - unutrašnjost logora - krematorijumska peć.

Logor Dahau - kosti logoraša iz krematorijumske peći.

Koncentracioni logor Mathauzen - nesagorele kosti logoraša iz krematorijskih peći.

Sanitetska ekipa 3. krajiške brigade kod Ljubljane juna ili jula 1945. Između ostalih na fotografiji je Mile Zorić - "Žućo".

Jelka Bulajić i Kačar Dragica borci 3. krajiške brigade.

Borci Gatačkog bataljona 1941.

Ilegalni mesni narodnooslobodilački odbor u Ugrinovcima, Srem, 1943.

Ilegalni mesni narodnooslobodilački odbor u Deču, 1944.

Radio - stanica zvana "Kričač" koja je radila ilegalao od 7. novembra 1941. do 4 aprila 1942. u Ljubljani.

Posle odvođenja muškaraca u internaciju od strane Italijana iz Podrage u Vipavskoj dolini, krajem leta 1942. Terenski odbor OF organizovao je žensku radnu snagu koja je radila zajedno na poljima i u vinogradima.

Ratko Žarić, student iz okoline Danilovgrada koji je po zadatku Partije ubačen u italijansku obaveštajnu službu OVRU. Otkriven je i streljan od Italijana u Cetinju, 1942.

Radivoj Munjin, po zadatku Partije stupa u Serajevu u domobrane i radi za oslobodilački pokret. Otkriven je od ustaša 9. juna 1942. i oteran u logor Jasnovao gde gine pri pokušaju bekstva.

Dalibor Francisti, radio ilegalno za NOP među domobranima. Organizovao je grupu domobrana podoficira i oficira koji su zajedno sa grupom komunista iz Petrovaradina i Novog Sada učestvovali u skrivanju oružja u lagumima Petrovaradinske tvrđave, koje je poslato Fruškogorskom partizanskom odredu.

Detalj sa ilegalne izložbe slikara i vajara pripadnika NOP-a koja Je održana u Splitu od aprila do septembra 1943.

Ciklostilni stroj jedne od ilegalnih ljubljanskih tehnika.

Narodni heroj Tone Herjal, član KP Slovenije vođa ciklostilne tehnike Centralne tehnike KP Slovenije u Ljubljani, streljan 11.VI.1942 u Ljubljani.

Predmeti sa duplim dnom u kojima je za vrene okupacije nešen ilegalni materijal. /Slovenija/.

Specijalno izrađeni predmeti za skrivanje i prenošenje ilegalne pošte i literature, /Slovenija/.
Original: Muzej narodne osvoboditve Slovenije, Ljubljana.

Specijaliio izređeni predmeti za skrivanje i prenošenje ilegalne pošte i literature. /Slovenija/.

Čira Šovljanski, vlasnik kuće u Novom Sadu, u ulici Vojislava Ilića br. 15 gde je bila smeštena ilegalna štamparija PK KPJ za Vojvodinu. Poginuo 19. XI. 1942. od strane okupatorske policije - prilikom otkrivanja štamparije.

Branko Bajić, član sekretarijata PK KPJ za Vojvodinu, poginuo 19.XI.1942 od strane okupatorske policije prilikom otkrivanja ilegalne štamparije PK KPJ za Vojvodinu u Novom Sadu, u ulici Vojislava Ilića 15.

Slobodan Jović /levo/, Dana Maksimović i Branko Đonović, pred ilegalnom štamparijom u Beogradu, 1943.

Zgrada Narodnog muzeja u Ljubljani gde su članovi BOS-a imali skladište oružja.

Jedan od automobila koji je upotrebljavan. VOS /Varnostna obaveštalna služba/ u svojim akcijama u Ljubljani.

Ubijeni beranski ilegalci 15.02.1943 Milan Kuč, Vlado Martinović-Bajica, Vukadin Vukadinović, Radovan Čubrović, Crnga, Kuč i Milutin-Tabo Boričić.

Poginuli ilegalci u selu Podima kod Herceg-Novog: Nikola Đurković, Danilo Dašo Pavićević, Savo Ilić, Šćepo Šarenac. pali su 21.1.1943 posle višečasovne borbe protiv Italijana i četnika.

Četnici igraju kolo oko poginulih bokeljskih ilegalaca u Herceg Novom 22.1.1943.

Boro Cvjetković-Đak, poznati podgorički ilegalac, streljan od Italijana u proleće 1942.

Narodni heroj Josip Preskor-Boltek, vođja omladinskih borbenih grupa u Zagrebu, ubijen januara 1943.

Sekretar terenskog odbora Osvobodilne fronte u Ljubljani, narodni heroj Malči Belič, ubijena je u Ljubljanskom zatvoru 31.1.1943.

Narodni heroj Hinko Megla, član KP Slovenije, omladinski aktiviste i diverzant u Zagrebu. Poginuo je 26. januara 1942.

Grupa ilegalaca iz Bačke na diverzantskom kursu u Sremskim Mihaljevcima u proleće 1943.

Odvođenje ljubljančana u kasarne za vreme racija, februara i marta, 1942.

Racije u Ljubljani, februara i marta 1942. Legimisanje građana.

Gojko Kruška, ilegalni partizanski obaveštajac uhvaćen u Cetinju, i Musa - Buto Hodžić pred vešanje 13. januara 1944.

Gojko kruška ilegalni partizanski obaveštajac uhvaćen u Cetinju i obešen 13 januara 1944. i Musa - Buto Hodžić posle vešanja.

Grupa boraca u kozarskom partizanskog odreda 1941/1942.

Prvi NOO Fakovići, srez Srebrenica, 1941.

Diverzantska akcija na željezničkoj pruzi Sarajevo-Višegrad, septembra 1941.

Članovi prvog NOO u Sokocu, 1941.

Prvi narodnooslobodilački odbor u Stavama kod Krupnja,Srbija, 1941.

Pripadnici Nedićeve žandarmerije prilikom pretresanja terena, Srbija 1941.

Nemci i belogardejci na železničkoj stanici u Valjevu.

Zločin četnika.

Žene iz Peći donose hranu borcima, 1944.

Formacija četnika u Istočnoj Bosni 1942.

Zarobljeni Nemci i ustaše u Bjelovaru, 4. maja 1945.

Dolazak domobrana iz Sremske Mitrovice koje su na slobodnoj teritoriji, iznad Velikih Radinaca dočekali: Milivoj Savić - Triva /na belom konju/, šef ekonomskog odseka, i Dimitrije Sešerinac -Gedža načelnik obaveštajnog odseka Glavnog štaba Vojvodine 1944.

Dolazak domobrana u selo Miškovce, Srem 11. . septembra 1944. prilikom stupanja u NOVJ.

Mile Budak - Pavelicev doglavnik vrši smotru ustaške jedinice u Vukovaru, 7. juna 1941.
/Budak je kao ratni zločinac osuđen na smrt i streljan 1945./

Masovno streljanje naroda u Crnoj Gori od Italijana.

Steljanje Voje Ražnjatovića studenta u Cetinju, početkom leta 1942. Karabinjeri odvode vezanog Ražnjatovića pod Đinovo Brdo.

Ubijeni partizani u Herceg Novom 1943.
Nikola Đurković - advokat iz Kotora,
Sava Ilić - učitelj iz Krivošija,
Dašo Pavićević, student i Stjepo Šarenac, student.

Popaljene zgrade u Pučićću na Braču od Italijana, 9. avgusta 1943.

Popaljene zgrade u Pučišću na Braču od Italijana, 9. avgusta 1943.

Grupa makedonskih logoraša odaju počast posmrtnim ostacima njihovih streljanih drugova.

Steljanje rodoljuba u Sloveniji od strane Italijana.

Obešeni rodoljubi u Boru - zločin okupatora.

Zločin Italijana u Crnoj Gori.

Italijani streljaju partizane u Crnoj Gori.

Zločin Nemaca u Perlezu, Banat.

Italijanska vojska pali naselja u okolini Sušaka.

Popaljene zgrade u Selcima, Dalmacija, delo italijanskih fašista, koji su 9. i 10.. avgusta zapalili oko 300 stambenih zgrada.

Popaljene zgrade u Selcima, Dalmacija, delo italijanskih fašista, koji su 9. i 10.. avgusta zapalili oko 300 stambenih zgrada.

Popaljene zprade u mestu Bol na Braču, od strane italijanskih fašista, 6 avgusta 1943. Ovom prilikom je popaljeno 155 stambenih zgrada.

Zločin Italijana u Sloveniji.

Zločin Italijana u Sloveniji.

Zločin italijanskih okupatora u Sloveniji.

Sahrana nemačkih vojnika poginulih u borbi sa slovenačkim partizanima. Treći s leva Leo Rupnik.

Zločin Italijana - masovno streljanje slovenačkih talaca.

Italijanski zločin u Crnoj Gori.

Komandant četničkih Limsko-sandžačkih odreda Pavle Đurišić u prisustvu guvernera okupirane Crne Gore Pircija Birolija govori o bratstvu i saradnji četnika i italijanskog okupatora u borbi protiv partizana, Kolašin, krajem 1942.

General Fon Horstenau prima odlikovanje /NDH/.

Italijanski vojnici nad leševima streljanih rodoljuba u Crnoj Gori.

Nemački vojnici pored obešenog rodoljuba u Hercegovini.

Zločin ustaša u Hercegovini.