🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Ukupno fotografija: 4740

Prikazuje fotografije od 401 do 450:


Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Japanci...  

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Otvori sliku za opis

Hiroshi Ōshima i Joachim von Ribbentrop.   

Albinca Mali, narodna herojka Slovenije

Vukica Mitrović  Šunja

Sonja Marinković

Savo Kovačević, narodni heroj

Đorđe Andrejević Kun u svom ateljeu, septembra 1943.

Vera Blagojević

Darinka Dara Dragišić 

Mara Naceva

Radaković Jovanka

Ivo Lola Ribar, narodni heroj

Neposredno pred uzletanje aviona za Kairo, Ivo Lola Ribar sa drugovima, 27. 11. 1943.

Saveznički i jugoslovenski vojnici u partizanskoj bolnici u Komiži 1944.

Deca predškolskog doba iz dečijeg doma u Dalmaciji za vreme šetnje sa svojim negovateljicama.

Deca predškolskog doba iz dečijeg doma u Dalmaciji za vreme šetnje sa svojim negovateljicama.

Nastava u dečjem domu Kaštel Kukšić kod Splita za vreme NOB-e.

Nastava u dečjem domu kod Trogira za vreme NOB-e. Deca uče pisanu ćirilicu.

Dečiji dom na Kordunu za vreme rata.

Deca za vreme ručka u jednom od dečijih domova u Hrvatskoj.

Deljenje hrane u jednom dečijem domu u Hrvatskoj.

Nastava u dečijem domu za vreme rata na oslobođenoj teritoriji.

Deca u dečjem domu Rujavac blizu Siska, 1943. godine.  

Kolona boraca 6. ličke divizije

Dodela odlikovanja borcima Zagorske brigade

Partizani sa zaplenjenim topom.

Borba za Našice 1944.

Milan Ostojić, dete borac slavonske omladinske brigade Joža Vlahović.

Oslobođena Slavonska Požega 1944.

Partizani u oslobođenoj Korčuli posle kapitulacije Italije 1943.

Jedinice 8. korpusa u oslobođenom Rabu

Otvori sliku za opis

Iskrcavanje primorske pešadije 26. divizije u borbi za oslobođenje Istre, aprila 1945.

Odlazak žena na zbor u Bjeljini, 1944.

Dečiji logor Reka kod Jastrebarskog 1942. Napuštena ciglana u Reki, 2km od Jaske, u čijim su štalama smeštena deca.

Dečiji logor Reka kod Jastrebarskog 1942. Napuštena ciglana u Reki, 2km od Jaske, u čijim su štalama smeštena deca.

Prenos žita iz Vojvodine u Bosnu za narodnu vojsku, Domuskela septembra 1943.

Italijani u oklopnim kolima, negde u okupiranoj Jugoslaviji.

Borci 5. prekomorske brigade u Sloveniji, aprila 1945.

Omladinka donosi hranu borcima na položaj, mart 1945.