🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Ukupno fotografija: 15

Prikazuje fotografije od 1 do 15:


Streljanje Rade Končara i drugova u Šibeniku 22.05.1942.

Streljanje Rade Končara i drugova u Šibeniku 22.05.1942.

Streljanje Rade Končara i drugova u Šibeniku 22.05.1942.

Oslobođenje Šibenika oktobra 1944.  

Oslobođenje Šibenika oktobra 1944.   

Oslobođenje Šibenika oktobra 1944.   

Oslobođenje Šibenika oktobra 1944.   

Zarobljeni nemački vojnici u borbi za Šibenik,1944.

Na odmoru - borci na tenku u okolini Šibenika,1944./na tenku se vidi i Mira Mitrović,bolničarka saniteta I tenkovske brigade./

Radionica I tenkovske brigade u Šibeniku, 1944.

Komandant I tenkovskog bataljona Vlajko Vlaisavljević prima orden za hraboost, Šibenik, 9. mart 1945.

Marko Vuletić, komesar 1 tenkovske brigade, u oslobođenom Šibeniku, novembar 1944.

Zarobljeni italijanski tenkovi u partizanskoj radionici, Šibenik. (napomena: nije italijanski, najranije novembar 1944).

Zarobljeni talijanski transporteri u Šibeniku, septembra 1944. godine.

Oklopni transporteri u partizanskoj radionici, Šibenik, novembar 1944. godine.