Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

Oberkommando der Wehrmacht (Oberkommando der Wehrmacht)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
T78, r. 331T78, r. 332T78, r. 476
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
PanzerarmeePanzerarmee 2
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger

Oberkommando der Wehrmacht (Oberkommando der Wehrmacht) Documents from National Archive Washington
   Oberkommando der Wehrmacht (Oberkommando der Wehrmacht), T78 roll 476  
descriptionframe no.the document
page no: (1-1444): znaci.net
GenStdH/Abt, FHO (Archiv), Fremde Heere Ost (I/Süd) Inhalt des Paketess Fernschreiben Pz. AOK 2 vom 16.2. - 15.3.45, Fernschreiben Pz. AOK 6 vom 6.3. - 15.3.4-5, Fernschreiben AOK 6 vom 16.2. - 15.3.45, Fernschreiben AOK 8 vom 16.2. - 15.3.45, Ic-Tagesmeldungen H, Gr. Süd vom 1, - 15.3.45, Morgenmeldungen H. Gr, Süd vom 16.2. - 15.3.4-5, Tagesmeldungen H, Gr, Süd vom 16.2, - 15.3.45, Feindartillerie-Lage Vom 31.12 -28.2.45. - H3/263, Daily reports, morning reports and evening reports to Fremde Heere Ost (I/Süd), December 31, 1944 - March 15, 1945
izdvojeno:
6458138
GenStdH/Abt.FHO (Archiv), Fremde Heere Ost (I/Südost). Inhalt des Palcetes: Fernschreiben OB Südost (Obkdo H. Gr. F) Ic vom 1. - 23.3.45. Fernschreiben OB Südost (Obkdo H. Gr, E) Ic vom 23, - 31.3.45. - H3/265, Morning and evening reports from C-in-C South-East (Army Group F, later Army Group E) Intelligence Branch to Fremde Heere Ost, March 01, 1945 - March 31, 1945
izdvojeno:
- Večernji izvještaj Ic OBSO za 15.3.45
- Istočni front: na drinskom frontu, četnici odbili nepr. napad 9 km ji. od Brčkog. Prilikom napada iz prostora Žabara (15 km szz. od Brčkog) prema Gradačcu, četnici dosegli prostor 7km i. od Gradačca. (frame no. 6458879)

- Jutarnji izvještaj Ic OBSO za 15.3.45
- Istočni front: [...] pokušaj jugoslovenskih snaga da pređu Drinu 15 km si. od Bijeljine spriječen od strane četnika. (frame no. 6458892)

- Večernji izvještaj Ic OBSO za 7.3.45
- Situacija u unutrašnjosti: [...] četnici i hrvatske snage odbacile neprijatelja sa visova 7 km ji. i 8-10 km. jz. od Doboja. (frame no. 6458970)

- Večernji izvještaj Ic OBSO za 2.3.45
- Situacija u unutrašnjosti: [...] četnici javljaju o ponovnim ustaškim napadima na pravoslavna sela j. od Šamca. (frame no. 6459008)
6458738
GenStdH/Abt.FHO/(I), Fremde Heere Ost (l/Süd), Ic-Tages- u. Morgenmeldungen H. Gr. E vom 16. - 23.3.45. - H3/267, Daily and morning reports from Army Group E Intelligence Branch to Fremde Heere Ost, 16-23 March 1945, March 16, 1945 - March 23, 1945
izdvojeno:
- Večernji izvještaj Ic HgE za 16.3.45
- Na zaprečnom frontu j. od Sarajeva i dalje jaka nepr. artiljerijska vatra. Ostalo nepromijenjeno. Prema pouzdanoj informaciji dobijenoj od četnika, nepr. snaga pred zaprečnim položajima iznosi 1.500-1.700 ljudi. (frame no. 6459034)

- Večernji izvještaj Ic HgE za 17.3.45
- D.M. se sa svojim štabom premjestio na prostor 7 km si. od Podnovlja, navodno u cilju prebacivanja na prostor z. od Šamca i uspostavljanju kontakta sa četničkim snagama u širem rejonu Brčkog. Trifunović opet izrazio spremnost za zajedničku borbu nakon isporuke dovoljne količine municije. Četnici sa Ozrena i Rudanke su pokazali istu spremnost za borbu. (frame no. 6459039)

- Večernji izvještaj Ic HgE za 18.3.45
- Istočni front: [...] Vlastite trupe uspostavile vezu sa četničkim snagama jz. i ji. od Brčkog. (frame no. 6459053)

- Večernji izvještaj Ic HgE za 19.3.45
- Istočni front: [...] j. od ceste Brezovo Polje-Brčko, četnici odbacili neprijatelja prema jz. (frame no. 6459059)

- Jutarnji izvještaj Ic HgE za 20.3.45
- U poduhvatu Nordwind, nakon početnog snažnog otpora neprijatelja (18.brig./25. NOJVD) , 19.3. prijepodne zauzet Gradačac. Četničke jedinice popa Save su se posebno istakle u napadu. (frame no. 6459066)

- Dnevni izvještaj OBSO za 27.3.45
- Široka operacija čišćenja u luku r. Bosne od Kaknja do Zenice prekinuta: ustaške i četničke jedinice su zakazale, povukavši se na polazne položaje kad su naišle na slabiji neprijateljski otpor. (frame no. 6459125)

- Dnevni izvještaj OBSO za 22.3.45
- U rejonu Doboja, četnici odbili nepr. napade na položaje 6 km ji. od grada, a zatim u kontra-napadu zauzele Mrd[đ]ane i Brd[đ]ane (14 km ji. od Doboja). Pri tome nepr. nanijeti gubici od 26 mrtvih. Ustaške i domobranske jedinice izvršile uspješan napad i zauzele Stjepan Pol [Dol] (13 km i. od Doboja) [...] (frame no. 6459157)
6459020
Folder of GenStdH/Abt.FHO, Kurze v. 1.4.45 - 19.4.45. Wesentliche Merkmale des Feindbildes - H3/269.1, The telegrams sent by Oberstleutnant Wessel, then acting chief of Fremde Heere Ost, to Major i,G, Schoeller, at Fremde Heere Ost, Roon, April 13, 1945 - April 19, 1945
izdvojeno:
6459195
GBnStdH/Abt.FHO/(I); Heeresgruppe Kurland Ia Unterrichtungen, Tagesmeldungen. Heeresgruppe Kurland A.O./Ic Panzermeldungen. Heeresgruppe Nord, Festungskommandant Danzig, Festungskommandant Königsberg, Heeresgruppe Kurland, AOK 2, AOK 4, XXXXI, Panzer Korps, Div. Grossdeutschland, Armeeabt. Samland, Danzig & Königsberg Meldungen. - H3/269.2 Reports from Operational Branch and Intelligence Branch of Army Group Kurland to Fremde Heere Ost. Reports from Heeresgruppe Nord, Festungskommandant Danzig, Festungskommandant Königsberg, Heeresgruppe Kurland, AOK 2, AOK 4, XXXXI, Panzer Korps, Div. Grossdeutschland, Armeeabt. Samland, Danzig & Königsberg to Fremde Heere Ost, March 04, 1945 - April 09, 1945
izdvojeno:
6459237