Vinko Antić: Vinodolska Selca u borbi
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-762): znaci.net
Posveta5
Onima?7
Značajne obljetnice Selaca9
Predgovor11
Uvod: SELCA U VINODOLU19
DIO PRVI
NARODNI OTPOR PROTIV TUĐINA I POJAVA SOCIJALISTIČKIH IDEJA 1848?1918.
39
       I EKONOMSKE PRILIKE U MIESTU I POLOŽAJ RADNIH LJUDI42
       II SUDJELOVANJE U NARODNOM OTPORU PROTIV TUĐINA47
              1. U obrani hrvatske morske obale u Selcima49
              2. U narodnom pokretu Vinodola 1903/1904.58
              3. Protiv izvlašćenja hrvatske morske obale 1914.74
       III ŠIRENJE SOCIJALISTIČKIH IDEJA U VINODOLU82
DIO DRUGI
DJELATNOST MJESNE ORGANIZACIJE KPJ I RAZVITAK RADNIČKOG POKRETA 1918?1941
103
       I OD STVARANJA JUGOSLAVIJE DO OBZNANE105
              1. Socijalistički pokret u Vinodolu i osnutak mjesne partijske organizacije u Selcima108
              2. Općinski izbori i pobjeda komunista u Selcima, Crikvenici, Grižanima i u Ledenicama125
              3. Komunistički općinski odbor u Selcima i u Crikvenici135
              4. Pobjeda KPJ na izborima za Ustavotvornu skupštinu u Modruško-riječkoj županiji152
       II OD OBZNANE DO KRALJEVSKE DIKTATURE 1921?1928.160
              1. Donošenje Obznane i djelovanje komunista do prvih parlamentarnih izbora (1921?1923)162
              2. Rad KPJ od prvih do trećih parlamentarnih izbora i daljnji progoni komunista (1923?1928)178
       III DJELOVANJE KPJ I OŽIVLJAVANJE RADNIČKOG POKRETA 1929?1941.198
         A) STVARANJE JEZGRE NAPREDNIH SNAGA (1929?1933)200
              1. Daljnji razvitak mjesta201
              2. Političke prilike u Vinodolu, skupštinski izbori i ?Vinodolski pokret?208
              3. Ilegalni rad komunista i oživljavanje radničkog pokreta229
          B) BORBA NAPREDNIH SNAGA ZA HRVATSKU PUČKU KNJIŽNICU I DOM PROSVJETE 1934?1935.242
              1. Zaključak o gruntovnom upisu Doma prosvjete243
              2. Preimenovanje Doma prosvjete u Sokolski dom prijestolonasljednika Petra247
              3. Osvajanje Hrvatske pučke knjižnice i rad naprednih članova251
                a) Otvorenje čitaonice u Knjižnici (1. VII 1934)261
                 b) Priredba u ?Sokolskom domu? (8. VII 1934)263
                 c) Pravo Hrvatske pučke knjižnice na Dom prosvjete266
                 d) Izvanredna skupština HPK i izbor novog upravnog odbora (22. VII 1934)269
              4. Novi upravni odbor u borbi za Dom prosvjete274
              5. Kulturni rad naprednih snaga u Knjižnici u toku 1934.283
              6. Komunisti u upravnom odboru Knjižnice286
              7. Gruntovni upis Sokolskog doma na Knjižnicu291
              8. Povezivanje partijskih organizacija Vinodola295
              9. Politički istup komunista Selaca i Bribira na zboru HSS-a u Crikvenici299
              10. Kulturni rad naprednih snaga u Knjižnici u toku 1935.303
          C) OSNUTAK KOMITETA KPJ ZA VINODOL I OSVAJANJE OPĆINA 1936?1937.306
              1. Osnutak Komiteta KPJ za Vinodol308
              2. Napadaji sokola i klerikalaca na komuniste Selaca i zaoštravanje borbe za Knjižnicu i Dom prosvjete315
              3. Rasprava o Domu prosvjete ? Sokolskom domu 28. II 1936.325
              4. Pobjeda komunista na općinskim izborima u Selcima i u Bribiru 8. XI 1936.353
              5. Kulturni rad naprednih snaga u Knjižnici u toku 1936. i nastavak borbe za Dom prosvjete365
              6. Novi pokušaj sređivanja prilika u mjestu i dosljednost komunista373
              7. Suradnja Knjižnice u Selcima s Narodnom čitaonicom u Bribiru382
              8. Osnutak Narodne čitaonice u Crikvenici i sindikalni pokret390
              9. Odlazak boraca iz Vinodola u Španjolsku400
              10. Općinska uprava u Selcima pod vodstvom načelnika komuniste407
              11. Kulturni rad naprednih snaga u Knjižnici u toku 1937431
              12. Antimarksistički komiteti protiv širenja komunizma u Vinodolu437
          D) NOVI UDIO SELACA U DJELOVANJU KOMUNISTA VINODOLA 1938?1941.440
              1. Spomenica Vjekoslavu Jeličiću i njezino značenje442
              2. Daljnje kulturno-političko djelovanje komunista u Selcima i uspostava veza s organizacijom KPH u Sušaku459
              3. Rad Knjižnice i njezina pobjeda u borbi za Dom prosvjete ? značajan uspjeh komunista Selaca468
              4. Održavanje partijskih veza i rad organizacije KPH u Selcima488
              5. Sastanak komunista Vinodola s Radom Končarom u Selcicima (12. I 1941)501
DIO TREĆI
U NARODNOSLOBODILAČKOM RATU 1941?1945.
517
       I OTPOR USTAŠTVU I PRIPREME ZA BORBU PROTIV OKUPATORA I NJEGOVIH POMAGAČA521
       II ODLUKA KOMUNISTA VINODOLA NA SASTANKU U SELCIMA O PODIZANJU USTANKA538
       III UDIO PARTIJSKE ORGANIZACIJE U SELCIMA U IZVRŠAVANJU ODLUKE O USTANKU548
       IV OSNUTAK OKRUŽNOG KOMITETA KPH ZA HRVATSKO PRIMORJE U CRIKVENICI I RAZVOJ NOP-a DO KRAJA 1941.566
       V DJELOVANJE NOP-a U TOKU 1942. I ODLAZAK BORACA U NOV589
       VI USPON NOP-a I SLOM TALIJANSKOG OKUPATORA (8. IX 1943)603
       VII U OSLOBOĐENOM MJESTU POSLIJE SLOMA TALIJANSKOG OKUPATORA (8. IX ? 7. X 1943)617
       VIII OTPOR NJEMAČKOM OKUPATORU I VJERNOST NARODNOOSLOBODILAČKOM POKRETU633
DOKUMENTI663
              1. U borbu665
              2. Narodnooslobodilački pokret (Značaj, stvaranje i ciljevi)666
              3. Veljko Kovačević: O dolasku u Selce u septembru 1941. godine s prof. Ivom Marinkovićem667
              4. Letak Narodnooslobodilačkog odreda ?Matija Gubec? od 6. XI 1941.670
              5. Luka Antić: Prva omladinska desetina672
              6. Pismo Viktora Bubnja upućeno Ivanu Brozičeviću-Radi673
              7. Bernard Brnabić Poldo: Govor na proslavi oktobarske revolucije u Selcima 6. XI 1943677
PRILOZI679
Popis članova mjesne organizacije Socijalističke radničke partije Jugoslavije (komunista) u Selcima 1919?1920. godine681
Dobrovoljci u oslobodilačkom ratu u Španjolskoj682
Članovi organizacije Komunističke partije u Selcima 1940?1941.683
Sekretari partijske organizacije u Selcima za vrijeme NOB-a683
Članovi organizacije SKOJ-a u Selcima 1940?1941.683
Sekretari organizacije SKOJ-a u Selcima za vrijeme NOB-a683
Uz organizaciju SKOJ-a aktivno su bili uključeni u rad NOP-a 1941?1942.684
Članovi prvog Narodnooslobodilačkog odbora u Selcima 1941.684
Uz prvi N00 aktivno su uključeni u rad NOP-a684
Predsjednici i tajnici NOO-a u toku NOB-a684
Prvi odbor Antifašističke fronte žena osnovan 1942.685
Organizirani učesnici NOB-a 1941?1945.685
Brojčani pregled učesnika NOB-a690
SLIKOVNI PRILOGI
Popis poginulih boraca iz Selaca u toku NOB-aIII
Popis pogubljenih u logorima i stradalih na drugi načinXIV
Popis žrtava fašističkog teroraXV
Prvoborci i nosioci ?Partizanske spomenice 1941?XVII
Biografski podaci nosilaca ?Partizanske spomenice 1941?XVIII
Narodni herojXXVI
SKRAĆENICE691
KAZALO ZEMLJOPISNIH IMENA693
KAZALO OSOBNIH IMENA700
SADRŽAJ716