Lado Ambrožič-Novljan: Gubčeva brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-1077): znaci.net
UVOD5
I. USTANOVITEV (četrtega septembra 1942)9
    Velika italijanska ofenziva9
    Beblerjev štab14
    Zbiranje enot prve manevrske brigade19
    Slovesen ustanovni miting na Trebelnem24
    Ognjeni krst32
    Opombe38
II. VOJAŠKA IN POLITIČNA IZGRADNJA - BOJI IN MANEVRI (Od 5. septembra do 23. decembra 1942)39
    Italijanska presoja položaja39
    Presoje vodstva osvobodilnega gibanja40
    Pohod v rajon Brezove rebri in organizacijska utrditev45
    Očiščevalna akcija v Suhi krajini50
    Italijanski poraz pri Kvasici54
    Napad na Škocjan56
    Očiščevalne akcije okoli Višnje gore in v Temenici63
    Bojna sposobnost70
    Oprema za zimo75
    Taborišče v Radulji80
    Politično vzgojno delo82
    Znanilci preokretov na bojišču88
    Osvoboditev Ajdovca92
    Prvi napad Gubčeve na Žužemberk105
    Opombe110
III. PARTIZANSKA PROTIOFENZIVA (Od 26. novembra 1942. do 26. marca 1943)113
    Priprava na protiofenzivo114
    Dob117
    Proti Ljubljani127
    Pohod na Hrvaško134
    Bitka pri Bukovici in Krašiću139
    Akcije na progi Zagreb-Karlovac148
    Bitka v Suhi krajini162
    Bitka pri Ribnici172
    Legendarni boj v Jelenovem žlebu182
    Opombe195
IV. ITALIJANSKA NAPADALNOST (Od 27. marca do do 4. julija 1943)197
    Začasna razdružitev brigad197
    Marš na Gorjance200
    Udarec združenih brigad na belokranjsko progo204
    Krvavi boji na Gorjancih206
    Neuspel vdor čez mejo212
    Akcije v mirenski dolini - Mokronog214
    Hajka okoli Trebelnega220
    Gambarova ?doktrina?226
    Ponesrečen pohod na Štajersko228
    V ajdovškem okolišu234
    Manevrski premiki in umik v Kočevski Rog236
    V Belo krajino240
    Opombe244
V. PRED ITALIJANSKO KAPITULACIJO (Od 5. julija do 8. septembra 1943)246
    Ustanovitev XIV. in XV. divizije246
    Veliki napad na Žužemberk251
    Neuspeh v Selih pri Šumberku273
    Prvi koraki XV. divizije279
    Bela cerkev284
    Ofenziva na železniške proge288
    Ustanovitev četrtega bataljona296
    Nadaljnja ofenziva na železnice300
    Napad na postajo Mirna peč304
    Opombe311
VI. ITALIJANSKA KAPITULACIJA315
    Razoroževanje i talijanske vojske316
    Razorožitev belogardistične vojske326
    Uničenje plavogardističnega odreda v Grčaricah332
    Opombe334
VII. PO ŽETVI V OFENZIVO (Od 9. septembra do 20. oktobra 1943)335
    Nemci vzpostavljajo oblast336
    Utrjevanje bojne sposobnosti Gubčeve brigade341
    Prvi boji okrepljene brigade357
    Osvoboditev Stoj drage360
    Ofenziva XV. divizije367
    Boji za Kostanjevico370
    Opombe384
VIII. VELIKA NEMŠKA OFENZIVA (Od 21. oktobra do 10. novembra 1943)389
    Nemška zamisel in sredstva389
    Preboj pri Kostanjevici396
    Boji na Gorjancih402
    Akcije v nemškem zaledju409
    Gibanje četrtega bataljona med ofenzivo415
    Analiza o ižgubah međ ofenzivo in stanje brigade .419
    Opombe431
IX. NAPAD NA NOVO MESTO (Od 10. do 16. novembra 1943)434
    Ocena vedenja med ofenzivo434
    Uvod v napad440
    Napad na mesto445
    Ponovitev448
    Posledice neuspeha454
    Opombe459
X. BLOKADA NOVEGA MESTA (Od 17. novembra do 2. februarja 1944)462
    Blokadni položaj brigade464
    Vsakodnevni boji468
    Nemški vdor do Dolenjskih Toplic487
    Ob prehodu v novo leto 1944.497
    Nadaljevanje bojev pred novomeškimi utrdbami500
    Rezultati blokade512
    Kulturno in politično življenje516
    Kadrovska gibanja527
    Oprema, organizacija, oborožitev535
    Opombe541
XI. ŠTIRIKRAT TRŠKA GORA IN SODELOVANJE V KORPUSNIH OPERACIJAH (Od 3. februarja do 15. aprila 1944)549
    Pohod na nove blokadne položaje549
    Prvi in drugi napad na Trško goro553
    Odhod četrtega bataljona in baterije na kočevsko progo560
    Brigada na zavarovanju velikega korpusnega napada na Zdensko vas in Velike Lašče565
    Vrnitev k Novemu mestu582
    Ponovno Trška gora585
    Neuspeh v napadu na Pijavo gorico597
    Akcije prvega bataljona na blokadi Novega mesta605
    Nova sovražna taktika in zagotovitev vamosti brigade608
    Sovražnik napade brigado na Trebelnem613
    Opombe620
XII. OFENZIVA SEDMEGA KORPUSA (Od 16. aprila do 3. junija 1944)624
    Neuspeh pri Ribnici624
    Dobrava632
    Žužemberk634
    Neuspela obramba Trebelnega644
    Trebnje649
    Velika zmaga pri Mirni peči654
    Tržišče667
    Akcija Piatnik671
    Kulturno prosvetno delo675
    Opombe678
XIII. NA NOTRANJSKEM IN OBRAMBA BELE KRAJINE (Od 4. junija do 13. avgusta 1944)681
    Štampetov most682
    Obramba Notranjske688
    Boji okoli Ilove gore701
    Sovražna ofenziva v Beli krajini709
    Na fronti pred Metliko712
    Vnovič na Notranjsko720
    Kolektivni dopust v Beli krajini724
    Opombe738
XIV. KRVAVI BOJI Z DOMOBRANCI (Od 13. avgusta do 22. oktobra 1944)742
    Na Trebelnem745
    Trije napadi domobrancev747
    Poraz četrtega bataljona slovenskih domobrancev pri Sadinji vasi752
    Pohodi in boji757
    Neuspešni napadi na Višnjo goro, Stično in Šentvid764
    Miniranje železniškega mosta pri Poganku767
    Organizacija sanitete in evakuacija ranjencev780
    Napad na Presko781
    Vojaško in politično-prosvetno delo787
    Boji pri Žužemberku792
    Boj na cesti med Veliko Loko in Trebnjem799
    Velika sovražna operacija v Suhi krajini804
    Poraz pri Občinah806
    Nadaljevanje obrambnih bojev810
    Opombe820
XV. OBRAMBA BELE KRAJINE (Od 24. oktobra 1944 do 24. januarja 1945)824
    Napadi na domobransko vozlišče okoli Stične824
    Med Žužemberkom in Čatežem829
    Vojaško in politično urejevanje enot v brigadi831
    Prehranjevalna akcija pod Gorjanci835
    Sovražnikov vdor v Belo krajino838
    Boj pri Pribišju842
    Nezgode kočevske bojne skupine846
    Ponovno na blokadi Novega mesta850
    Vojaško-politična vzgoja855
    Tretji bataljon sodeluje pri napadu na posadko v Občinah860
    Pohod na Hrvaško - v Pisarovino866
    Zmagovita bitka v Suhi krajini869
    Glavni štab Slovenije ooenjuje brigado875
    Opombe881
XVI. KONČNI BOJI ZA OSVOBODITEV (Od 25. januarja do 15. maja 1945)884
    Sovražnikovi načrti884
    Načrt štaba sedmega korpusa za nadaljevanje bojev. Oborožitev in organizacija enot890
    Napad na Vinkov vrh894
    Napad na Stransko vas pri Žužemberku899
    Boji v Suhi krajini903
    Pohod na mejo, pomoč pri prehajanju štajerskih brigad na Dolenjsko907
    Gubčeva linija912
    Pred Novim mestom919
    Nemško-domobranska ofenzivna operacija v Suhi krajini920
    Boji v Kočevskem Rogu924
    Pohod četrte jugoslovanske armade proti Trstu928
    V sestavi kočevske skupine930
    Boji okoli Štalcerjev934
    Sedmi korpus varuje desno krilo četrte armade936
    Osvoboditev Kočevja941
    Na bojnem pohodu proti Ljubljani946
    Zadnje žrtve pri osvoboditvi Ljubljane - Boj na Orljem948
    Zmagoslavje v Ljubljani952
    Opombe958
XVII. SKLEPNO POGLAVJE962
POVELJNIŠKI KADER975
SEZNAM GUBČEVCEV979
PADLI1016
Register imen, krajev in enot1029
Vsebina1069