Tone Ferenc: Kapitulacija Italije in narodnoosvobodilna borba v Sloveniji jeseni 1943
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-727): znaci.net
I. ZLOM OSI RIM?BERLIN7
Izguba Afrike, izkrcanje britanske in ameriške vojske na Sicilijo in strmoglavljenje Mussolinija7
?Nastopajte proti ljudstvu kakor proti sovražniku!? Odnos Badogliove vlade do fašizma in antifašizma27
?Vojna se nadaljuje.? Odnosi med Italijo in Nemčijo po padcu fašizma33
Prihod nemške vojske v Ljubljansko pokrajino in Slovensko Primorje51
Pogajanja med Italijani in zahodnimi silami za sklenitev premirja66
II. NARODNOOSVOBODILNO GIBANJE V SLOVENIJI PRED ITALIJANSKO KAPITULACIJO85
Položaj narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji v prelomnem obdobju druge svetovne vojne85
Politične in vojaške priprave narodnoosvobodilnega gibanja na kapitulacijo Italije94
III KAPITULACIJA ITALIJE IN RAZOROŽITEV ITALIJANSKE VOJSKE V SLOVENIJI126
Kapitulacija Italije in ukrepi nemške vojske127
Kapitulacija Italije v jugoslovanskih pokrajinah129
Razorožitev italijanske vojske na Dolenjskem in Notranjskem134
Razorožitev italijanske vojske in splošna ljudska vstaja v Slovenskem Primorju in Istri152
IV ZLOM BELE IN PLAVE GARDE NA DOLENJSKEM IN NOTRANJSKEM178
Uničenje belogardističnih in plavogardističnih postojank 178 Sodni proces v Kočevju197
V. OSVOBOJENO OZEMLJE IN OSVOBODILNA FRONTA202
Prevzem oblasti in organizacija uprave202
       Na Dolenjskem in Notranjskem202
        V Slovenskem Primorju in Istri216
        Splošna mobilizacija v narodnoosvobodilno vojsko226
        Splošna mobilizacija na Slovenskem226
        Vključitev bivših internirancev v narodnoosvobodilno vojsko236
        Nastanek italijanskih partizanskih enot v Slovenskem Primorju in sosednji Furlaniji240
Ustanovitev zaledne vojaške oblasti244
Zavarovanje osvobojenega ozemlja248
        Na Dolenjskem in Notranjskem248
                1. Obramba osvobojenega ozemlja in prvi spopadi z nemškimi oboroženimi silami251
                2. Ofenzivna obramba osvobojenega ozemlja konec septembra in začetek oktobra 1943273
        Na goriški fronti288
VI. ZBOR ODPOSLANCEV SLOVENSKEGA NARODA V KOČEVJU IN DRUGE POLITIČNE MANIFESTACIJE JESENI 1943315
Zbor odposlancev slovenskega naroda v Kočevju315
        Volitve odposlancev315
        Potek zbora330
Druge politične manifestacije narodnoosvobodilnega gibanja340
        Kongres aktivnih oficirjev bivše jugoslovanske vojske in dobrovoljcev iz prve svetovne vojne340
        Zbor slovenskih pravnikov341
        Kongres Zveze slovenske mladine342
        Kongres Slovenske protifašistične ženske zveze344
        Partijsko posvetovanje345
VII. USTANOVITEV OPERACIJSKE CONE ?JADRANSKO PRIMORJE? (OPERATIONSZONE ?ADRIATISCHES K√úSTENLAND?)352
VIII. NEMŠKA OFENZIVA V SLOVENIJI JESENI 1943 ? SOVRAŽNIKOVE OPERACIJE V SLOVENSKEM PRIMORJU IN ISTRI375
Sovražnikove ofenzivne operacije v Slovenskem Primorju375
Sovražnikove operacije v Brkinih in Istri395
IX. OFENZIVNE OPERACIJE VII. KORPUSA NOV IN POJ NA SEVERU IN OBRAMBNI BOJI OB KOLPI414
Ofenzivne operacije VII. korpusa na severu414
        Ofenzivna operacija XV. divizije417
        Ofenzivne akcije XVIII. in XIV. divizije435
Sovražnikove ofenzivne operacije v Gorskem Kotarju in južno od Ogulina ter obrambni boji pri Brodu na Kolpi438
        Ofenzivne operacije v Gorskem Kotarju in Hrvatskem Primorju440
        Obrambni boji pri Brodu na KolPi445
X. SOVRAŽNIKOVE OFENZIVNE OPERACIJE NA DOLENJSKEM IN NOTRANJSKEM456
Prva faza ofenzivnih operacij na Dolenjskem (?Wolkenbruch I?)466
        Operacija 162. pehotne divizije na desnem bregu Krke466
        Operacija 44. grenadirske divizije v Beli krajini in na Kočevskem473
Druga faza ofenzivnih operacij na Dolenjskem (?Wolkenbruch II?)479
        Operacija 44. grenadirske divizije na Kočevskem Rogu479
        Operacija 162. pehotne divizije med Krko in Mirno501
        Operacija 71. pehotne divizije v zahodnem delu Gorskega Kotarja509
Tretja faza ofenzivnih operacij na Dolenjskem in Notranjskem (?Wolkenbruch III?)516
        Operacija 162. pehotne divizije zahodno od Trebnjega in v Suhi krajini517
        Operacija 44. grenadirske divizije na Kočevskem in v Loški dolini529
        Operacija 71. pehotne divizije na Snežniku in Javornikih538
Četrta faza ofenzivnih operacij na Dolenjskem in Notranjskem (?Wolkenbruch IV?)543
        Operacija 44. grenadirske divizije na Krimu, Mokrcu in Rakitniški planoti543
%XI. UTRDITEV NARODNOOSVOBODILNEGA GIBANJA V SLOVENSKEM PRIMORJU IN NA GORENJSKEM567
Naloge vodstva narodnoosvobodilnega gibanja v Slovenskem Primorju po septembrski ofenzivi567
Akcije in boji primorskih divizij574
        Goriška divizija574
        Sovražnikov napad na ?Kobariško republiko?586
        Tržaška divizija593
        Triglavska divizija na Gorenjskem597
Sovražnikove ofenzivne operacije v Slovenskem Primorju in na Gorenjskem novembra 1943612
        Ofenzivna operacija proti Triglavski diviziji v severnem delu Slovenskega Primorja, zahodnem delu Gorenjske in Polhograjskih Dolomitih614
        Ofenzivni akciji 162. pehotne divizije pri Postojni in Gorici623
Ofenzivna operacija proti Goriški diviziji v vzhodnem delu Beneške Slovenije625
XII. NARODNOOSVOBODILNI BOJ NA ŠTAJERSKEM IN KOROŠKEM POLETI IN JESENI 1943639
XIII. SLOVENCI IN PROTIFAŠISTIČNI SVET NARODNE OSVOBODITVE JUGOSLAVIJE669
Pregledni oris virov in literature699
Seznam oseb709
Vsebina721