Franci Strle: Tomšičeva brigada IV
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-746): znaci.net
UVODNA BESEDA5
ODLOČILNA VLOGA TOMŠIČEVE BRIGADE MED POHODOM 14. DIVIZIJE NA ŠTAJERSKO0
Odločitev, izbira smeri in priprave za pohod9
Zadnji napotki, prvi preboj in velika nesreća19
Težavna pot čez vodne in druge ovire do Kalnika27
Skice št. 43, 44, 45, 46 in 4737
Zamuda zaradi obhodne poti in spopadov z ustaši42
Vdor čez Sotlo, nočni spopadi in boji čez dan50
Nemška poraza pri Stari Zagi in na Federmausu60
Napad na Senovo le še okrepi pritisk na Bohor69
Izvitje proti Zidanemu mostu in čez Voglajno79
Namesto na Pohorje čez Lindek na Paški Kozjak87
Boji pri S. Joštu in delni preboj na Pohoije99
Žrtve pri Glažaiju, na Basališču in na Pohoiju111
Hudi boji, skriti ranjenci in preboj na zahod122
Počitek v Plešivcu in bitka pri Anžejevem vrhu133
Odločilni juriš pri Kaplanu in čez Žurmanov vrh142
Skice št. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 in 62153
Ranjenci, premito in dogodto v soseščini preboja170
Pohod čez Zavodnje in hudi boji v Belih Vodah178
Napori, beganje in žrtve na Mozirskih planinah188
Opombe o virih198
OBDOBJE ZBIRANJA, CELJENJA RAN, PARTIZANSKE OFENZIVE IN SODELOVANJA S ŠLANDROVO0
Akcije in boji 3. bataljona v Mislinjski dolini207
Pota skozi Solčavo in Podvolovljek proti Savi216
Proti Štaknam glavnini in preureditvi naproti226
Uspešen napad na nemško postojanko v Moravčah234
Zaseda v Trnjavi in srdita bitka na Rakitovcu243
Na poteh k združitvi in preureditvi Tomšičeve254
O izgubah, prebojih, poveljevanju in junaštvu263
Opombe o virih274
ZGODOVINSKE, SOCIALNE IN POLITIČNE DANOSTI ZA RAZMAH PARTIZANSTVA NA NOVEM OPERATIVNEM OBMOČJU0
Rast partizanstva iz izročil o kmečkih uporih279
Prvine svobodnjaške in narodnoobrambne zavesti292
Socialne razmere in napredna gibanja med kmeti304
Pomen izročil in jeder iz delavskega gibanja317
Opombe o virih331
BOJNO DELOVANJE TOMŠIČEVE BRIGADE V APRILU OB VZNOŽJU LEPENATKE, MENINE PLANINE IN KOLOVŠKIH GOZDOV0
Novačenje v Podvolovljeku in boj 3. bataljona335
Hude izgube 3. bataljona ob napadu na Radomlje342
Dogodki, boji in izmikanja v soseščini Črnivca351
Srditi boji na zaporah pri Brišnici in Kavranu362
Skice št. 1, 2, 3 in 4369
Bojno, kulturno in drugo delovanje med premiki374
Izdani, umoijeni in ujeti ranjenci pri Kolovcu383
Opombe o virih392
MANEVRSKO BOJEVANJE NA OBMOČJIH ŠALEŠKE, SAVINJSKE IN TUHINJSKE DOLINE OD KONCA APRILA DO ZAČETKA JUNIJA0
Novo bojno območje in napad na velenjski rudnik395
Manjše akcije, novačenje in varovanje novincev404
Boji od Lajš do Zavodenj in izmik iz obkolitve414
Po sledeh Revsove bande in dnevi brez spopadov422
Skice št. 5, 6, 7 in 8429
Uspešni boji z vermani in policijo pri Šmihelu435
Zasežbe v Velenju in boji v zasedah pri Črnovi443
Nova uspeha pri Šmihelu in poveljniške novosti453
Opombe o virih463
NAPADALNI POSEGI Z OPORIŠČ NA POHORJU, KONJIŠKI GORI IN NA PAŠKEM KOZJAKU V JUNIJU IN JULIJU0
Priprave na sočasne napade v prid druge fronte467
Smola na mostu pri Zbelovem in sprehod čez Boč475
Skice št. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 in 16481
Zavezniško orožje, nove naloge in napredovanja493
Uspešen boj Tomšičeve in Bračičeve pri Bajgotu503
Od spopada pri Štorah do zasede pri Stranicah512
Vdor v Vitanje in nemška obkolitev na Skomaiju522
Prenos ranjencev in začetek bataljonskih akcij532
Plen v Šentjuiju in nemške pasti okoli Vitanja542
Premik na zahod, prisega, rast in urejanje čet551
Sklepne resnice o vođenju, moči in urejenosti560
Opombe o virih570
POPRAVKI tiskovnih napak iz knjige Tomšičeva brigada 1943575
SEZNAM BORCEV TOMŠIČEVE BRIGADE ZA ČAS OD 13. JULIJA 1943 DO 1. APRILA 1944.576
SEZNAM BORCEV TOMŠIČEVE BRIGADE ZA ČAS OD 1. APRILA 1944 DO 15. MAJA 1945.624
KAZALO ORGANIZACIJ, ENOT, KRAJEV IN IMEN683
KAZALO745