Franci Strle: Tomšičeva brigada III
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-715): znaci.net
UVODNA BESEDA5
USTANOVITEV PRVIH DVEH SLOVENSKIH DIVIZIJ IN POTEK ŽUŽEMBERŠKE OPERACIJE11
Vojaške priprave na zlom fašistične Italije11
Drugi ukrepi za dosego strateških prednosti18
Priprave, premiki in spopadi okoli Toplic25
Prvi dan širokopotezne bitke za Žužemberk33
Tomšičeva v senci uspehov Gubčeve in Šercerjeve42
Delni uspeh na Zafari, prodor Canatte in umik49
Neuspešni napad Šerceijeve na Sela pri Šumberku58
Drago plačani zmagi pri Sadu in Krušnem Vrhu63
Skice št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 873
Opombe o virih81
OPERACIJE V SESTAVI 14. DIVIZIJE NA NOTRANJSKEM DO RAZOROŽITVE ITALIJANSKE VOJSKE IN UNIČENJA BELE GARDE85
Pohod od Brezove Rebri čez Suho krajino do Benet85
Dejavnost 3. bataljona v Vukovcih in na Mavrlenu91
V globinski zasedi od Runarskega do Krvave Peči99
Snidenje še z dvema brigadama in skupne akcije107
Skice št. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 in 16113
Hud udarec za belogardizem v Borovniškem kotu121
Bojni posegi na območju Krima in obrobju Barja129
Dolžnosti, spopadi in krepitev 3. bataljona135
Napadi na nemške vojaške prevoze pri Goričici144
Napad na plavogardiste pri Starem gradu Ortnek154
Delež Tomšičeve v srditi bitki pri Krvavi Peči164
V deževju čez Bloke in dogodki okoli Drage172
Napad na Grčarice in bitka pri Dolenji vasi178
Vkorakanje 3. bataljona v Črnomelj in Kočevje191
Osvoboditev Ribnice in pohod do Velikih Lašč200
Namere izdajalcev in prvi boji okoli Turjaka209
Klavrn konec belogardistične brigade Triglav216
Zanimivosti pri obleganju in zavzetju Turjaka226
Opombe o virih238
NOVO OPERACIJSKO OBMOČJE IN AKTIVNA OBRAMBA OSVOBOJENEGA OZEMLJA V PRENOVLJENI DIVIZIJSKI SESTAVI247
Razlogi za premik na novo operacijsko območje247
Poraz in hude izgube 3. bataljona v Cerknici255
Rešilni nasprotni napad 2. bataljona čez Črvivnik267
Urejanje in prvi val poveljniških sprememb278
Skice št. 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 25, 24, 26, 27, 28, 29, 30 in 31289
Bitka za železniško progo pri Ravbarkomandi305
Zmaga ob Zahribškem mostu in poraz na Šukovem griču315
Dogodki po umiku na drugo stran Cerkniškega jezera327
Tomšičeva zavzame in razstreli Štampetov most339
Zdravljenje paratifusa in naloge 4. bataljona350
Opombe o virih359
HUDI BOJI IN IZGUBE TOMŠIČEVE BRIGADE MED VELIKO NEMŠKO OFENZIVO OD 21. OKTOBRA DO 12. NOVEMBRA 1943.365
Nemški načrti in poprejšnje ofenzivne operacije365
Varnostni ukrepi in boji z mostiščem na Kolpi373
Prihod na snežniško pogorje in prvi spopadi381
Tretji bataljon pri Brodu na Kolpi in pri Soteski389
Srditi bitki pri Goljaku in v Leskovi dolini397
Usodni vdor nemške tankovske kolone čez Smuko407
Zasede, nemška obkolitev in preboj proti vzhodu416
Bitka pri Milanovem vrhu in umik proti zahodu424
Kako se je Nemcem izvila glavnina 3. bataljona432
Iz obkolitve v Blatni dragi v past na Snežniku442
Delni preboj, delitev in stiske na Javornikih451
Skozi pasti v Iški, na Padežu in po Menišiji460
Skupine, ki so ostale zunaj nemških grabelj470
V zatišju na Sviščakih, Goljaku in v Brkinih479
Nemška taktika in premoč, izgube in izkušnje487
Skice št. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 in 42-b497
Opombe o virih 508
PROTIOFENZIVA 14. DIVIZIJE ZA UNIČENJE DOMOBRANSKIH POSTOJANK V NOVEMBRU IN DECEMBRU 1943.515
Zbiranje enot in ukrepi zoper izdajčilske družine515
Povezava s Hitlerjem in nova izdajalska vojska522
Uničenje domobranske postojanke v Grahovem530
Poveljniško urejanje, rušenje cest in novačenje543
Varovanje Roga in presenečenje na Starem Bregu551
Nov strahoten poraz domobrancev v Velikih Laščah560
Od Roba do vključitve 3. bataljona na Mali Gori573
Napad na Kočevje do vdora čez Rinžo z vzhoda583
Stiskanje obroča, nemške zvijače in zažig gradu593
Šibke točke varovanj, boji na zaporah in umik603
Premik v Suho krajino in preureditev v Gradencu615
Boji in nevšečnosti s 314. grenadirskim polkom624
Sklepne misli ob koncu bojevanja južno od Save634
Opombe o virih637
POPRAVKI tiskovnih in vsebinskih napak iz knjige Tomšičeva brigada 1942?1943.644
SEZNAM BORCEV TOMŠIČEVE BRIGADE ZA ČAS OD 16. JULIJA 1942. DO 13. JULIJA 1943, KI SO BILI IZPUŠČENI IZ SEZNAMA 2. KNJIGE ALI PA SO SE DODATNO PRIJAVILI647
KAZALO ORGANIZACIJ, ENOT, KRAJEV IN IMEN651
KAZALO709