Franci Strle: Tomšičeva brigada I
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-615): znaci.net
UVODNA BESEDA5
UVOD13
OKOLIŠČINE ZA OBOROŽENO VSTAJO15
Gospodarske in sociallne razmere15
Sovražnikova moč in nemoč20
Prikladnost in celovitost ozemlja26
Možnosti za naslonitev na sosednje pokrajine29
Opombe o virih32
UPORNIŠKE IN PROLETARSKE KORENINE33
Kmečki upori33
Začetki socialističnega gibanja40
Pooktobrsko vrenje44
Železničarji in rudarji54
Mladi razumniki in SKOJ60
Druga komunistična žarišča in volitve64
Ilegala in Proletarske akcijske čete73
Delavska kulturna društva80
Društva kmetskih fantov in deklet89
Prodor komunistov v kulturni vrh99
Stanje pred konferenco v Goričanah106
Stavke in boj za delavsko enotnost117
Kmečko-delavsko gibanje124
Pomoč španski republiki133
Program in štab revolucije140
Premik Sokola na levo147
Študentje in narodnoobrambno delo156
Vzajemnost in druga javna oporišča162
Razrast celic in komitejev173
Osvobodilna fronta in narodna zaščita191
Okoliši za začetno novačenje203
Opombe o virih215
OD UDARNE GRUPE DO PROLETARSKE UDARNE ČETE227
Kožlješka republika227
Nastanek Dakijeve leteče patrulje233
Križarjenje po bloških, mokrških in barjanskih vaseh242
Osnove za nastanek Proletarske udarne čete256
Od zasede na Lužarjevem bregu do napada na Ig269
Obramba osvobojenega ozemlja281
Boji pri Pokritem mostu in bitka za Ig290
Proletarska udarna četa preraste v 5. bataljon NO301
Značilnosti in pomen Proletarske udarne čete312
Opombe o virih321
ZGLED IN SMRT TONETA TOMŠIČA327
Streli ob zori327
Izvor in uporništvo malega begunca328
Pot do pravih spoznanj332
Nezlomljiv in nepozaben značaj336
Skozi trdo šolo zaporov in preganjanja342
Mojster podtalne organizacije349
V krempljih ovre in gestapa355
Opombe o virih367
PRVI SLOVENSKI PROLETARSKI UDARNI BATALJON TONETA TOMŠIČA369
Napadalna kampanja in ukaz o ustanovitvi369
Prva Tomšičeva četa in prve akcije375
Slovesna ustanovitev v Zapotoku380
Pohod na Polževo387
Velika nesreča in prvi boji392
Dopolnitev, preosnova in nova odbira400
Napadi na vlake in viadukt pri Žalni410
Množica manjših akcij416
Komunisti, kandidati in skojevci422
Preboj iz obkolitve431
Posebna spremstva445
Soteska in vkorakanje v Žužemberk451
Dopolnitev v Ambrusu in vpad v Zagradec458
Zmaga pri Marinči vasi464
Boj na Komolcu474
Napad na Italijane v vasici Topli vrh487
Dragoceni prapor497
Značilnosti in pomen507
Opombe o virih527
OBVESTILO534
SEZNAM BORCEV UDARNE GRUPE, DARIJEVE LETEČE UDARE PATRULJE IN PROLETARSKE UDARNE ČETE535
SEZNAM BORCEV 1. SLOVENSKEGA PROLETARSKEGA UDARNEGA BATALJONA TONETA TOMŠIČA539
POJASNILO544
KAZALO ORGANIZACIJ, ENOT, KRAJEV IN IMEN545
KAZALO609