Filibert Benedetič: Od fašističnega škvadrizma do pokolov v rižarni : (sporočilom o procesu) : Trst - Istra - Furlanija 1919-1945
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-165): znaci.net
5
Spremna beseda Piera Caleffija 7
I. poglavje - Antifašistično gibanje od leta 1919. do 1940. (pripravil Bruno Steff?) 9
    Povojna kriza 11
    Fašistične skvadre v akciji 12
    Politične volitve leta 1921. 14
    Ofenziva lastnikov in zapora ladjedelnic 17
    Fašizem na poti k oblasti 18
    Uzakonjeno nasilje 20
    Antifašizem v ilegali 22
    Posebno sodišče v Furlaniji Julijski krajini 24
    Terorizem in smrtne obsodbe proti Slovencem in Hrvatom 25
    Odiseja obsojenih antifašistov 28
    Prispevek antifašistov iz Furlanije Julijske krajine v španski vojni 30
    Neofašistični imperializem 33
    Antifašističa opozicija vojni politiki 34
    Opombe 36
II. poglavje - Zatiranje Slovencev in Hrvatov (pripravil Filibert Benedetič) 39
    Preganjanje 41
    Fašistični zakoni iz leta 1926 43
    Zaprtje slovenskih in hrvatskih šol 45
    Uničenje kulturnih ustanov 46
    Ukinitev tiska 48
    Posebni fašistični tribunal 49
    Gortanov proces 50
    Prvi tržaški proces 53
    Drugi tržaški proces 54
    Sklepna misel 55
    Opombe 59
III. poglavje - Fašistična agresija in nacistična okupacija (pripravil Galliano Fogar) 61
    Zasedba Jugoslavije 63
    Nikoli vas ne bo prepozno odstraniti 65
    Neuklonljivi zakon Rima 66
    Posebni policijski inšpektorat 69
    Premirje 8. septembra 1943 72
    Nastanek italijanskega odporništva 73
    Adriatisches Küstenland 77
    Einsatzkommandos 80
    Politika pokolov 84
    Strategija imperializma 88
    Odporništvo-ljudsko gibanje 89
    Kolaboracionizem republikinov 92
    Kolaboracionizem organizacije industrijcev 96
    Opombe 101
IV. poglavje - Rižarna pri Sveti Soboti (pripravila združenje AN ED in Deželni inštitut za zgodovino osvobodilnega gibanja v Furlaniji Julijski krajini) 107
    Tovarna spremenjena v uničevalno taborišče 110
    Nekaj pričevanj preživelih 116
    Proces 134
    Rižarna se vrača 136
    Dekret predsednika republike 138
    Opombe 138
V. poglavje - Proces o Rižarni (pripravil Ferdinando Zidar) 143
Bibliografija 163