Franjo Bavec - Branko: Bazoviška brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-590): znaci.net
UVODNA BESEDA6
NARODNOOSVOBODILNO GIBANJE NA TOLMINSKEM IN V ZGORNJEM POSOČJU PRED KAPITULACIJO FAŠISTIČNE ITALIJE11
USTANOVITEV BRIGADE20
Kapitulacija Italije v zgornjem Posočju in na Tolminskem20
Ljudska vstaja v zgornjem Posočju in na Tolminskem27
Brda in Benečija31
Interniranci iz italijanskih taborišč prihajajo v partizane34
Ustanovitev bataljona ?Andreja Manfrede? in njegovi boji36
Pogajanja z nemškim poveljnikom v Bovcu40
Rešitev tisoč ton pšenice in moke43
USTANOVITEV 2. SOŠKE BRIGADE (BODOČE ?BAZOVIŠKE?)45
Operativni štab soških brigad49
Svobodno ozemlje soških brigad50
Zavezniški vojaki iz italijanskih taborišč52
Obramba ?kobariške republike?54
Nemški paketi56
Prvi napad na sovražno postojanko57
Nov napad pri Sankvirinskih mostovih58
Ustanovitev 27. (goriške) divizije NOV in POJ61
Nemško letalstvo napada vasi na svobodnem ozemlju65
Življenje na svobodnem ozemlju66
Sovražna ofenziva na svobodno ozemlje69
Prvi nemški sunek in poraz 3. bataljona71
Boji okoli Trnovega in Žage, 27. oktobra74
Tretji dan bojev za Kobarid75
Neuspel protinapad78
Neuspešen napad sovražnih letal79
Neuspel polet82
Padec Kobarida82
Prodiranje Nemcev proti Breginju87
Nemški poraz pred Breginjem89
Boj na Matajurju90
Nemški smučarji v napadu94
Marko ne pusti Nemce na Matajur94
Mednarodna borca Jim in Joe95
Skozi sovražne obroče97
Nepremišljen korak Sočenka100
Reorganizacija bataljonov101
Nemška ofenziva v Brdih in Benečiji103
Protiukrepi štaba 27. divizije103
Neuspel napad v dolini Soče104
Sovražni prodor v Brda in Benečijo105
Manever ?beneškega? dela 18. brigade108
Napad na Tolmin111
Konec sovražne ofenzive in posledice115
Akcije 5. bataljona v zahodni Benečiji116
Reorganizacija 27. divizije po ofenzivi118
Še enkrat na Tolmin120
Boj za zaščito ranjencev122
Boji 3. bataljona na Bovškem124
Alpski lovci potolčeni130
Nemški ranjenec134
Čez Julijske Alpe do Krna134
Prihod Titovih oficirjev136
Na železniško progo v Baški grapi137
Nemški napad na Grant in Nemški Rut138
V nove napade na sovražnika v Baški grapi140
Novoletna darila primorskega ljudstva143
Na prometne žile v dolini Soče145
Ljudski zbor na Kalu150
BRIGADA V SOVRAŽNI JANUARSKI OFENZIVI NA BANJŠČICAH IN LOKVAH152
Sovražne priprave in partizanski protiukrepi152
Uničenje sovražne kolone pri Lokovcu153
Nočni napad na sovražnika na Trnovem156
Letalski napad na Lokve158
Boj na Lokvah158
Priznanje162
Neuspel napad na Baško grapo164
Beg italijanskih bersaljerjev167
Dva meseca vzpona 18. brigade ?Soške?167
POHOD V SLOVENSKO BENEČIJO170
Položaj v Slovenski Benečiji po novembrski ofenzivi170
Prehod čez Sočo171
Tretji bataljon pomaga Kosovelovi176
Udarci po sovražnih prometnih poteh v dolini Soče in Nadiže177
Sovražna izvidnica pri Golobih179
Rušenje ceste in uničeni kamioni pri Stupici180
Propagandni pohod po zahodni Benečiji181
Čez Nadižo v vzhodno Benečijo183
Boj na Kolovratu186
Preboj čez Sočo189
Prehod 2. bataljona čez Sočo191
Značilnosti pohoda 30. divizije v Slovensko Benečijo192
V NOVE BOJE194
Čez Baško grapo spet na Šentviško planoto194
Svečana prisega Osemnajste195
Prva gledališka predstava197
Preureditev brigade198
Napad na kolono pri Črničah202
BOJI NA OBMOČJU IDRIJE204
Napad na Hotedršico204
Pomoč gradnikovcem210
Spet na Hotedršico211
Nesporazum z vojkovci212
Na Žirovski vrh in nazaj213
Boji za Spodnjo Idrijo215
Napad nadaljuje topništvo219
Nočni juriš na Spodnjo Idrijo220
NEMŠKA OFENZIVA NA OBMOČJU LEDIN, ZlROV IN CERKLJANSKEGA224
Nemške priprave224
Usodno čakanje225
V prehranjevalni akciji v Polhograjskih Dolomitih227
V nemški zasedi229
Podvig ?naših? Nemcev233
Sovražna ofenziva se je začela234
Protinapad Osemnajste236
Vzroki in posledice poraza na Ledinah241
DELOVANJE BRIGADE NA OBMOČJU ČRNEGA VRHA, COLA, PREDMEJE IN PIVKE243
Premik čez Črni vrh in boji pri Colu243
Proslava 25-letnice KPJ na Colu245
Namesto gradnikovcev ? Nemci246
?Soška? postane 18. udarna ?Bazoviška?248
Po orožje v Juršiče250
Srečanje z brigado ?Vladimira Gortana?251
Zopet čez železnico252
Napad na motorizirano kolono pri Senožečah253
Novi borci s Pivke256
OFENZIVA NA VIPAVSKEM259
Pohod v Vipavsko dolino259
Napad na kolono pri Ajdovščini259
Na železniško progo263
Spet v zasedo266
Napad na postojanko na Razdrtem268
MESEC DNI OFENZIVNIH AKCIJ V DOLINI SOČE IN BAČE272
Napad na Avče in rušenje velikega mostu272
Smel vdor prostovoljcev v Vipavo277
Tretja korpusna akcija ? napad na Baško grapo280
Neuspeh prvega dne282
Uspešna zaščita napada divizije283
Razširitev uspeha 31. divizije285
Spopad pri Ponikvah286
Ponovno v Soško dolino290
Uničenje postojanke Lovšin v Baški grapi292
POLETNA NEMŠKA OFENZIVA295
Potek sovražne ofenzive297
Nočno srečanje dveh utrujenih nasprotnikov301
Izkoriščen predah in nove izkušnje305
Nadaljevanje sovražne ofenzive306
Protinapad na Lažno in Lokve310
Napad na fašiste pri Prvačini316
Konec sovražne ofenzive317
V zaščiti prevoza ranjencev320
Šef sovjetske vojaške misije pri 2. bataljonu323
SPET NA KRASU IN V VIPAVSKI DOLINI325
Okrepitev brigad z moštvom partizanskih odredov326
Napad iz zasede pri Dornberku327
Boj s sovražno motorizacijo328
V zaščiti napada na Črni vrh331
Bazoviška brigada dobi bojno zastavo335
Uspešno sodelovanje 18. in 19. brigade v bojih pri Štanjelu338
Drugi poskus sovražnika341
Udarci po sovražnih kolonah pri Ajdovščini342
Ponovno na cesti pri Oseku343
Boj proti sedmim sovražnim kolonam pri Štanjelu345
Novi napadi na sovražni promet po Vipavski dolini355
Ponovno na Hotedršico358
V OKTOBRSKI OFENZIVI363
Sodelovanje z 31. divizijo na Gorenjskem370
Drugi bataljon napada postojanko Gaberk pri Škofji Loki371
BOJI Z ITALIJANSKIMI FAŠISTI, DOMOBRANCI, ČETNIKI IN NEDICEVCI V VIPAVSKI DOLINI IN NA KRASU374
Peti bataljon na Krasu in Vipavskem375
Delovanje 3. in 4. bataljona379
Drugi bataljon okoli Trnovega382
Boj s sovražnikom pred Ajdovščino383
Prodor 30. divizije proti Trstu388
Nemška protiakcija390
V DECEMBRSKI OFENZIVI396
Devetnajsta in 2. bataljon Osemnajste v protinapadu399
Takoj v boj402
Boji z nedičevci, četniki in domobranci okoli Otlice406
PROTIOFENZIVA 9. KORPUSA NA TRNOVSKI PLANOTI415
Osemnajsta v zavarovanju napada na Trnovo415
Drzen napad na domobrance v Vipavi418
Reorganizacija 2. bataljona421
Politična in vojaška vzgoja v brigadi422
Kulturno-prosvetna dejavnost430
OPERACIJA RÜBEZAHL434
Vključitev odreda mornariške pehote v 18. brigado436
?Rübezahl? I438
?Rübezahl? II442
Protiudarec v Vipavsko dolino446
Uničenje sovražne postojanke na Taboru448
?Rübezahl? III453
Brigadi v soteski457
Tovariška pomoč 17. brigade458
Reorganizacija brigade460
Na Trnovski in Banjški planoti po ofenzivi462
Boji na Vojskem463
Protiudarec proti Trnovski in Banjški planoti466
POSLEDNJA SOVRAŽNA OFENZIVA470
?Winterende?472
Boji na Otlici473
Nočni napad na Gozd pri Otlici474
Boji okoli Sinjega vrha475
Protinapad na Sinji vrh477
Ponovno v rokah sovražnika479
Sinji vrh spet osvojen480
Boji pri Zadlogu482
Iz obroča v zasede485
Boj za življenje in smrt489
Iz obroča proti Šentviški planoti491
Boji na Šentviški planoti495
Posledice sovražne ofenzive497
Dejavnost 4. bataljona500
Minersko-sabotažni vodi (MSV) 18. SNOUB ?Bazoviške?503
V BOJIH ZA OSVOBODITEV TRNOVSKE PLANOTE507
Osvoboditev Zavrha508
Boji pri Grgarju in Zagorju510
Junaški podvig mitraljezca511
Osvoboditev Otlice in Predmeje513
Zadnji dan na robu Trnovske planote516
POHOD PROTI TRSTU518
Boji za osvoboditev Opčin520
Skupni boji slovenske in dalmatinske brigade524
Visoka cena zmage529
Slovo 2. bataljona530
Zmagoslavni prihod brigade v Trst533
SKLEPNA BESEDA534
OPOMBE537
POVELJSTVA 18. SNOUB ?BAZOVIŠKE?563
KAZALO KRAJEV IN IMEN569
Vsebina586