Borivoj Lah-Boris: Prva slovenska artilerijska brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-427): znaci.net
UVODNA BESEDA 5
PRVI PARTIZANSKI TOPOVI 8
    O turjaškem in prlmoškem topu 8
    O topovih, ki so jih poslali zavezniki 16
USTANOVITEV IN BOJI TOPNIŠTVA XV. DIVIZIJE 23
    Formiranje topniških enot pri XIV. in XV. diviziji in prvi boji 28
    Prvi divizion na Hrvatskem 34
    Ofenziva XV. divizije v obsavskem pasu 39
    Boji za Kostanjevico 42
    Boji za Bučko, St. Janž, Dole in Kal 48
    Prve resnejše izkušnje topništva 53
    Topništvo XV. divizije v oktobrski ofenzivi 54
    Napad na Novo mesto 62
    V blokadi Novega mesta 70
    Napad na Kočevje 74
    Znova v blokadi Novega mesta 83
    Napad na Velike Lašče in Rašico 85
    Še vedno boji pred Novim mestom 88
    Mobilizacija novih borcev 94
    S topovi na Zdensko vas 95
    Preureditev topništva in formiranje zaščitnega bataljona 108
    Trška gora 110
    Ofenziva VII. korpusa in šest napadov na Ribnico, od teh pet s topništvom 113
USTANOVITEV I. SLOVENSKE ARTILERIJSKE BRIGADE 131
    Žužemberk 134
    Svečana proslava ustanovitve I. slovenske artilerijske brigade 149
    Nad trebanjske utrdbe 151
    Še Mirna peč 158
    Tržišče 164
    O uporabi topništva v ofenzivi VII. korpusa 172
    Stampetov most 175
    Bela krajina in boji okrog Metlike 188
    V Suhi krajini 202
    Med Žužemberkom, Ajdovcem, Laščami in Smuko 203
    Spopadi s četrtim domobranskim bataljonom 209
    Okrepljeni napadi na cestne in železniške prehode 222
    Na progi Kočevje-Ribnica 225
    Poganek pri Litiji 228
    Še enkrat na Štampetov most 233
    Artilerija VII. korpusa 235
    Spopadi v Suhi krajini 239
    Napad na št. Vid 243
    Novi spopadi z domobranskimi bataljoni 251
    Še enkrat na Kočevje 258
    Operacija Občine 267
    V akcijah le še posamezna orožja 280
    V Crmošnjicah 286
    Preplah 289
    Po nove topove na Hrvatsko 292
    Napad na Struge in Vinkov vrh 297
    Na obronkih Roga 304
    Na desnem boku IV. armade 309
    Preureditev sil in napad na Kočevje 313
    Na Ljubljano 320
POLITIČNO IN KULTURNO-PROSVETNO DELO 331
IZVIDNIŠKO-OBVEŠCEVALNA SLUŽBA 337
TEHNIČNA SLUŽBA 340
SLUŽBA ZVEZ 346
SANITETNA IN VETERINARSKA SLUŽBA 350
    Sanitetna služba 350
    Veterinarska služba 352
INŽENIRSKA SLUŽBA 354
INTENDANTSKA SLUŽBA IN PRESKRBA 360
SKLEPNA BESEDA 366
OPOMBE IN VIRI 374
SEZNAM STAREŠIN 389
SEZNAM TOPNIČARJEV 393
SEZNAM PADLIH 404
KAZALO KRAJEV, ENOT IN IMEN 406
VSEBINA 424