Radosav Isaković - Rade: Kosovelova brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-854): znaci.net
PREDGOVOR7
UVOD13
PRVA SVOBODA19
OD KURIRSKE POSTAJE DO 1. KRAŠKEGA BATALJONA27
SEPTEMBRSKA SOVRAŽNIKOVA OFENZIVA40
Posledice ofenzive53
OD USTANOVITVE DO PRVE PREUREDITVE0
Zbiranje jedra brigade in preureditev bataljonov57
Prve borbene akcije66
Spopad pri Škrbini in zavzetje Prvačine69
Razorožitev karabinjerskega bataljona74
Obisk usnjarne v Mirnu82
Sovražnikova protiakcija ? udarec v Lipi85
Kosovelova v obroču93
Boji pri Zeleznih vratih96
Umik iz obroča101
PREUREDITEV BRIGADE IN NJENA ODREDNA DE JAVNOST0
Priključitev novega bataljona in preureditev107
Ob obletnici oktobrske revolucije111
Vlak v reki Vipavi117
Podcenjevanje sovražnika121
Sovražnikova novembrska ofenziva125
Prvi bataljon na Pivki129
Drugi bataljon v Trnovskem gozdu, na Vipavskem in Krasu138
Tretji bataljon od Braniče in Trnovskega gozda do Šmihela na Pivki142
Četrti in tržaški bataljon na Krasu152
Zbiranje brigade159
OD HOTEDRŠICE DO BANJŠIC0
Z enaintrideseto na Hotedršico168
Sovražnikova zimska ofenziva in boj na Predmeji173
Od zmage do poraza je le korak179
Od Čavna do Banjske planote184
POHOD V SLOVENSKO BENEČIJO0
Cilj pohoda in operativni načrt190
Prehod čez Sočo in boj na Ligu in pri Kambreškem1940
Na Kolovratu od Tolmina do Kobarida199
Blokada Kobarida204
Premoć sovražnika ni dovolj208
Šest dni do združitve brigade213
Najdaljši boj Kosovelove218
?Soča voda je šumela?234
PREUREDITEV BRIGADE240
IDRIJSKA OPERACIJA0
Kosovelova drugič pri Hotedršici249
Noč je zaveznik hrabrih255
Priprave za ponovitev napada258
Izjalovljen načrt262
V prehranjevalni akciji264
Priprave za napad na Spodnjo Idrijo266
Prvi napad ni uspel269
Ponovljeni napad271
Z glavo v zid274
NA VRSNIKU IN LEDINAH0
Načrti partizanskih štabov280
Vznemirljive vesti283
Načrt ?Renate? bataljona ?Heine?285
Začetek napada287
Napačna presoja položaja290
Nadaljevanje sovražnikove pomladanske ofenzive301
Prestrogi ukrepi304
V VIPAVSKI DOLINI, NA KRASU IN NA PIVKI0
Spet od začetka309
Rušenje železniške proge Rihemberk (Branik) ? Štanjel310
Uničenje sovražnikove motorizirane kolone316
Zavzetje Dornberka320
K novim uspehom326
Boji pri Postoj ni333
BOJ ZA KOMUNIKACIJE0
V dolini Soče341
Na cesti Idrija?Grahovo in poskus uničenja mosta pri Bači346
Korpusna akcija na Baško grapo350
Napad na Klavže353
Napad na Knežo358
Obrambni boj na šentviški planoti364
Spet na Banjški planoti368
POLETNA SOVRAŽNIKOVA OFENZIVA0
Od Gorenje vasi do Škofje Loke377
Zapleti na Cerkljanskem381
Srečanje na Oblakovem vrhu385
Boj v srečanju na Vrhovcu393
Umik v Trnovski gozd399
Boj za Lokve se nadaljuje409
Konec scvražnikove ofenzive413
PARTIZANSKI PROTIUDARCI0
V zaščiti hudo ranjenih partizanov422
Na južnih obronkih Čavna427
Črni vrh nad Idrijo433
Premik na Kras443
Boj za Štanjel445
V zasedo na cesti Gorica?Ajdovščina462
Hudajužna in Koritnica465
V AKCIJI V POLHOGRAJSKIH DOLOMITIH0
Tretjič na Hotedršico470
Četrtič in zadnjič na Hotedršico476
BOJI NA TRNOVSKI PLANOTI IN NA GORENJSKEM0
Nemška oktobrska zastraševalna ofenziva484
V obrambi zahodnega dela Trnovske planote499
V bojih na Zeleznike na Gorenjskem517
V svobodni Vipavski dolini522
Spet na Gorenjsko ? blokada Lučin in Suhega dola528
SPET V DOLGOTRAJNIH BOJIH ZA TRNOVSKO PLANOTO0
Sovražnikova decembrska ofenziva531
Trije sovražniki ? okupator, mraz in pomanjkanje5510
Priprave in načrt napada na Trnovo557
Napad na Trnovo563
Po Trnovem586
?Rübezahl?588
Umik v poslednjem trenutku608
Boji na pobočjih Cavna in na Predmeji621
?Rübezahl III? ? Umik skozi sotesko629
NAJHUJŠA PREIZKUŠNJA0
Premik na Cerkljansko645
Osvobojenemu ozemlju preti huda nevarnost647
Kako se prebiti skozi trdno sklenjen obroč?649
Operativni štab oblikuje dve koloni662
Umik iz obroča na Porezen668
Sovražnik napada673
Presenećenje na Poreznu677
Drama v rovih podzemnih utrdb697
Množični zločin705
Namesto sklepov718
OD USKOVNICE DO TRSTA0
Spet od začetka721
Vrnitev na Cerkljansko in boj pri Robidnici728
V bojih za osvoboditev Trnovske in Banjske planote734
Prodor na Kras in boj za Opčine739
V Trst ? Zadnji boj Kosovelove brigade747
SKLEPNA BESEDA756
OPOMBE759
SEZNAM PADLIH KOSOVELOVCEV803
SEZNAM POVELJNIŠKEGA KADRA820
KAZALO KRAJEV, ENOT IN IMEN825
Vsebina851