Rafael Perhauc: Letalci prekomorci
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-354): znaci.net
LETALCI PREKOMORCI7
Beg jugoslovanskih letalcev iz domovine11
Beg pomorskih letalcev iz Boke Kotorske do Aleksandrije aprila 194114
Prvi partizanski letalci16
PRVA LETALSKA BAZA19
Zbiranje letalcev v Livnu19
Napad na partizansko letalo ?Do-17?24
6. december 1943 ? drugi črni dan Prve letalske baze26
Pohod letalcev iz Slovenije v Italijo in spojitev z letalci iz Livna na dalmatinski obali28
Prva letalska baza v Italiji35
ZAČETNI STIKI Z ZAVEZNIKI V ZVEZI Z LETALSTVOM NOVJ 4545
Prve obljube za ustanovitev eskadrilj45
Temeljni dogovor o formiranju letalskih enot48
Dodatni sporazum v Kairu 29. marca 194451
Poziv letalcem na Srednjem vzhodu za vstop v NOVJ57
IZ ITALIJE V AFRIKO60
Zbiranje letalcev na Srednjem vzhodu66
Novi letalski kadri74
Razglas naprednih letalcev Jugoslovanom v tujini78
Številčno stanje letalcev in drugih pripadnikov NOVJ na Srednjem vzhodu83
PRVA IN DRUGA LOVSKA ESKADRILJA88
Začetek formiranja eskadrilj88
Zbiranje in šolanje pilotov94
Tehnično osebje eskadrilj102
Šolanje vezistov106
Oborožitev eskadrilj110
Letalo Spitfire, lovec ? bombnik110
Letalo Hurricane, lovec ? raketnik118
Od Bengazija v Libiji do škabrnja pri Zadru121
Pot Prve lovske eskadrilje121
Pot Druge lovske eskadrilje125
Pomanjkanje pilotov126
Brezuspešna prizadevanja za pilotskim naraščajem129
Sestanek v Caserti ? Organizacija zveze NOVJ?BAF?Wing?Eskadrilje136
Letališče na Visu138
Letališča pri Zadru: Zemunik, Škabmje, Prkos142
Samostojna enota: Mehaniška četa pri 281. Wingu146
BOJNE OPERACIJE NAŠIH ESKADRILJ149
Viri za opise borbenih operacij149
Borbene izkušnje154
Prva lovska eskadrilja ? statistični podatki162
Borbene operacije Prve eskadrilje od 18. avgusta do 13. oktobra 1944163
Naši letalski napadi v sovražnikovih poročilih167
Druga lovska eskadrilja ? statistični podatki173
Borbene operacije od 13. oktobra 1944 in do konca vojne174
Sodelovanje Prve in Druge eskadrilje v borbah za Ston in Vukov klanac193
Operacije Prve in Druge lovske eskadrilje na področju Stona od 12. do 22. 10. 1944201
Padli piloti207
Operacije, ki so zahtevale človeška življenja Prve eskadrilje207
Druga lovska eskadrilja216
KULTURNO-PROSVETNO IN POLITIČNO DELO221
Kulturno-prosvetno delo221
Politčno delo223
Kolektivna blagajna in pomoč domovini224
Izpis obeh eskadrilj in Mehaniške čete iz RAF227
LETALCI NOVJ IZ ALŽIRIJE229
Zbiranje ujetnikov v Severni Afriki229
Previranja v Constantini jeseni 1943234
Dogodki v Maison Blanchu. Upor 78 letalcev236
Kraji in mesta v Alžiriji, kjer so živeli naši letalci244
Prvi stiki s predstavniki NOVJ248
Matične enote RAF, v katerih so bili naši letalci250
No. 144 MU ? Maison Blanche250
No. FTLU ? Boufarik255
Življenje letalcev v Alžiriji do odhoda v domovino256
Kulturno-politična dejavnost266
Pevski zbor267
Skupina 200 letalcev v Boufariku do marca 1945273
Naše vojne misije v Alžiriji in njihova vloga pri osvobajanju ujetnikov280
Od Dubrovnika do Beograda288
Na Sinjajevini291
Neprijetna vest293
LETALSKE DIVIZIJE NA SREMSKI FRONTI298
Šolanje pilotov302
Organizacija letalskih divizij305
Sodelovanje letalstva z našo 1., 2. in 3. armado307
Ofenzive v Sremu, Slavoniji in Bosni308
Prevzemanje letal skupine Vitruk309
Letalske baze309
Borbene izkušnje311
Padli letalci311
Nekaj statističnih podatkov312
VIRI IN GRADIVO (BIBLIOGRAFIJA)316
SEZNAM VODILNEGA KADRA PRVE IN DRUGE LOVSKE ESKADRILJE TER LETALSKEGA DETASMANA NOVJ V ALŽIRIJI321
ABECEDNI SEZNAM OSEB, OMENJENIH V KNJIGI327
ABECEDNI SEZNAM KRAJEV IN DEŽEL, OMENJENIH V KNJIGI337
SPREMNA BESEDA349
VSEBINA KNJIGE355