Karel Levi─Źnik: Artileristi prekomorci
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-253): znaci.net
UVOD9
PREKOMORSKE ARTILERIJSKE ENOTE NA VISU16
Ustanovitev artilerijskih enot za obrambo otoka Visa in sodelovanje prekomorcev v njih16
Desanti na sređnjedalmatinske otoke33
Prihod vrhovnega komandanta na otok Vis43
SODELOVANJE PREKOMORSKIH ARTILERIJSKIH ENOT Z ENOTAMI I. PROLETARSKEGA IN II. UDARNEGA KORPUSA60
Pomoć I. korpusu NOV Jugoslavije60
Pomoć XXIX. hercegovski diviziji66
Artilerijska šala v Gravini ? Pomoć II. korpusu NOV Jugoslavije ? 3. brdski motorizirani artilerijski divizion VIII. udarnega korpusa71
PREKOMORCI V ARTILERIJSKIH ENOTAH VIII. KORPUSA NOV JUGOSLAVIJE77
Akcija na Dugi otok in na otok Pašman77
Prispevek artilerije k osvoboditvi srednjedalmatinskih otokov in Dalmacije ter njeno izkrcavanje na obalo83
Prvi brdski motorizirani artilerijski divizion II. korpusa88
PREKOMORSKE MINOMETALSKE ENOTE94
Samostojni minometalski bataljon95
Minometalska četa 3. prekomorske UB97
Kninska bitka107
Ustanovitev motorizirane artilerijske brigade VIII. udarnega korpusa134
V zasneženi Liki135
Mostarska operacija141
ARTILERIJA ČETRTE JUGOSLOVANSKE ARMADE156
Težka motorizirana artilerijska brigada IV. armade156
Ofenziva skozi Liko160
Osvoboditev Senja167
Osvoboditev otokov Raba, Cresa, in Lošinja169
Reška bitka172
Kapitulacija nemškega XCVII. armadnega korpusa181
Osvoboditev Trsta, Tržiča in Gorice184
SKLEP197
ANALIZA ŠTEVILCNE UDELEŽBE PREKOMORCEV, POSEBEJ SLOVENCEV V OBRAVNAVANIH ARTILERIJSKIH ENOTAH200
Albert Klun: KAREL LEVIČNIK207
Albert Klun ? Karei Levičnik: VIRI IN GRADIVO (Bibliografija)215
A) Arhivsko in dokumentarsko gradivo217
B) Samostojne publikacije217
C) Razprave in članki218
D) Rokopismo gradivo v zvezi z Artileristi prekomorci220
Lojze Bukovec ? Albert Klun: Seznam padlih artileristov prekomorcev223
Pojasnilo225
ALBERT KLUN: SEZNAM VODILENGA KADRA ARTILERIJSKIH ENOT229
Abecedni seznam oseb omenjenih v knjigi235
Abecedni seznam krajev in dežel omenjenih v knjigi241
SPREMNA BESEDA253
Vsebina knjige260