Franci Strle: Veliki finale na Koroškem
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-514): znaci.net
Beseda ob ponatisu5
UVOD9
ODLOČITEV DALJNOSEŽNEGA POMENA11
PREOSNOVA IN OKREPITEV STIRINAJSTE21
POHOD NA KOROŠKO33
NAPAD NA DRAVOGRAD IN KOTLJE36
NAPAD TOMŠIČEVE NA CRNO43
BRAČIČEVA V ŽERJAVU49
POSPEŠENI POHOD TREH BRIGAD53
VSTAJA SEVERNO OD DRAVE60
POT IN USPEHI KOKRŠKEGA ODREDA70
OSVOBODILNI POHOD DO BOROVELJ78
KOKRŠKI ODRED V CELOVCU86
PRODOR V ZGORNJESAVSKO DOLINO96
ŠTIRINAJSTA V CELOVŠKI KOTLINI112
PRISPEVEK ZAHODNE OPERATIVNE SKUPINE122
USPEHI V ZASAVJU IN OB SAVINJI134
ZAGATA IN VDAJA PRI METLECAH142
VDAJA GENERALPOLKOVNIKA LÖHRA156
TOMŠIČEVA OSVOBODI DRAVOGRAD168
PRVA SOOČENJA Z USTAŠI174
DOLNICARJEVA MISIJA V MARIBORU179
USPEŠNO DELOVANJE V VSE SMERI189
ZADNJI ZLOČINI IZDAJALCEV201
USODNI NESPORAZUMI212
BURNE RAZMERE V CELOVCU223
KREPITEV ZAPORE OB DRAVI235
LÖHR ZNOVA DVIGNE OROŽJE242
ZLOM LÖHROVE UDARNE OSTI253
VDOR SKOZI ŽELEZNO KAPLO268
LOV ZA UBEZNIM GENERALOM273
ZLO V MISLINSKI DOLINI281
NAROBE NASTAVLJENA ZANKA288
PRVI KRVAVI OBRAČUNI Z USTAŠI292
BOJI PRI DOLIČU IN DRAVOGRADU297
USTAŠI PREŽENEJO VOJVODINCE309
BITKA Z USTAŠI PRI POLJANI317
USPEHI LEVIH USTASKIH POBOCNIC328
POSREDOVANJE PRI BRITANCIH335
USTAŠI SE NAPOSLED VDAJO341
UJETNIKI IN VOJNI PLEN361
UTRJEVANJE LJUDSKE OBLASTI369
NEVŠEČNOSTI Z BOLGARI381
V SENCI CHURCHILLOVEGA PRITISKA385
POGLAVJE O ZADNJI BITKI394
UMIK Z GRENKOBO V SRCU400
EPILOG BOROVELJSKE BITKE412
POVZETEK USPEHOV IN NEUSPEHOV428
TRAJNO VELJAVNE IZKUŠNJE441
OPOMBE O VIRIH452
KRATICE470
ODMEVI NA PRVO IZDAJO471
KAZALO KRAJEV, ENOT IN IMEN481
KAZALO509