Srečko Vilhar, Albert Klun: Prva in Druga prekomorska brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-399): znaci.net
PRIMORSKA OD LETA 1934 DO VOJAŠKE KAPITULACIJE ITALIJE9
Slovenska pokrajina ob Jadranu9
Cmi oblaki nad Evropo13
Slovensko nacionalno vprašanje in primorski Slovenci18
Leta velikih razočaranj in novih upov25
Nadaljevanje boja v emigraciji36
Na veliki prelomnici47
Narodnoosvobodilno gibanje na Primorskem do vojaške kapitulacije Italije58
Razmah partizanstva na Primorskem65
POSEBNI KAZENSKI BATALJONI75
V FAŠISTIČNIH ZAPORIH IN TABORIŠČIH101
PLEBISCIT NA TUJIH TLEH ZA NOVO JUGOSLAVIJO116
V BOJU ZA DOMOVINO NA VROČIH AFRIŠKIH TLEH137
Vojna v Afriki140
Politična akcija naših vojnih ujetnikov145
Prvi upor ?gardnega bataljona? proti četniškemu vodstvu159
Jugoslovanska begunska vlada in načrti za izkrcanje na Balkanu161
Primorski Slovenci in Istrani med letalci166
Naši v Tuniziji in Alžiriji168
Kam je ?Afrikance? še zanesla vojna173
Upor proti ?kraljevi vojski? in begunski vladi177
Plebiscit v Alžiriji183
PRIMORSKI SLOVENCI IN ISTRSKI HRVATI NA SARDINIJI, KORZIKI IN JUŽNI FRANCIJI191
Sardinija, veliko ujetniško taborišče za naše vojake193
Fašistični pritisk na pripadnike ?posebnih kazenskih bataljonov?197
Pod komando Badoglieve vojske204
Na Korziki210
Nova prizadevanja v Franciji za vrnitev v domovino222
Se novo ponižanje na pragu domovine234
RAST IN BORBENA POT PRVE IN DRUGE PREKOMORSKE BRIGADE237
Carbonara in Gravina244
Odhod brigade v domovino263
Prva prekomorska brigada v obrambi otoka Korčule decembra 1943.272
Nemški napad na polotok Pelješac277
Borba za Makarsko primorje281
Boji na srednjedalmatinskih otokih288
Naši ujetniki s Korčule312
Zaključne misli o bojih na Korčuli314
Pot prve prekomorske brigade k glavnemu štabu v Drvar320
VIRI IN GRADIVO (BIBLIOGRAFIJA) 343
SEZNAM PADLIH BORCEV IN BORK PRVE IN DRUGE PREKOMORSKE BRIGADE353
SEZNAM VODILNEGA KADRA PRVE IN DRUGE PREKOMORSKE BRIGADE367
ABECEDNI SEZNAM OSEB, OMENJENIH V KNJIGI373
ABECEDNI SEZNAM KRAJEV IN DEŽEL, OMENJENIH V KNJIGI387
SPREMNA BESEDA401
VSEBINA KNJIGE409