Mile Pavlin: Petnajsta brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-503): znaci.net
UVODNA BESEDA 7
PRED USTANOVITVIJO BRIGADE 15
    Vzhodno-dolenjski odred 15
PO BELI KRAJINI IN HRVAŠKEM 36
    Ustanovitev brigade 36
    Ognjeni krst 42
    Znova čez Kolpo 47
    Huda preizkušnja 54
    Reorganizacija in protiofenziva 66
    Napad na Novo mesto in pot v Kordun 72
    Ves mesec samo en spopad 80
    Napad na Netretič 83
    Ocena razdobja 91
V TRIKOTNIKU GROSUPLJE-RIBNICA-STIČNA 93
    Pohod proti novemu sektorju 93
    Boji ob cesti Ljubljana-Škofljica-Kočevje 95
    Samostojna dejavnost 3. bataljona 100
    Napad na Rašico 104
    Nadaljnji boji ob cesti Ljubljana-Škofljica-Kočevje 108
    Boji ob železnici Grosuplje-Kočevje 114
    Napad na Videm na Krki 119
    Nadaljevanje bojev ob železnici Grosuplje-Kočevje 128
    Napad na Zdensko vas 145
    Okoli Grosupljega 157
    Ocena razdobja 168
SEKTOR *POD GORJANCI* 169
    Pohod in prvi spopad 169
    Mesec reorganizacij, počitka in demonstrativnih napadov 174
    Neuspeh pri Šentjerneju 185
    Brigada je postala šola 193
    Ocena razdobja 200
SKOK NA NOTRANJSKO 201
    Pohod v neznano 201
    Spopad pri Štampetovem mostu 207
    Ocena razdobja 212
V TRIKOTNIKU KOČEVJE - NOVO MESTO - GROSUPLJE 213
    Nazaj na Dolenjsko 213
    Napad na Križko vas 215
    Nadaljevanje ofenzive in sovražnikova protiofenziva 229
    Obrambni boji okoli Krke 235
    Med Stično, Šentvidom in Žužemberkom 243
    Spet v Suhi krajini 256
    Demonstrativni napad na Stično 268
    Tretjič v Suhi krajini 271
    Ocena razdobja 274
V BELI KRAJINI 276
    Kratek dopust 276
OD SUHE KRAJINE DO NOVEGA MESTA, ŠENTJANŽA IN LITIJE 279
    Brigada opravlja pomožne naloge 279
    Pohod čez razmejitveno črto 283
    Dva domobranska napada na Trebelno 286
    V petnajstih dneh samo trije patruljni spopadi 292
    Med Žužemberkom in Trebnjem 295
    V Suhi krajini 303
    Znova med Žužemberkom, Trebnjem in Stično 304
    Pohod k Litiji 310
    V pričakovanju novih nalog 312
    Ocena razdobja 316
OBRAMBA BELE KRAJINE 318
    Znova samo pomožna naloga 318
    Ocena razdobja 327
MED RIBNICO, ŠENTJANŽEM IN ŠMARJETO 328
    Pri Ribnici 328
    Boj za hrano 330
    Napad na Šentjanž 335
    Med Mirno in Žužemberkom 341
    Boji pri Trebnjem in Ostrem vrhu 354
    Obramba Žužemberka 361
    Ocena razdobja 363
DRUGIČ NA SEKTORJU *POD GORJANCI* 365
    Ob gorjanski cesti in pri Vavti vasi 365
    Ocena razdobja 376
NA SUHOKRANJSKI FRONTI 378
    Na *žužemberški fronti* 378
    Boji okoli Vršička in Hinj 383
    Ocena razdobja 392
NA NOVOMEŠKI FRONTI 394
    Brigada postane udarna 394
    Ocena razdobja 399
V SUHI KRAJINI IN NA ROGU 400
    Najhujši boji v vsej vojni 400
    Ocena razdobja 413
POHOD PROTI LJUBLJANI IN KAMNIKU 414
    Okoli Kočevja 414
    Pohod proti Ljubljani 417
    Okoli Kamnika 419
    Ocena razdobja 421
OPIS DEJAVNOSTI, ZVRSTI IN SLUŽB 422
    Moralno-politično delo 422
    Kulturno prosvetna dejavnost 429
    Oddelek zaščite naroda (OZNA) 434
    Sodstvo 434
    Obveščevalna služba 436
    Operativna služba in administracija 437
    Služba zveze 438
    Inženirsko-tehnična služba 439
    Sanitetna in veterinarska služba 440
    Intendanca in orožarska služba 441
SEZNAM KOMANDANTOV BRIGADE IN NAMESTNIKOV, POLITIČNIH KOMISARJEV BRIGADE TER NJIHOVIH NAMESTNIKOV OZIROMA POMOČNIKOV, NAČELNIKOV BRIGADNEGA ŠTABA TER KOMANDANTOV IN POLITIČNIH KOMISARJEV BATALJONOV 445
    Poveljniški kader 15. brigade 447
    1. bataljon 448
    2. bataljon 449
    3. bataljon 449
    4. bataljon 450
REGISTER 473
VSEBINA 499