Edvin Pervanje, Jože A. Hočevar: Četrta prekomorska brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-365): znaci.net
UVOD7
RESNICA O JUGOSLAVIJI PRODIRA V SVET11
ORGANIZACIJA IN POŠILJANJE PRVE MATERIALNE POMOČI JUGOSLOVANSKIM PARTIZANOM15
ZAVEZNIŠKA MATERIALNA POMOČ PO MORJU29
Stanje v Dalmaciji po kapitulaciji Italije29
Prva partizanska misija pri zaveznikih31
Uresničevanje programa naše misije v Bariju38
REORGANIZACIJA PARTIZANSKE MISIJE43
Vzpostavitev rednih uradnih stikov med NOVJ in zavezniki43
NASI RANJENCI V ITALIJI51
EVAKUACIJA OGROŽENEGA PREBIVALSTVA S PODROČJA DALMACIJE65
Skrb baze v Bariju za zbiranje Jugoslovanov68
Zavezniške službe za pomoč NOVJ in konkretni prispevek partizanov zaveznikom73
FORMIRANJE DELOVNIH ENOT BAZE V BARIJU87
Naraščanje oskrbovalnih enot NOVJ v Bariju94
Ustanovitev Četrte prekomorske brigade105
Četrta prekomorska brigada prevzame nove dolžnosti110
NAROČANJE MATERIALA ZA NOV IN POJ113
Priprava in odprava materiala po morju117
Odpošiljanje materiala v Jugoslavijo po zraku126
SOVJETSKA BAZA V BARI-PALESE139
LETALISCA IN SPUŠČALIŠČA MATERIALA V DOMOVINI143
Količine materiala, poslane za NOV po zračni poti147
SOVJETSKA MATERIALNA POMOĆ NOVJ171
V TRANSPORTNIH LETALIH NAD DOMOVINO177
Tretja ?leteča? četa in ?leteČi? vod177
Vprašanje oborožitve ?letalcev? tretje ?leteče? čete212
Vračanje padal219
DELO BORCEV 4. PREKOMORSKE BRIGADE PRI PRIPRAVLJANJU IN ODPOŠILJANJU MATERIALA V DOMOVINO225
Hrana, napori, obolenja233
POMOČ DOMOVINI237
Pošiljanje materiala v domovino izven zavezniške pomoči237
JUGOSLOVANSKE PARTIZANSKE TOVARNE IN DELAVNICE V JUŽNI ITALIJI261
PROMETNE ENOTE PRI ŠTABU BAZE NOVJ V BARIJU267
USPOSABLJANJE ČETRTE PREKOMORSKE BRIGADE277
Vojaška vzgoja283
Politično in partijsko delovanje285
Kulturno-prosvetno delovanje292
Pevski zbori295
VARNOSTNI ORGANI299
NOVO VZDUŠJE NA ITALIJANSKIH TLEH305
UKINITEV BAZE NOVJ V ITALIJI IN ODHOD V DOMOVINO315
VIRI IN GRADIVO (Bibliografija)323
SEZNAM PADLIH IN UMRLIH BORCEV327
SEZNAM VODILNEGA KADRA BRIGADE329
SEZNAM TOVARIŠEV IN TOVARIŠIC IZ ODDELKA ZA PRESKRBO ŠTABA BAZE JA V BARIJU Z DNE 6. MAJA 1945.335
ABECEDNI SEZNAM OSEB341
ABECEDNI SEZNAM KRAJEV349
SPREMNA BESEDA357
KAZALO363