Velimir Kraševec-Igor: Zapadnodolenjski odred
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-374): znaci.net
UVODNA BESEDA5
DOLENJSKE PARTIZANSKE ČETE V PRVI POLOVICI LETA 1942.9
    Dolenjski bataljon9
    Dolenjski odred11
    Viri15
PETA GRUPA ODREDOV IN ZAPADNODOLENJSKI ODRED17
    Ustanovitev Zapadnodolenjskega odreda19
    Kadri, razpored in moč odreda20
    Razmere na operativnem območju odreda29
    Italijanske posadke in ustanovitev bele garde35
    Viri38
OBRAMBA VELIKEGA OSVOBOJENEGA OZEMLJA40
    Obleganje Žužemberka40
    Prvi boji s fašisti 105. legije43
    Zasedba Žužemberka in prva partizanska komanda mesta46
    Z Zagradcem ni šlo51
    Partizanski juriš pri Marinči vasi53
    Na zavarovanju zahodne meje odredovega območja58
    Nenehno vznemirjanje Ljubljane61
    Drugi bataljon napada dolenjsko železniško progo63
    Spopad pri vasi Mala gora68
    Med Komolcem in Uršnimi seli72
    Viri84
ODRED V VELIKI ITALIJANSKI OFENZIVI87
    Ofenziva na Kočevski Rog in v Suho krajino91
    Manevriranje 1. bataljona110
    Ukrepi namestništva glavnega poveljstva114
    Viri121
PRENOVITEV ODREDA123
    Čete za prenovljeni odred123
    Nove naloge odreda132
    Ureditev odredovih bataljonov135
    Viri142
ODRED ZAPUSTI KOČEVSKI ROG144
    Sedma faza velike italijanske ofenzive144
    Bela garda na odredovem območju147
    Vzgoja in izobraževanje149
    Na Frati151
    Viri153
DEJAVNOST PRENOVLJENIH BATALJONOV155
    Prihod v dolino Mirne155
    Napad na vlak160
    Na Griču prehiteli bele164
    Tabor pod Zaloko168
    Proti beli gardi ob Krki171
    Poraz italijanske patrulje pred Šmihelom pri Novem mestu176
    Ukinitev 2. bataljona179
    Dve četi v Gubčevo brigado185
    Prizadevnost “Smrekarjevega“ bataljona pred Ljubljano187
    Viri193
PRISPEVEK K PARTIZANSKI PROTIOFENZIVI196
    Organiziranost in dejavnost odreda196
    V napadu na Dob200
    Na ?Španovem?206
    Odgovornost za ranjence210
    Viri218
PREUREJANJE NA POMLAD 1943220
    Majhna bojna dejavnost odredove 1. čete220
    Presenečenje v Velikem Lipovcu222
    Odredova 4. četa232
    ?Jurčetova? četa odi?e iz odreda235
    Viri240
POLITIČNO DELO IN VZGOJA242
    Delo z množicami243
    Lastno odredovo glasilo245
    Tehnika ?Urška? v odredu249
    Viri252
V SODELOVANJU Z BRIGADAMI253
    Naraščanje sovražnikove napadalnosti253
    Ob Cankarjevih borcih256
    Novo vodstvo odreda259
    Prvomajski prazniki 1943.260
    Dejavnost v maju263
    Med okupacijsko razmejitveno črto in reko Krko268
    Viri273
PRED KAPITULACIJO ITALIJE274
    Ustanovitev prvih slovenskih divizij275
    Akcije odredove 2. čete276
    V bojih za Žužemberk280
    Zajetje plavogardistov v Družinski vasi288
    Zaseda na Zaplazu296
    Spet v Suhi krajini300
    Napad na Žvirče303
    Na kočevski železniški progi306
    Ponovno srečanje s plavogardisti310
    Viri313
KONEC ITALIJANSKE OKUPACIJE315
    Ob kapitulaciji Italije v Kočevju316
    Zadnjih šest dni Zapadnodolenjskega odreda318
    Viri327
SKLEPNA BESEDA328
SEZNAM ODREDOVCEV333
PADLI340
SEZNAM UPORABLJENE LITERATURE343
SEZNAM KRATIC IN OKRAJŠAV ZA OZNAKO VIROV344
KAZALO OSEBNIH IMEN345
KAZALO KRAJEVNIH IN DRUGIH ZEMLJEPISNIH IMEN353
KAZALO VOJAŠKIH ENOT IN USTANOV363
KAZALO ORGANIZACIJ IN USTANOV366
VSEBINA KNJIGE367