Stanko Petelin: Gradnikova brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-888): znaci.net
OB IZIDU DRUGE IZDAJE -GRADNIKOVE BRIGADE- 5
TOLMINSKI PUNTAR IVAN GRADNIK 11
PRVI DEL 15
    USTANOVITEV BRIGADE 16
    Prve partizanske enote v Slovenskem primorju 16
    Po en okupatorski vojak na tri Slovence 22
    Ustanovitev Gradnikove in Gregorčičeve brigade 25
    Tragedija na Golobarju 30
    Ponovno zbiranje brigade 43
    PROTI BENEŠKI SLOVENIJI 50
    Napad na Livek 50
    Prvi zbor Gradnikove brigade 56
    Boj na Stolu 62
    Prve izkušnje 72
    PO BATALJONIH 77
    Spopad nad Nemškim Rutom 77
    Miniranje mostu pri Kneži 80
    Iz spopada v spopad 82
    V -Nemčiji- 89
    Angleški padalci in letalske pošiljke 96
    Boj na Krnu 99
    O notranjem življenju brigade 109
DRUGI DEL 117
    NA NOTRANJSKEM IN DOLENJSKEM 119
    Odhod s Primorskega 119
    Prve žrtve bratomornega boja 123
    Boj pri Krvavi peči 128
    Prenos ranjencev 132
    Ob kapitulaciji Italije 135
    V Novem mestu 138
    Obleganje turjaškega gradu 141
    S tanki in topovi nad Novo vas 143
    Osvojitev Begunj nad Cerknico 147
    Nemški vdor v Cerknico 151
    GORIŠKA FRONTA 158
    Primorski odred 158
    Manifestacije v Gorici 162
    Splošna mobilizacija 166
    Boji na goriški fronti 170
    Ustanovitev Goriške brigade 180
    SOVRAŽNIKOVA SEPTEMBRSKA OFENZIVA 183
    Nemški načrti 183
    Preboj goriške fronte 186
    Umik v Trnovski gozd 188
    Boj Gradnikove brigade pri Razdrtem 193
    Poraz na Nanosu 197
    Tragedija 1. bataljona 202
    Je sovražnik dosegel svoj cilj? 204
    ZDRUŽITEV GRADNIKOVE IN GORIŠKE BRIGADE 208
    Nova okupacijska oblast 208
    Reorganizacija primorske NOV 211
    Obnavljanje Gradnikove brigade 214
    Zajetje italijanskih fašistov na Prevalu 218
    Nad bersaljerje v Avčah 220
    Smrt izdajalcev 222
    Zadnja akcija 223
    Združitev 225
    SOVRAŽNIKOVA OFENZIVA -TRAUFE- 229
    Cerkljansko osvobojeno ozemlje 229
    Vdori v Dolomite 232
    V kleščah 235
    Boji pri Ravnah, Vrsniku in Razpotju 240
    Dva sovražnika: Nemci in sneg 244
    Rešitev iz obroča 246
    Nove izkušnje 249
    Krepitev brigade 252
    ZIMSKA PRESENEČENJA 257
    Sovražnikove sile in taktika 257
    Usodne žične ovire 262
    Dvakrat napadeni minerji 264
    Napadi na sovražnikove kolone pri Hotedršici 266
    Poraz 3. bataljona 271
    Nov poraz v Trebčah 276
    Drugi napad na Hotedršico 281
    Napad na štab brigade 285
    Na Gorenjskem 286
    Zakaj toliko presenečenj? 290
    V VIPAVSKI DOLINI 293
    -Na Vipavsko gremo!- 293
    Na mobilizaciji 297
    Uspešne akcije 302
    IDRIJSKA OPERACIJA 308
    Priprave za napad na Godovič in Hotedršico 308
    Napad na Godovič 313
    Po sovražnikovih kolonah 319
    Sovražnikova akcija -Dachstein- 323
    Zahtevni načrti 326
    Obleganje Idrije 329
    Dobra šola 333
    RUŠENJE PROGE IN DIVERZIJE 337
    Napadi in protinapadi 337
    Reorganizacija brigade 340
    Na progi Rakek-Postojna 344
    Diverzant Mihajlo 350
    Praznovanje 1. maja 355
    V BOHINJU 360
    Pred odhodom 360
    Stanje na Gorenjskem 365
    Napad na Nomenj 370
    Zmaga namesto poraza 372
    Osvoboditev Zgornjega Bohinja 375
    Pred Bledom 379
    Prvi partizani na Triglavu 385
    Vrnitev - v ofenzivo 388
    NA JELOVICI 399
    Nagli nemški protiukrepi 399
    Izjalovljeni napad na Podnart 403
    Dež, blato, lakota in presenečenja 406
    Nesporazum med Nemci 411
    Spet nad Idrijo 413
    NAPAD NA PROGO V BAŠKI GRAPI 417
    Načrti in naloge 417
    Neuspešen začetek 423
    Druga noč: nič posebnega 425
    Padec Koritnice 427
    Razsulo 432
    Zakasnelo sovražnikovo posredovanje 435
    Skupni rezultati in izkušnje 440
TRETJI DEL 445
    SOVRAŽNIKOVA POLETNA OFENZIVA 447
    Na počitku v Vipavski dolini 447
    Iz domobrancev v partizane 450
    V sedmih bojnih skupinah 453
    Goreči kamioni pod Predmejo 456
    Pred Lokvami 459
    Pred Lažno 464
    Na Mali Lažni 467
    Z RANJENCI NA NOTRANJSKO 476
    Na kamionih, vozovih in nosilih 476
    V Loški dolini 484
    OSVOJITEV ČRNEGA VRHA NAD IDRIJO 487
    Pomen nove domobranske postojanke 487
    Napad z Gradnikovo brigado 492
    Juriš ob artilerijskem ognju 495
    Množično junaštvo 499
    Zaslužni in -krivci- 507
    PROTI DOLOMITOM 511
    Preplah v -dolomitski republiki- 511
    Vdori v Dolomite 517
    K Medvodam 522
    Nad četnike 525
    Skozi pet sovražnikovih zased 528
    Čiščenje Poljanske doline 535
    Kratkotrajni rezultati 546
    OSVOBODITEV ŽELEZNIKOV 548
    Težave s prehrano 548
    Napad s -partopi- 550
    Napad ob spremljavi godbe 557
    Neuspešni poskusi v drugi noči 560
    Partop v akciji 563
    Verdarle uspeh 566
    NAPAD NA GORENJO VAS 571
    Na Žirovskem 571
    Priprave za napad 580
    Prodor sovražnikovih tankov 585
    Po neuspešnem napadu 592
    ZIMSKI BOJI V TRNOVSKEM GOZDU 595
    Trnovski gozd in njegov pomen 595
    Zaplenjeni načrti polkovnika Caralla 599
    Obrambni boji nad Čepovanom 603
    Posledice sovražnikove ofenzivne akcije 610
    Priprave za napad na Trnovo 613
    Nad Gorico 618
    Na položajih pred Trnovim 626
    V SOVRAŽNIKOVEM ZALEDJU 629
    Odhod v Vipavsko dolino 629
    Spopad s srbskimi četniki 634
    Napad s treh strani 640
    Zadnji boji v Vipavski dolini 645
    OBRAMBA OSVOBOJENEGA OZEMLJA 649
    Spet pri Trnovem 649
    -Rübezahl III- 657
    Zadnjič na Gorenjskem 661
    Sovražnikovi porazi v Čepovanski dolini 665
    V obrambi doseženih uspehov 672
    ZADNJA SOVRAŽNIKOVA OFENZIVA 674
    Nemški načrti 674
    Obramba smeri Gorica-Čepovan 680
    Boji za Sinji vrh 685
    Pred odločitvijo 691
    Preboj 697
    Posledice sovražnikove ofenzive 706
    ZADNJI BOJI IN OSVOBODITEV TRŽIČA 710
    Čiščenje Banjške planote 710
    Čiščenje Trnovskega gozda 714
    Na pohodu čez Vipavsko dolino in Kras 718
    Na cilju 721
ČETRTI DEL 727
    NOTRANJE ŽIVLJENJE BRIGADE 727
    Vojaška organiziranost brigade 728
    Številčno stanje in oborožitev 730
    Popolnjevanje z novimi borci 737
    Vojaško usposabljanje in idejnopolitična vzgoja borcev 745
    Vloga Partije 753
    Kulturno-prosvetna dejavnost 757
    Usposabljanje starešinskega kadra 765
    Brigadno sodstvo 771
    Delovanje nekaterih služb 775
    Prehrana in oskrba 783
SKLEPNA BESEDA 789
POVELJSTVO III. SNOUB IVANA GRADNIKA 791
NARODNI HEROJI GRADNIKOVE BRIGADE 794
SEZNAM OSNOVNE LITERATURE 801
KAZALO OSEBNIH IMEN 803
KAZALO KRAJEVNIH IMEN 812
KAZALO VOJAŠKIH ENOT IN USTANOV 829
KAZALO POLITIČNIH ORGANOV, USTANOV IN ORGANIZACIJ 837
PREGLED BORCEV GRADNIKOVE (GORIŠKE) BRIGADE 839
    Seznam v Gradnikovi (Goriški) brigadi padlih borcev 840
    Seznam drugih borcev Gradnikove (Goriške) brigade 849
VSEBINA 879