Lado Kocijan: Čelna kolona NOV in POS : ob 55. letnici partizanskih bataljonov, odredov in brigad : 1942-1997 : [monografija]
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-87): znaci.net
3
Uvodna beseda 4
Dr. Ivan Križnar: Osvobodilna fronta slovenskega naroda 5
Lado Kocijan: Vojaško-strateški položaj Slovenije v letu 1942. 10
Bogdan Osolnik: Leto 1942 na Dolenjskem 18
Partizanski bataljoni 23
Dušan Švara: 1. Dolenjski bataljon 23
Tone Peternel in Franc Štefe: Poljanski bataljon 24
Lojze Hren: Gorjanski bataljon 26
Alojz Krpan: 1. Primorski bataljon Simona Gregorčiča 29
Ivan Martinčič: Kamniški bataljon 30
Dr. Marjan Žnidarič: Pohorski bataljon 32
Mag. Boris Jesih: Zamejska Koroška leta 1942. 32
Partizanski odredi 34
Franta Komel: 1. Štajerska brigada - II. grupa odredov 34
Milica Strgar: Štirje notranjski odredi 39
Franc Štefe: Kokrški odred 43
Velimir Krašovec: Dolenjski puntarji - Zapadnodolenjski odred 46
Ivan Pezdirc: Belokranjski odred 48
Rudolf Hribernik: 1. Dolomitski odred 50
Zdravko Troha: Trije kočevski odredi 53
Karel Kumše: Krimski odred 55
Janez Lušina: Gorenjski odred 58
Anton Avsec: Loški odred 61
Prve Slovenske narodnoosvobodilne udarne brigade 65
Miha Butara: I. SNOUB Toneta Tomšiča 65
Lado Kocijan: II. SNOUB Matije Gubca 70
Lojze Hren: III. SNOUB Ivana Cankarja 77
Dr. Miro Peterca: IV. SNOUB Ljube Šercerja 80
I. Pivk in A. Barle: Zveze v NOB v letih 1941/42. 83