Borivoj Lah-Boris: Artilerija 9. korpusa
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-353): znaci.net
Uvodna beseda 5
    Topništvo v narodnoosvobodilni vojni v Slovenskem primorju 7
KAPITULACIJA ITALIJE IN RAZVOJ TOPNIŠTVA 10
    Ljudstvo Slovenskega primorja na pragu svobode 10
    Razvrstitev italijanskih in nemških divizij 12
    Partizani na Primorskem dobijo topove 15
    Artilerija na goriški fronti 19
        - Nastanek in razvoj goriške fronte 19
        - Za svobodo 22
        - Ocena goriške fronte in rezultati 26
    Velika nemška ofenziva 29
        - Načrt ofenzive 29
        - Boj pri Črnem vrhu in Razdrtem 30
        - V obroču 33
        - Ofenziva v Brkinih in v Istri 35
        - Rezultati in posledice ofenzive 36
SPREMLJEVALNE ENOTE 39
    Spremljevalna četa Vojkove brigade 39
    Težka četa Prešernove brigade 42
    Spremljevalna četa Goriške divizije 45
    Nemci najdejo top 48
    Spremljevalni bataljon in napad na Železnike 52
    Z minometi po četi planinskih lovcev 57
    Spremljevalne čete v 32. diviziji 59
    Sklep za obdobje spremljevalnih enot 60
USTANOVITEV IN BOJI ARTILERIJE V DIVIZIJAH 64
    Divizion 31. divizije 64
    Baterija 30. divizije 69
    Havbica se prvič oglasi 71
    Najtežji pohod 77
    Tridnevni hudi boji za Spodnjo Idrijo 81
    Ledinska ofenziva in izguba topov 87
    Divizion 31. divizije na Sebreljah 89
    Razvoj in boji topništva v 30. diviziji 94
    Sklep o topništvu v divizijah 97
USTANOVITEV ARTILERIJE 9. KORPUSA 99
    Na Lokovcu - prva faza oblikovanja 99
    Udarec po komunikacijah 105
    S topovi nad Baško grapo 107
        - Načrt združene korpusne akcije 107
        - Prebivalci pomagajo korpusnemu topništvu 108
        - Napad na Klavže 110
        - Po vojašnici v Kneži 112
        - Na Hudajužno 113
        - Umik na Porezen 115
    Med najdaljšo ofenzivo 118
    Na Mašun po topove 127
    Ustanovitev 2. diviziona in slavje na Lokvah 129
    Črni vrh, hud poraz SNVZ 135
        - Domobranci urejajo postojanko 135
        - Korpus se odloči za dnevni napad 137
        - Boj je trajal dvanajst ur 141
    Na Trnovem 151
    Predelava šrapnelov 155
    Polhograjski Dolomiti - domobransko oporišče 161
    Eksplozije v ceveh 162
    Topništvo v oktobrski ofenzivi 170
    V Poljansko dolino 174
    Drugič nad Železnike 178
    Diverzija v Pilancah 184
BOJI V GLOBOKEM ZALEDJU JUGOSLOVANSKO-NEMŠKE FRONTE 187
    Artilerija 9. korpusa razdeljena divizijam 187
    Napad na Gorenjo vas z domačimi granatami 190
    Osvoboditev Trnovega 201
    Ponovno pod enotnim poveljstvom 212
    V strogi bojni pripravljenosti 216
    Uničenje postojanke pri Sv. Križu na gorenjski oskrbovalni poti 218
    Brigade zaplenijo štiri topove 224
    Zadnja huda preizkušnja 229
BOJI ZA OSVOBODITEV TRSTA IN SLOVENSKEGA PRIMORJA 241
    Jugoslovanska armada nezadržno napreduje 241
    Ofenziva 9. korpusa 242
    Pohod proti Trstu in zadnji boj 245
    Sklep o vlogi artilerije 9. korpusa v zaključnih bojih leta 1945. 251
ORIS DEJAVNOSTI IN SLUŽB 253
    Politično delo in življenje 253
    Kulturno-prosvetna in psihološko-propagandna dejavnost 258
    Pravosodna dejavnost 264
    Sestava moštva 265
    Tehnična služba in oborožitev 269
    Služba za zveze 274
    Sanitetna služba 277
    Veterinarska služba 280
    Intendantska služba 282
    Administrativna služba 286
    SKLEPNA BESEDA 287
VIRI 297
Seznam borcev artilerije 9. korpusa NOV 316
Seznam padlih 324
Poveljniški kader 326
Kazalo krajevnih imen 330
Kazalo osebnih imen 336
Kazalo vojaških enot, ustanov in orožja 339
Kazalo skic in slik 346
Vsebina 350