Petar Požar: Jugosloveni, žrtve staljinističkih čistki
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-372): znaci.net
SADRŽAJ7
PROLOG9
MRTVACI NA DOPUSTU11
PARTIJSKA REHABILITACIJA ŽRTAVA14
TAJNI REFERAT NIKITE SERGEJEVICA HRUŠČOVA20
SMRT, A NE PET GODINA ROBIJE (Kosta Novaković)28
INTERMECO ? Moje suđenje32
VOJNIK I TRGOVAC (Gustav Barabaš)34
INTERMECO ? Dalje učvršćivanje sovjetskog sistema37
OSNIVAČ KPJ, MATEMATIČAR, SEKRETAR... (Filip Filipović)38
INTERMECO ? Krvavi pokop revolucije45
NOVINAR ĐUKA CVIJIĆ (Đuro Cvijić)47
INTERMECO ? Iščupati s korijenjem53
MOJA NACIONALNOST JE ČOVJEČANSTVO (Dr Vukašin Marković)54
INTERMECO ? Krv teče, a glave se kotrljaju61
VELIKI STRAH (Ivan Gržetić)66
REVOLUCIONARNI DUH (Antun Mavrak)67
INTERMECO ? Zašto je Staljin uspio73
OD LEPOGLAVSKIH DO STALJINOVIH ? VAMPIRA (Rudolf Hercigonja)75
INTERMECO ? Poglavlje 7.85
I MOJA SU DJECA BILA GLADNA (Akif Šeremet)88
INTERMECO ? Zagojietka političkih ubistava92
ATENTATOR I ŽRTVA (Kamilo Horvatin i Jovanka Horvatin)94
INTERMECO ? 18.103
VISOKA ŠKOLA SADIZMA (Agata Oreški)105
INTERMECO ? Stihovi o Staljinu115
KLJUČAR U TAMNICI (Petar ili Simun Brčić)119
?... MATUZOVIĆ JOS NIJE UMRO? (Ivan Matuzović)122
INTERMECO ? Lida125
IZ ?MLADE BOSNE? U REVOLUCIJU (Simo Miljuš i Zora Miljuš)127
NI NJEGA NISU ZABORAVILI (Vilim Horvaj)130
INTERMECO ? Na smrt streljanjem, na smrt streljanjem, na smrt streljanjem133
LED U SRCU (Julijus Baranovski)135
INTERMECO ? GULAG pred nama143
VODIO JE ? ?JURIŠ NA NEBO? (Jovan Mališić)145
INTERMECO ? 11.152
STALJIN JE MORAO INTERVENIRATI (Dr Sima Marković)154
INTERMECO ? Pokolj u vojsci167
SKOJEVAC, LOGORAŠ, HISTORIČAR (France Klopčić)169
INTERMECO ? Osobni udio175
NOSILAC ORDENA CRVENE ZASTAVE (Danilo Srdić)177
BIJEG IZ ZATVORA U ? SMRT (Gojko Samardžić)183
INTERMECO ? Gramatička fikcija184
NAŠ GENERAL NKVD-a (Ivan Kralj)189
INTERMECO ? 15. Izručenje GESTAPO-u190
MILJENIK KOMINTERNE (Josip Čižinski)192
INTERMECO ? Trockisti neprijatelji naroda207
DVIJE DECENIJE U DOLINI SMRTI (Božo Kuštera)209
INTERMECO ? II219
TRI BRATA ? TRI STALJINOVE ŽRTVE (Radomir, Vojislav i Grgur Vujović)221
INTERMECO ? Kud je vodio trag232
STALJINOVOJ POLICIJI NIJE MOGAO POBJEĆI (Stjepan Cvijić)234
INTERMECO ? Poglavlje 15.240
KOMUNISTA I INTERNACIONALISTA (Vladimir Ćopić)243
INTERMECO ? Cijela Komintema253
ČOVJEK KOJI JE SVE ZAPISAO (Karlo Štajner)256
INTERMECO ? Vojska bez zapovjednika273
KANDIDAT ZA GENERALNOG SEKRETARA (Petko Miletić)275
INTERMECO ? Proces na Pankracu283
?JUGOSLAVENSKI KOMUNIST DRAGIC JE STRADAO NEVIN ...? (Stanko Dragić)287
INTERMECO ? Gustav Husak o odgovornosti Novotnoga za političke procese289
TROCKISTA KOJI TO NIJE BIO (Dr Ante Ciliga)292
INTERMECO ? Put u Sovjetski Savez302
BILANS STALJINOVOG TERMIDORA307
INTERMECO ? Od Hruščova do Dubčeka317
ČOVJEK KOJI SE ONESVJESTIO320
SPISKOVI, SPISKOVI329
I NA KRAJU335
Prilozi337
PRILOG I ? Rukovodstvo KPJ339
PRILOG II ? Pismo sovjetskog ambasadora u Sofiji342
PRILOG III ? Smjenjivanje i hapšenje Ježova343
PRILOG IV ? GULAG na trećoj stanici344
PRILOG V ? Poslije pedeset godina346
PRILOG VI ? Poznanik sa Crvenog trga351
PRILOG VII ? Pismo budućoj generaciji rukovodilaca Partije (Buharinov ?testamenat?)353
INDEKS IMENA357
IZBOR IZ LITERATURE367
SADRŽAJ7
PROLOG9
MRTVACI NA DOPUSTU11
PARTIJSKA REHABILITACIJA ŽRTAVA14
TAJNI REFERAT NIKITE SERGEJEVICA HRUŠČOVA20
SMRT, A NE PET GODINA ROBIJE (Kosta Novaković)28
INTERMECO ? Moje suđenje32
VOJNIK I TRGOVAC (Gustav Barabaš)34
INTERMECO ? Dalje učvršćivanje sovjetskog sistema37
OSNIVAČ KPJ, MATEMATIČAR, SEKRETAR... (Filip Filipović)38
INTERMECO ? Krvavi pokop revolucije45
NOVINAR ĐUKA CVIJIĆ (Đuro Cvijić)47
INTERMECO ? Iščupati s korijenjem53
MOJA NACIONALNOST JE ČOVJEČANSTVO (Dr Vukašin Marković)54
INTERMECO ? Krv teče, a glave se kotrljaju61
VELIKI STRAH (Ivan Gržetić)66
REVOLUCIONARNI DUH (Antun Mavrak)67
INTERMECO ? Zašto je Staljin uspio73
OD LEPOGLAVSKIH DO STALJINOVIH ? VAMPIRA (Rudolf Hercigonja)75
INTERMECO ? Poglavlje 7.85
I MOJA SU DJECA BILA GLADNA (Akif Šeremet)88
INTERMECO ? Zagonetka političkih ubistava92
ATENTATOR I ŽRTVA (Kamilo Horvatin i Jovanka Horvatin)94
INTERMECO ? 18.103
VISOKA ŠKOLA SADIZMA (Agata Oreški)105
INTERMECO ? Stihovi o Staljinu115
KLJUČAR U TAMNICI (Petar ili Simun Brčić)119
?... MATUZOVIĆ JOS NIJE UMRO? (Ivan Matuzović)122
INTERMECO ? Lida125
IZ ?MLADE BOSNE? U REVOLUCIJU (Simo Miljuš i Zora Miljuš)127
NI NJEGA NISU ZABORAVILI (Vilim Horvaj)130
INTERMECO ? Na smrt streljanjem, na smrt streljanjem, na smrt streljanjem133
LED U SRCU (Julijus Baranovski)135
INTERMECO ? GULAG pred nama143
VODIO JE ? ?JURIŠ NA NEBO? (Jovan Mališić)145
INTERMECO ? 11.152
STALJIN JE MORAO INTERVENIRATI (Dr Sima Marković)154
INTERMECO ? Pokolj u vojsci167
SKOJEVAC, LOGORAŠ, HISTORIČAR (France Klopčić)169
INTERMECO ? Osobni udio175
NOSILAC ORDENA CRVENE ZASTAVE (Danilo Srdić)177
BIJEG IZ ZATVORA U ? SMRT (Gojko Samardžić)183
INTERMECO ? Gramatička fikcija184
NAŠ GENERAL NKVD-a (Ivan Kralj)189
INTERMECO ? 15. Izručenje GESTAPO-u190
MILJENIK KOMINTERNE (Josip Čižinski)192
INTERMECO ? Trockisti neprijatelji naroda207
DVIJE DECENIJE U DOLINI SMRTI (Božo Kuštera)209
INTERMECO ? II219
TRI BRATA ? TRI STALJINOVE ŽRTVE (Radomir, Vojislav i Grgur Vujović)221
INTERMECO ? Kud je vodio trag232
STALJINOVOJ POLICIJI NIJE MOGAO POBJEĆI (Stjepan Cvijić)234
INTERMECO ? Poglavlje 15.240
KOMUNISTA I INTERNACIONALISTA (Vladimir Ćopić)243
INTERMECO ? Cijela Komintema253
ČOVJEK KOJI JE SVE ZAPISAO (Karlo Štajner)256
INTERMECO ? Vojska bez zapovjednika273
KANDIDAT ZA GENERALNOG SEKRETARA (Petko Miletić)275
INTERMECO ? Proces na Pankracu283
?JUGOSLAVENSKI KOMUNIST DRAGIC JE STRADAO NEVIN ...? (Stanko Dragić)287
INTERMECO ? Gustav Husak o odgovornosti Novotnoga za političke procese289
TROCKISTA KOJI TO NIJE BIO (Dr Ante Ciliga)292
INTERMECO ? Put u Sovjetski Savez302
BILANS STALJINOVOG TERMIDORA307
INTERMECO ? Od Hruščova do Dubčeka317
ČOVJEK KOJI SE ONESVJESTIO320
SPISKOVI, SPISKOVI329
I NA KRAJU335
Prilozi337
PRILOG I ? Rukovodstvo KPJ339
PRILOG II ? Pismo sovjetskog ambasadora u Sofiji342
PRILOG III ? Smjenjivanje i hapšenje Ježova343
PRILOG IV ? GULAG na trećoj stanici344
PRILOG V ? Poslije pedeset godina346
PRILOG VI ? Poznanik sa Crvenog trga351
PRILOG VII ? Pismo budućoj generaciji rukovodilaca Partije (Buharinov ?testamenat?)353
INDEKS IMENA357
IZBOR IZ LITERATURE367
SADRŽAJ7
PROLOG9
MRTVACI NA DOPUSTU11
PARTIJSKA REHABILITACIJA ŽRTAVA14
TAJNI REFERAT NIKITE SERGEJEVICA HRUŠČOVA20
SMRT, A NE PET GODINA ROBIJE (Kosta Novaković)28
INTERMECO ? Moje suđenje32
VOJNIK I TRGOVAC (Gustav Barabaš)34
INTERMECO ? Dalje učvršćivanje sovjetskog sistema37
OSNIVAČ KPJ, MATEMATIČAR, SEKRETAR... (Filip Filipović)38
INTERMECO ? Krvavi pokop revolucije45
NOVINAR ĐUKA CVIJIĆ (Đuro Cvijić)47
INTERMECO ? Iščupati s korijenjem53
MOJA NACIONALNOST JE ČOVJEČANSTVO (Dr Vukašin Marković)54
INTERMECO ? Krv teče, a glave se kotrljaju61
VELIKI STRAH (Ivan Gržetić)66
REVOLUCIONARNI DUH (Antun Mavrak)67
INTERMECO ? Zašto je Staljin uspio73
OD LEPOGLAVSKIH DO STALJINOVIH ? VAMPIRA (Rudolf Hercigonja)75
INTERMECO ? Poglavlje 7.85
I MOJA SU DJECA BILA GLADNA (Akif Šeremet)88
INTERMECO ? Zagonetka političkih ubistava92
ATENTATOR I ŽRTVA (Kamilo Horvatin i Jovanka Horvatin)94
INTERMECO ? 18.103
VISOKA ŠKOLA SADIZMA (Agata Oreški)105
INTERMECO ? Stihovi o Staljinu115
KLJUČAR U TAMNICI (Petar ili Simun Brčić)119
?... MATUZOVIĆ JOS NIJE UMRO? (Ivan Matuzović)122
INTERMECO ? Lida125
IZ ?MLADE BOSNE? U REVOLUCIJU (Simo Miljuš i Zora Miljuš)127
NI NJEGA NISU ZABORAVILI (Vilim Horvaj)130
INTERMECO ? Na smrt streljanjem, na smrt streljanjem, na smrt streljanjem133
LED U SRCU (Julijus Baranovski)135
INTERMECO ? GULAG pred nama143
VODIO JE ? ?JURIŠ NA NEBO? (Jovan Mališić)145
INTERMECO ? 11.152
STALJIN JE MORAO INTERVENIRATI (Dr Sima Marković)154
INTERMECO ? Pokolj u vojsci167
SKOJEVAC, LOGORAŠ, HISTORIČAR (France Klopčić)169
INTERMECO ? Osobni udio175
NOSILAC ORDENA CRVENE ZASTAVE (Danilo Srdić)177
BIJEG IZ ZATVORA U ? SMRT (Gojko Samardžić)183
INTERMECO ? Gramatička fikcija184
NAŠ GENERAL NKVD-a (Ivan Kralj)189
INTERMECO ? 15. Izručenje GESTAPO-u190
MILJENIK KOMINTERNE (Josip Čižinski)192
INTERMECO ? Trockisti neprijatelji naroda207
DVIJE DECENIJE U DOLINI SMRTI (Božo Kuštera)209
INTERMECO ? II219
TRI BRATA ? TRI STALJINOVE ŽRTVE (Radomir, Vojislav i Grgur Vujović)221
INTERMECO ? Kud je vodio trag232
STALJINOVOJ POLICIJI NIJE MOGAO POBJEĆI (Stjepan Cvijić)234
INTERMECO ? Poglavlje 15.240
KOMUNISTA I INTERNACIONALISTA (Vladimir Ćopić)243
INTERMECO ? Cijela Komintema253
ČOVJEK KOJI JE SVE ZAPISAO (Karlo Štajner)256
INTERMECO ? Vojska bez zapovjednika273
KANDIDAT ZA GENERALNOG SEKRETARA (Petko Miletić)275
INTERMECO ? Proces na Pankracu283
?JUGOSLAVENSKI KOMUNIST DRAGIC JE STRADAO NEVIN ...? (Stanko Dragić)287
INTERMECO ? Gustav Husak o odgovornosti Novotnoga za političke procese289
TROCKISTA KOJI TO NIJE BIO (Dr Ante Ciliga)292
INTERMECO ? Put u Sovjetski Savez302
BILANS STALJINOVOG TERMIDORA307
INTERMECO ? Od Hruščova do Dubčeka317
ČOVJEK KOJI SE ONESVJESTIO320
SPISKOVI, SPISKOVI329
I NA KRAJU335
Prilozi337
PRILOG I ? Rukovodstvo KPJ339
PRILOG II ? Pismo sovjetskog ambasadora u Sofiji342
PRILOG III ? Smjenjivanje i hapšenje Ježova343
PRILOG IV ? GULAG na trećoj stanici344
PRILOG V ? Poslije pedeset godina346
PRILOG VI ? Poznanik sa Crvenog trga351
PRILOG VII ? Pismo budućoj generaciji rukovodilaca Partije (Buharinov ?testamenat?)353
INDEKS IMENA357
IZBOR IZ LITERATURE367