Jozo Tomasevich: RAT I REVOLUCIJA U JUGOSLAVIJI 1941-1945; OKUPACIJA I KOLABORACIJA
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
    PredgovorXI
    Kratice za najčešće izvoreXIX
I. JUGOSLAVIJA IZMEĐU DVA RATA (image over text format)1
Povijesni okvir3
Akt o ujedinjenju od 1. prosinca 1918. i Vidovdanski ustav (lipanj 1921. godine)11
Prvi politički emigranti18
Politički događaji od 1923. do 1934. godine22
Ustaški pokret do 1941. godine30
Politička situacija potkraj tridesetih godina38
II. PODJELA JUGOSLAVIJE (image over text format)53
Nastanak Nezavisne Države Hrvatske55
Podjela zemlje67
Njemački okupacijski sustav u Srbiji71
III. NJEMAČKA I ITALIJA DIJELE SLOVENIJU (image over text format)95
Njemačka okupacija sjeverne Slovenije97
Talijansko pripajanje Ljubljanske pokrajine107
Njemačka okupacija Ljubljanske pokrajine130
Suradnja s neprijateljem protupartizanske snage vodi u poraz134
IV. STRANE SILE ANEKTIRAJU DIJELOVE JUGOSLAVIJE (image over text format)147
Talijanska vlast u anektiranim dijelovima Dalmacije149
Talijanska i njemačka okupacija Crne Gore156
Talijansko-albanska vladavina na Kosovu i u zapadnoj Makedoniji165
Bugarska vlast u dijelovima Makedonije i Srbije172
Mađarska vladavina na dijelovima jugoslavenskog teritorija182
V. MARIONETSKA VLADA U SRBIJI (image over text format)197
Utemeljenje i reorganizacija marionetske vlade202
Njemačke pomoćne oružane snage u Srbiji210
Bugarska vojska u Srbiji218
Okupacijski režim u Banatu223
Poteškoće Nedićeve vlade229
Srpske političke stranke tijekom rata246
VI. NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA: TALIJANSKO-NJEMAČKI PROTEKTORAT (image over text format)263
Rimski ugovori između Italije i NDH (18. svibrnja 1941)267
Odnosi između Njemačke, Italije i NDH274
Talijanska vlast u NDH279
NDH i međunarodno pravo297
Njemačka vlast u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj302
Kapitulacija Italije320
VII. NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA POD NJEMAČKOM DOMINACIJOM (image over text format)341
Njemačka uloga u vojnim pitanjima343
Njemačka uloga u političkim pitanjima353
Njemačke nedosljednosti, pritužbe vlasti NDH360
Primicanje svršetka365
VIII. NDH: UNUTARNJI PROBLEMI I UNUTARNJA POLITIKA (image over text format)377
Ustaški pokret i njegov program381
Ustaše kao politička skupina387
Nedostatak široke podrške u narodu395
HSS za vrijeme rata400
Ustaški režim i Rimokatolička crkva411
Ustaše sazivaju Hrvatski sabor415
Hrvatski "etnički i povijesni teritorij"419
IX. NDH: VLADAVINA BEZAKONJA I TERORA (image over text format)429
Politički i "pravni" temelji bezakonja i terora431
Ustaški argumenti protiv Srba zapadno od Drine437
Masovne deportacije Srba442
Masovno ubijanje Srba447
Druga preseljenja stanovništva457
Ustaški teror potiče oružani otpor460
X. ORUŽANE SNAGE NDH (image over text format)469
Formiranje i organizacija471
Slabosti domobranstva478
Sukobi između domobrana i ustaša487
Uklanjanje Slavka i Eugena Dide Kvaternika492
Planovi HSS-a s Hrvatskim domobranstvom495
Objedinjenje Hrvatskog domobranstva i Ustaške vojnice507
XI. NDH: BOSANSKOHERCEGOVAČKI MUSLIMANI (image over text format)523
Povijesni kontekst527
Bosanskohercegovački Muslimani u NDH543
XII. CRKVE ZA VRIJEME OKUPACIJE I REVOLUCIJE (image over text format)571
Srpska pravoslavna crkva (SPC)574
Katolička crkva u Sloveniji579
Katolička crkva u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj584
Ubijanje svećenika diljem Jugoslavije621
Zaključak627
Dodatak: Je li nadbiskupov izvještaj papi iz svibnja 1943. autentičan?629
XIII. UNIŠTENJE ŽIDOVSKE ZAJEDNICE U JUGOSLAVIJI (image over text format)645
Uvod647
Ubijanje Židova izvan ustaške države653
Ubijanje Židova u NDH659
Židovi u jugoslavenskim partizanskim snagama671
Zaključak673
Dodatak: Uništenje jugoslavenskih Roma675
XIV. EKSPLOATACIJA JUGOSLAVENSKOG GOSPODARSTVA OD STRANE SILA OSOVINE: 1. DIO (image over text format)683
Jugoslavenska vanjska trgovina prije rata685
Nijemci kontroliraju gospodarstvo691
Ciljevi njemačke gospodarske eksploatacije697
Talijanska pljačka jugoslavenskog gospodarstva729
XV. EKSPLOATACIJA JUGOSLAVENSKOG GOSPODARSTVA OD STRANE SILA OSOVINE: 2. DIO (image over text format)743
Isplate vojskama sila Osovine745
Vanjska trgovina kao sredstvo eksploatacije762
Zaključak773
XVI. EKONOMSKE POSLJEDICE RATA I EKSPLOATACIJE (image over text format)781
Inflacija u Srbiji i NDH783
Fiskalna politika u Srbiji i NDH790
Prehrana u Srbiji i NDH792
Materijalni gubici zemlje na kraju rata799
XVII. NAVODNI I STVARNI GUBICI STANOVNIŠTVA (image over text format)805
Preuveličavanje broja žrtava810
Pretpostavke znanstvenog pristupa istraživanju ljudskih gubitaka818
Razlozi za preuveličavanje broja žrtava826
Razlozi za preuveličavanje ljudskih i materijalnih gubitaka831
XVIII. KRAJ KOLABORACIONISTIČKIH REŽIMA U JUGOSLAVIJI (image over text format)843
Posljednji dani oružanih snaga NDH845
Propadanje i kraj legionarskih divizija859
Kraj slovenskih kolaboracionističkih snaga862
Sudbina jednoga dijela Nedićevih i četničkih snaga867
Zaključna razmatranja o Nezavisnoj Državi Hrvatskoj870
    Bibliografija (image over text format)887
    Kazalo925
BIBLIOTEKA