Zbirka dokumenata Vrhovne komande armije (Oberkommando des Heeres) iz fonda National Archive Washington - prikazi armijskih snaga i gubitaka po armijskim grupama - slike stranica dokumenata (.jpg)
BIBLIOTEKA

Publikacija T78, rolna 414, odlomak: frejmovi 109-370. Klikom na broj u tabeli, uńćitava se stranica sa odabranim rednim brojem
str. 109 str. 110 str. 111 str. 112 str. 113 str. 114 str. 115 str. 116 str. 117 str. 118 str. 119 str. 120 str. 121 str. 122 str. 123 str. 124 str. 125 str. 126 str. 127 str. 128 str. 129
str. 130 str. 131 str. 132 str. 133 str. 134 str. 135 str. 136 str. 137 str. 138 str. 139 str. 140 str. 141 str. 142 str. 143 str. 144 str. 145 str. 146 str. 147 str. 148 str. 149 str. 150
str. 151 str. 152 str. 153 str. 154 str. 155 str. 156 str. 157                            
                  str. 181 str. 182 str. 183 str. 184 str. 185 str. 186 str. 187 str. 188 str. 189 str. 190 str. 191 str. 192
str. 193 str. 194 str. 195 str. 196 str. 197 str. 198 str. 199 str. 200 str. 201 str. 202 str. 203 str. 204 str. 205 str. 206 str. 207 str. 208 str. 209 str. 210 str. 211 str. 212 str. 213
str. 214 str. 215 str. 216 str. 217 str. 218 str. 219 str. 220 str. 221 str. 222 str. 223 str. 224 str. 225 str. 226 str. 227 str. 228 str. 229 str. 230 str. 231 str. 232 str. 233 str. 234
str. 235 str. 236 str. 237 str. 238 str. 239 str. 240 str. 241 str. 242 str. 243 str. 244 str. 245 str. 246 str. 247 str. 248 str. 249 str. 250 str. 251 str. 252 str. 253 str. 254 str. 255
str. 256 str. 257 str. 258 str. 259 str. 260 str. 261 str. 262 str. 263 str. 264 str. 265 str. 266 str. 267 str. 268 str. 269 str. 270 str. 271 str. 272 str. 273 str. 274 str. 275 str. 276
str. 277 str. 278 str. 279 str. 280 str. 281 str. 282 str. 283 str. 284 str. 285 str. 286 str. 287 str. 288 str. 289 str. 290 str. 291 str. 292 str. 293 str. 294 str. 295 str. 296 str. 297
str. 298 str. 299 str. 300 str. 301 str. 302 str. 303 str. 304 str. 305 str. 306 str. 307 str. 308 str. 309 str. 310 str. 311 str. 312 str. 313 str. 314 str. 315 str. 316 str. 317 str. 318
str. 319 str. 320 str. 321 str. 322 str. 323 str. 324 str. 325 str. 326 str. 327 str. 328 str. 329 str. 330 str. 331 str. 332 str. 333 str. 334 str. 335 str. 336 str. 337 str. 338 str. 339
str. 340 str. 341 str. 342 str. 343 str. 344 str. 345 str. 346 str. 347 str. 348 str. 349 str. 350 str. 351 str. 352 str. 353 str. 354 str. 355 str. 356 str. 357 str. 358 str. 359 str. 360
str. 361 str. 362 str. 363 str. 364 str. 365 str. 366 str. 367 str. 368 str. 369 str. 370                      
BIBLIOTEKA