BIBLIOTEKA

- knjige

Drugi svetski rat u Jugoslaviji

- posebno
- knjige savezničkih autora
- knjige nemačkih autora
- knjige domaćih autora
-o ustanku
- o četnicima Draže Mihailovića
- jedinice NOV I POJ
-- brigade
-- divizije i korpusi
-- partizanski odredi
- bitke i ratne operacije
- ratna zbivanja po oblastima
    Dragoslav Dimitrijević - Beli: NARODNI HEROJ DARINKA RADOVIĆ
- antifašistička borba u gradovima
- vazduhoplovstvo

- dokumenti

- originalna nemačka i saveznička dokumentacija
    nekoliko vodiča kroz nemačke zaplenjene dokumente (iz NARA publikacije T733)
 
- sh dokumenti i prevodi

ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA NOR-a. tom I - DOKUMENTI NOVJ - BORBE U SRBIJI
    KNJIGA 5 - BORBE U SRBIJI 1943.

ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA NOR-a. TOM II - DOKUMENTI VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ
    KNJIGA 1 - BILTENI VRHOVNOG ŠTABA

ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA NOR-a. tom IV - dokumenti NOVJ - BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI
    KNJIGA 1 - maj-septembar 1941.

ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA NOR-a. tom V - DOKUMENTI NOVJ - BORBE U HRVATSKOJ
    KNJIGA 7 - rujan 1942.

ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA NOR-a. TOM XII - DOKUMENTI JEDINICA I USTANOVA NEMAČKOG RAJHA
    KNJIGA 1 - 1941. GODINA

ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA NOR-a. TOM XIII - DOKUMENTI JEDINICA I USTANOVA KRALJEVINE ITALIJE
    KNJIGA 1 - 1941. GODINA

ZBORNIK DOKUMENATA I PODATAKA NOR-a. TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA
    KNJIGA 1 - 1941. I 1942. GODINA

ZEMALJSKO ANTIFAŠISTIČKO VIJEĆE NARODNOG OSLOBOĐENJA BOSNE I HERCEGOVINE - DOKUMENTI 1943- 1944. (KNJIGA I)
    KNJIGA 1 - 1943. I 1944. GODINA