Ratko Martinović - OD RAVNE GORE DO VRHOVNOG ŠTABA
sadržajprethodna glavasledeca glava
UVODNA REČ

Trudio sam se da u periodu koji obuhvata ova knjiga, pored sećanja i zabeležaka o onom što sam lično doživeo i uz pomoć mnogih istorijskih dokumenata i svedočenja drugih učesnika, prikažem događaje onako kako su se zbili u to vreme, a ne gledano sa docnijih ili današnjih pozicija.

Iako je to poznato, napominjem da sam 1941. godine, od završetka aprilskog rata, tj. od kapitulacije bivše jugoslovenske vojske, do sredine avgusta iste godine, bio u grupi pukovnika Dragoljuba-Draže Mihailovića.

Po odlasku sa Ravne gore, kroz borbu protiv okupatora i saradnju sa partizantma, tražio sam svoj put, da bih novembra 1941. godine, dolaskom u Užice, k vrhovnom komandantu drugu Titu, definitivno našao svoj pravi put u borbi protiv okupatora.

Zbog toga sam ovoj knjizi i dao naziv Od Ravne gore do Vrhovnog štaba.

Nadam se da će događaji kako sam ih prikazao, biti zanimljivi za čitaoce i korisni za istoričare.

Ratko Martinović

sadržajprethodna glavasledeca glava