ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PROGLAS NEZAVISNE GRUPE NACIONALNOG OTPORA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBIN1 OD 19. AVGUSTA 1944. POVODOM FORMIRANJA GRUPE1

NARODE!

U ovom sudbonosnom času kada istoriske odluke padaju na raznim vojištima Evrope, hladnom neminovnošću, kada svi narodi sveta oštre glogov kolac, da njime probiju Hitlerov Treći Rajh, smatramo za svoju svetu dužnost prema Kralju i Tebi narode da ti kažemo pravu istinu o značaju događaja koji se primiču sve bliže.

Nesavladive ruske armije kucaju na vrata Hitlerovog Raj-ha, kome nije bilo dosta što [je] celu Evropu pretvorio u nepregledno groblje i zgarište nego je svojom poganom nogom krenuo u dubine svete ruske zemlje, koja je majka ne samo naše braće Rusa nego i svog Slavenstva, s druge strane sveže, nedirnute armije naših velikih zapadnih Saveznika, Velike Britanije i Amerike, opremljene najboljim i najskupljim oružjem koje je svet ikada video, sa desetinama hiljada aviona, koji bez prestanka danju i noću, lete iznad cele Evrope, noseći Hitleru i njegovim prijateljima užas i stravu, a pokorenim narodima nose skori vaskrs.slobode; sa flotama koje su prekrile svetska mora i okeane, te trupe ulaze u Hitlerovu »tvrđavu Evropu« kad god žele i svagde gde god žele. Hitlerova »tvrđava Evropa«, koju su i kod nas razni izdajnici hvalili kao neosvojivu, srušila se je brže pod njihovim udarcima nego naše nezaštićene granice u proleće 1941. Pobedonosne američke i engleske trupe kucaju s tri strane na trošne i trule kapije Hitlerovog Rajha.

Porobljeni narodi od Norveške do Francuske i Italije, od Poljske pa sve do Grčke i Albanije dižu glave, kidaju teške lance hitlerovskog ropstva i stupaju u otvorenu borbu sa nekada silnim Hitlerovim vojskama, koje na sve strane u begstvu traže spas.

U samoj Njemačkoj glave Hitlerovih maršala i generala, onih istih, koji su u njegovo ime porobili, opljačkali i popalili celu Evropu, kotrljaju se sa istom lakoćom s kojom je ovaj najveći dželat sVetske istorije priređivao nebrojene klaonice po našoj zemlji. Naši dželati postaju sada i dželati njemačkog naroda.

I ti porobljeni i ojađeni narodi, koji su, i ako ne žešće, ali zato duže, podnosili nego mi krvavi teror njemačke čizme, kucaju sa svih strana na vratima truloga Hitlerovog Rajha, sa čvrstom rešenošću da Hitleru i njegovim razbojničkim bandama podnesu račun za svoje muke i stradanja.

U tim istoriškim časovima, kada je pobeda ponižene, uvre-đene, pogažene i iskrvavljene Evrope na pragu, samo se ne čuje glas vojske koja je jedina u svetu stala hrabro pred Hitle-rove razbojničke horde, onda kada su bile na vrhuncu svoje snage i moći, koja ih je u bezbroj bitaka po celoj našoj zemlji nemilosrdno tukla 1941, 1942 i 1943 godine, danas se glas te hrabre vojske, koja je stekla najveće divljenje svih naših velikih saveznika i celog kulturnog sveta, — nigde ne čuje.

Mi znamo, narode, da se ti pitaš: Zašto? Na pragu najvećih i najznačajnijih događaja mi smo dužni da ti odgovorimo i na to tvoje pitanje:

Krivicom naše,g vojnog i političkog vodstva, mi smo u pos-lednjoj godini rata, na samom domaku pobede za koju smo i podneli najteže žrtve. u. krvi i imetku, prekinute su veze sa našim velikim i moćnim saveznicima, čijoj smo strani stali isto-riskog 27 marta 1941 godine, a sa kojim smo neizmenjivo i neporecivo povezali svoju sudbinu u ovoj borbi na život i smrt. Time je prestala i veza između Nj. V. Kralja Petra II našeg prvog narodnog ambasadora kod velikih saveznika, i Jugoslavenske Vojske u Otadžbini.

Danas postoji samo Vrhovni Komandant Nj. V. Kralj Petar II i Jugoslovenska Vojska u Otadžbini. Posrednika više nema.

U svojoj poslednjoj poruci, upućenoj preko radia, On nam je rekao:

»U ovim sudbonosnim trenucima u istoriji naše zemlje pratim sa sve većim divljenjem junačku borbu, koju već tri godine vodite protiv osvajača gde god vani se za to ukaže prilika i kad god je to moguće. Ali, ako želimo da ta veličanstvena borba urodi željenim plodom, moramo ujediniti u neraskidivu ce-linu sve svoje sile protivu zajedničkog neprijatelja, ostavljajući po strani sva razilaženja i odlažući rešenje unutrašnjih političkih pitanja do oslobođenja zemlje, kada će [narod]u biti pružena mogućnost da o njima donese svoju merodavnu od [luku o] svim krupnim pitanjima stojim na raspoloženju svom narodu. S[ve] [sam] učinio da se obrazuje vlada, koja će pre svega imati na umu prava i interesa naroda, i posvetiti se sa-radnji sa svima [koji] se aktivno bore protiv tuđinskog zavojevača.«

Uzimajući ovu poruku kao naredbu Svoga Vrhovnog Komandanta, a da bi izveli zemlju i narod iz ćorsokaka u koji su dovedeni kratkovidom, kolebljivom i nedoslednom politikom, saglasili su se potpisani — da ispune naređenje svoga Vrhovnog Komandanta do kraja, da dignu slavom ovenčanu zastavu Ju-goslovenske vojske iz blata u koje su je bacile ruke nedostojnih i kolebljivih.

U cilju doslovnog izvršenja naređenja-naredbe Nj. V. Kralja, mi smo obrazovali Nezavisnu grupu nacionalnog otpora Jugoslovenske vojske u Otadžbini sa sledećim zadatcima:

1.) Da se odmah obustavi bratoubilački rat;

2.) Da se odmah otvori svim raspoloživim snagama borba protivu okupatora;

3.) Da se sva politička pitanja rešavaju posle rata, u punoj slobodi srestvima demokratije:

4.) Da će Nezavisna grupa nacionalnog otpora Jugoslovenske Vojske u Otadžbini svaki pokušaj posle pobede nasilnog menjanja političkih ustanova u zemlji, onemogućiti silom, i

5.) Da će Nezavisna Grupa nacionalnog otpora postojati samo do povratka Nj. V. Kralja i obrazovanja vlade koja će bita u stanju da redovnim snagama obezbedi miran razvoj prilika u zemlji.

U tome cilju mi smo rešili da odmah vaspostavimo veze sa Nj. V. Kraljem, kao svojim Vrhovnim Komandantom da odmah vaspostavimo veze sa našim velikim Saveznicima, da sklopimo sporazum sa partizanskim odredima (NOV) o među sobnom nenapadanju.2 O rezultatu naših napora u tom pravcu izvesti-ćemo vas blagovremeno.

Objavljujući naše odluke svim građanima Jugoslavije kao i celom svetu, prijateljima kao i neprijateljima, mi im istovremeno stavljamo do znanja da smo rešili da na današnji dan ponovo otpočne[mo] sa ofanzivnim operacijama, protivu okupatora i svih onih koji se nalaze u njihovoj službi, nastavljajući tamo gde su prekinute najslavnije tradicije naše vojske, vraćajući se svome pravom zadatku, zbog koga smo pošli u rat i zbog koga smo se i odmetnuli u šume: zajedničkoj borbi na strani naših velikih Saveznika protivu okupatora.

.. .3 ovo je početak naše poslednje velike ofanzive protivu krvoločnog neprijatelja, koji je i jedini kriv i odgovoran za svu krv za sve suze, za sve jade i sva stradanja naših ojađenih naroda za ove tri i po godine. Naš narod i vojska nisu pred ne-mačkim krvolokom pokleknuli ni ustuknuli ni .. .4 kad je ceo svet bez nadežno stenjao pod njegovom krvavom čizmom pa .. .5 do danas, sedi skrštenih ruku, kada su se protiv njega digli ne samo svi [kul]turni narodi, nego čak i njemački maršali i generali? Zar ne bi bio zločin prema narodu i našoj istoriji, a izdaja prema našim mrtvima, kada bi u ovim odlučnim danima sedeli skrštenih ruku, kad ne bi i mi u ovom času sudbonosnih , odluka svetske istorije, ujedinili svoje napore sa naporima os-talog sveta da se naše patnje i patnje celog sveta skrate?

Ispunjeni ljubavlju za naš stradalnički narod, a vođeni najdubljom mržnjom prema hordama najvećeg krvoloka svetske istorije i najvećeg dužnika naroda Jugoslavije mi ćemo ovu završnu borbu voditi bez predaha sve do konačnog sloma Hit-lerovog Rajha. Mi smo dostojni i vredni da budemo među onima koji će pod Branden-burškom kapijom u Berlinu zabiti glogov kolac Hitleru i njegovom Rajhu, da se više nikad ne povampire. Jer, ne treba zaboraviti da su njemačke bande, u jednom ljudskom veku, dva puta preplavile, opustošile i opljačkale naše zemlje.

Zbog toga pozivamo sve Srbe, Hrvate i Muslimane da pristupaju u jedinice Nezavisne Grupe Nacionalnog Otpora jugoslavenske Vojske u Otadžbini, koja je razvila barjak borbe protiv okupatora. Samo zajedničkom borbom svih nas, samo zajedničkim žrtvama, zajednički prolivenom krvlju u borbi protiv okupatora, popravićemo greške prošlosti i stvoriti uslove za jednu srećniju i bolju Jugoslaviju za sve nas.6

ŽIVEO KRALJ!

ODMAZDA PODLOM OKUPATORU I NJEGOVIM SLUGAMA!

Preobraženje,7 1944 god.

ZAHARIJE OSTOJIĆ

đeneralštabni p. pukovnik

 

PETAR BAĆOVIC

Rez. p. pukovnik

 

PAVLE NOVAKOVIĆ

đeneralštabni p. pukovnik

 

VOJISLAV LUKACEVIĆ

major

 

VELIMIR KRIVOŠIC

publicista

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom, umnožen , na šapirografu) u Arhivu VII, Ca, k. 222, reg. br. 16/3 (BH-P-l3b). Dokument je na pojedinim mestima nečitak zbog slabog otiska na šapirografu.

2 Vojislav Lukačević je 11. septembra 1944. uputio pismo komandantu 29. hercegovačke NOU divizije moleći ga da naredi potčinjenim jedinicama da obustave napad na četničke jedinice i da odredi predstavnike, mesto i vreme sastanka sa njegovim predstavnicima radi dogovbra o zajedničkim operacijama protiv Nemaca, ustaša i drugih saradnika okupatora. »Ako po ovome predlogu izostane sa Vaše strane dobra volja da se spreči uzaludno međusobno prolivanje krvi i povede opšta akcija protiv okupatora, posle ovoga, mi nećemo moći zato da primimo odgovornost ni pred narodom ni pred našim saveznicima za dalje posledice dosadašnje borbe (Arhiv VII, Ča, k. 142, reg. br. 24/1). Na to pismo Lukačević nije dobio nikakav odgovor.

3, 4i 5 Tačke predstavljaju nečitke reči u originalu.

6 O daljoj aktivnosti Nezavisne grupe nacionalnog otpora vidi dok. br. 56, 63 i 108; Radoje Pajović, Formiranje nezavisne grupe nacionalnog otpora, Jugoslovenski istorijski časopis br. 4/1964, Beograd.

7 Prema pravoslavnom crkvenom kalendaru, Preobraženje pada svake godine 19. avgusta.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument