ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4

PRILOG II DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA 1944. GODINE

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 4

OBAVEŠTENJE GENERALŠTABA VRHOVNE KOMANDE VERMAHTA OD 25. AVGUSTA 1944. MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA O RAZGOVORIMA MILANA NEDlĆA SA KOMANDANTOM JUGOISTOKA O SARADNJI DRA2E MIHAILOVIĆA SA NEMCIMA U BORBI PROTIV NOVJ1

Strogo poverljivo

Generalštab oružanih snaga (inostrano odelenje)

Br. 2116/44 str. pov., inostr. II A 1.

Štab 25. 8. 1944.

9 primeraka 9-ti primerak

Upućeno

Ministarstvu inostranih poslova. . .2 Sadržaj: Srbija

Specijalni opunomoćenik za Jugoistok izveštava:

1.) a) Nedić se 18. 8. pri zajedničkim razgovorima vlade sa glavnim komandantom za Jugoistok obavezao, da će se pokret Draže Mihajlovića u svakom slučaju suzdržati od neprijateljskih dejstava protiv Nemaca. — Ljuds-stvo Draže Mihajlovića u buduće će osiguravati bez-bednost cesta, železnioe, transporta žita, rudnika i ostale pogone koji su od značaja za Nemce. Snpske nacionalne jedinice su pod Nedićevom komandom, koga priznaje pokret Draže Mihajlovića, spremne za odlučnu borbu protiv komunizma.3

b) Nedić je istovremeno izjavio da je samo u tom slučaju sposoban da preuzme odgovornost vlade, u koliko bude bezodvlačno potpomognut nemačkim oružjem i zahteva: 3 miliona peš. metaka 50.000 pušaka 1.200 mašinki 6.000 puškomitraljeza 1.200 mitraljeza 1.200 minobacača 120 brdskih art. oruđa sredstva za vezu 1 lovačku eskadrilu

c)   U sporazumu sa glavnim komandantom za Jugoistok specijalni opunomoćenik smatra da je neophodna hitna, odlučna i izdašna pomoć, iako možda ne u celom opsegu koji je pomenut. Danas postoji neposredna opasnost od proboja južne Srbije u slučaju da

komunisti iskoriste istaknuti položaj kod Leskovca čime bi presekli Nemcima vezu ka jugu.

d)   Specijalni opunomoćenik sa punom odgovornošću ve-ruje u Nedićevu lojalnost i u toj prilici vidi poslednju mogućnost da se nacionalno srpstvo u srcu Balkana suprotstavi boljševicima,

e)   Davanje odlučujuće pomoći Nediću, specijalni opunomoćenik je uslovio time da se posle ličnog dogovora sa D. Mihajlovićem preuzme odgovornost da ovaj neće udariti Nemcima u leđa.

f)    Na osnovu Firerovog naređenja od 29. 10. 43. o potrebi borbenog jedinstva protiv komunizma na Jugoistoku, specijalni opunomoćenik zamolio je opštu punomoć za političku mobilizaciju nacionalnog srpstva i istovremeno zatražio od vojnog rukovodstva da se bezodložno da pomoć u naoružanju.

U komunističkoj opštoj direktivi od 1. 7. 44. zahteva se da se pod svaku cenu spreči sporazumevanje Draže Mihajlovića, Nedića i Đurišića s jedne strane sa okupacionim vlastima s druge strane.4

Specijalni opunomoćenik zaključuje na osnovu informacije sa grčkog, albanskog i srpskog prostora da je moguća preorijentacija engleske partizanske politike. Prelaskom invazije u kontinentalnu fazu ratovanja, Crvena Armija je svoj glavni zadatak obezbeđenje otvaranja fronta na Zapadu, koji su joj namenili angloamerikanci, izvršila. Engleska će sada zbog toga najverovatnije također da zaigra na kartu nacionalnih balkanskih snaga, barem u toj meri da zakoči opštu ofanzivu crvenih partizana.

Zbog toga bi mogao pokret Draže Mihajlovića, koji se danas nudi Nemcima, ponovo da se orijentiše na Engleze. Ovo zahte-va vezivanje Draže Mihajlovića i najboljih nacionalnih snaga Jugoistoka na Nemačku, pre no što se Engleska na tom prostoru suprostavi sovjetskom napredovanju sredstvima gradanskog rata. Ovo vezivanje je u ovom trenutku najveće izloženosti ovih snaga moguće pa izgleda da je opravdano preuzeti i rizik koji iz toga proizlazi.

1Snimak originala (pisanog na mašini) u Arhivu VII, NAV-T-77, r. 883, s. 5631175—176.

2Tri tačke označavaju nečitak tekst. Prevodilac misli da može biti: »Molim, samo za informaciju«.

3Reč je o jedinicama SDK i SDS i SGS (vidi dok. br. 61).

4Jedinice NOVJ su borbom sprečavale realizaciju njihovog spo-razumevanja, pa druga direktiva s tim u vezi nije poznata.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument