ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4

PRILOG II DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA 1944. GODINE

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 2

OBAVESTENJE OPERATIVNOG ODELJENJA KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 16. AVGUSTA 1944. OBAVEŠTAJNOM ODELJENJU O ODOBRENIM KOLIČINAMA ORUŽJA I MUNICIJE ČETNIČKIM JEDINICAMA1

Poverljivo

Operativno odelenje Ia

Oper. br. 3769-44 pov.

Glavni štab,2 16. 8. 44.

Obaveštajnom odelenju

U nadovezi na dogovor od 15. 8. saopštava se, da se za izdavanje četničkim jedinicama mogu staviti na raspolaganje, u najboljem slučaju, sledeća oružja:

7.000 pušaka 6,5 mm (ital.) sa po 100 metaka 50 teš. mitraljeza 8 mm (ital.) sa po 13.000 metaka 42 laka bacača 4,5 mm (ital.) sa po 250 metaka. Upozorava se na to, da je time iscrpljena celokupna zaliha italijanske pešadijske municije u domenu Komandanta Jugoistoka i da se nove pošiljke mogu očekivati tek od oktobra 1944. godine i to u ograničenom obimu.

Potpis rukom Zelmajer3 (Selmayr)

1Snimak originala (pisanog na mašini) u Arhivu VII, NAV-T-311, r. 192, s. 570—582.

2Odnosi se na Komandu Jugoistoka.

3Jozef (Joseph), generalštabni pukovnik, načelnik Štaba Komande Jugoistoka.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument