ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OPŠTI USLOVI SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU ČETNIKA I NEMAČKIH JEDINICA PRIPREMLJENI ZA PREGOVORE DECEMBRA 1944. GODINE1

1)  Potčinjavanje svih D. M. jedinica pod zapovedništvom nemačke vojske, pošto se obavi hitan razgovor delegacije (pot-puk. Baćović,2 Dr Dukić3 major Majović4, kapetan Jevtić5) sa generalom Nedićem u Beču u prisustvu i pod kontrolom nemačke vlasti.6

2)  Do donošenja političke odluke angažovanje 3000 četnika, koji se nalaze u prostoru Sarajeva pod zapovedništvom potpukovnika Ostojića, protiv komunista prema nemačkom uput-stvu. Četnici (gore navedenih 3000 ljudi) bez municije zahte-vaju snabdevanje municijom.

3)   Koncentrisanje četničkih jedinica, koje se povlače iz Srbije, u prostor koji im nemačke trupe budu odredile.

4)  Ljudstvo u starosti do 35 godina povlačiće se sa nemač-kim trupama. Starija godišta ostaju u zemlji da i dalje vode gerilski rat protiv crvenih.

5)  Baćović moli za saopštenje lozinke, da bi četničke vođe mogle uhvatiti vezu sa vođama nemačkih jedinica.

6)  Držanje Kalabića7 (prostor Čačka) zavisno je od nemač-kog odgovora po tač. 1—5.

7)  Četnici nude taoce kao jemstvo za striktno pridržavanje utanačenja i to: pukovnika Borotu, majora Majovića, kapetana Jeftića ili druge prema želji Nemaca. Familija Baćovića bi i nadalje ostala u Sarajevu.

8)  Radi kontrole utroška municije predlaže Baćović, kao i radi kontrole za sprovođenja akcija koje Nemci budu zahte-vali, delegiranje jednog nemačkog oficira za vezu kod potpukovnika Ostojića.

9)  Kao oficir za vezu kod V SS planinskog korpusa fingirao bi pukovnik Borota.

10) Četnici garantuju sigurnost železničke pruge Sarajevo — Brod, kao i njenu zaštitu gde ona prolazi kroz četničku teritoriju ili je dodiruje.

Ovo je samovoljan postupak grupe oficira koji su učinili ovde vrlo tešku povredu nacionalne stvari.

DM8

Punomoćje je napravljeno sa jednim mojim blanko potpisom koji je dat B ...

Za ovlašćenja .. .10

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom, a na poleđini latinicom na nemačkom jeziku) u Arhivu VII, Ča, k. 18, reg. br. 28/7 <VK-X-74/l). Dokument je bez datuma, ali se na osnovu dok. br. 121 vidi da je nastao decembra 1944. godine.

2 Petar.

3  Milan.

4 Treba: Marović (Vasilije).

5  Jevtić Ilija (alijas Vojin Tomić i Jevrem Vidaković), referent sudstva štaba Draže Mihailovića.

6 O tom sastanku sa Milanom Nedićem govori se i u dok. br. 99.

7 Nikola.

8 Paraf Draže Mihailovića koji je napisao tu i narednu belešku.

9 Na tom mestu je dokument oštećen (nedostaje deo donjeg desnog ugla). Najverovatnije se radi o Petru Baćoviću. Punomoćje nije nađeno.

10 Nečitka reč, a dalje oštećen dokument (kao nap. 9).


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument