ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PROGLAS ŠTABA DOBROSAVA JEVĐEVlĆA OD DECEMBRA 1944. SLOVENAČKOJ JAVNOSTI POVODOM KRITlC-NE SITUACIJE SA ČETNICIMA DINARSKE ČETNIČKE DIVIZIJE, ČIJI JE JEDINI SPAS U PREBACIVANJU U SLOVENIJU«

Štab Vojvode Jevđevića

decembra 1944 god.

na Položaju

SLOVENSKOJ NACIONALNOJ JAVNOSTI

Vojvoda Đujić uputio mi je jučer sledeći telegram: »Situacija je kod nas kritična. Cela 16 divizija zvana 373 »Tigar« danas u selu Zagroviću kod Knina pred partizanima kapitulirala sa svim ljudstvom, spremom i oružjem.2 Partizani zauzeli Knin i došli do ogromnog ratnog materijala. Sada se ubrzano manji Nemački garnizoni iz Gračaca, Otočca, Srba i Lapca povlače prema Bihaću. Mi smo pretrpeli velike gubitke razbijajući blokadu. Danas smo imali 800 mrtvih i ranjenih. Sa 6000 boraca i 1000 izbeglica povlače se prema Lapcu. Naše pitanje odmah treba resiti. Jedini je izlaz da nas transpor-tuju za Sloveniju, barem privremeno a odatle bi oporavljeni i pripravni mogli da krenemo na liniju Kupe, koju Ti tražiš. Drugog rešenja nemože biti. Sve borce i narod treba spasiti. I mi smo danas krenuli kroz borbu, krv i sneg u neiz-vesnost. Rešavajte ovo odmah i izvestite me. Za nas transport kao i transport izbeglica treba resiti u višoj nemačkoj komandi, tako da ovamo ova dobije naređenje i sredstva za naše prebacivanje. Inače mi ostadosmo u snegu izvrgnuti smrtonosnim udarcima udruženih ustaša i partizana. Preko Hrvatske nemože nitko da putuje bez zaštite Nemaca ko se Srbinom zove, jer ustaše sve kolju.3 Komandant ovdašnje Nemačke divizije zove se pukovnik Graffenstein.4 I on je poginuo. Komanda njegovog korpusa nalazi se u Ostrošcu između Bihaća i Krupe. Resite ovo odmah i izvestite me dok ne bude kasno. Naše golgotske muke počele su. Čekam hitno rešenje i odgovor.«

U vezi ove depeše izveštavam Vas da za smeštanje u Sloveniji u obzir dolazi oko 1000 izbeglica iz Dalmacije i po prilici isto toliko iz Like. Najveći deo tih za vojsku nesposobnih lica te žena i dece voljan je da se odmah zaposli na javnim radovima ili u privatnoj aktivnosti. Može se računati da maksimalno dvadeset procenata od sviju neće biti sposobno za privređivanje. U ime naroda i izbeglica apelujem na Vas da se konstituiše neki odbor koji bi prihvatio i rasporedio te izbeg-lice po Sloveniji i po Primorskoj. Mi smo izvestili narod u Lici i Dalmaciji da ta akcija stoji pod zaštitom Nj. Ekselencije Biskupa Ljubljanskog.5 Molim da me se izvesti o osnivanju takvog odbora i da mi se dade adresa kojoj bih mogao javljati pravovremeno dolazak izbeglica.

Neće se postupiti po Đujićevoj želji da vojska dođe u Sloveniju nego će se cela divizija zadržati zajedno sa snagama naše Ličke komande na liniji Brlog—Kupa te će time štititi i svako nadiranje komunista u Slovenački prostor.

Ne upućene izveštavam da je Nemačka 373 divizija koja je se predala sastavljena isključivo od Hrvatskog elementa koji je dobio vojnu obuku u Nemačkoj i kojom su komandovali Nemački oficiri i podoficiri. Ta jedinica smatrala se je najsigurnijom Hrvatskom vojskom a sada je i ona prešla komunistima.         . . .

U Ilirskoj Bistrici svečano je proslavljen dan »Ujedinjenja«. Blagodarenje su vršili katolički i pravoslavni svećenici istodobno na istom mestu. Kod defilea trupa sudelovali su Srpski Dobrovoljci, Slovenski Domobranci i naše jedinice. Bilo je veliko mnoštvo naroda. Položena je zakletva zajedničke borbe protiv komunizma do potpune pobede. U pevanju i deklamaciji nacionalnih pesama učestvovalo je oko 100 školske dece iz seoskih škola u Primorskoj koje su otvorile naše jedinice i u kojima predaju naši oficiri Slovenci. Nastava je iz sledećih predmeta: Slovenska istorija, Srpska istorija, čitanje, pisanje i računanje, te razlike između nacionalističke i komunističke ideologije. Versku nastavu daju sveštenici.

S VEROM U BOGA ZA KRALJA I OTADŽBINU!

VOJVODA JEVĐEVIC

1  Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ca, k. 150, reg. br. 26/2 (Sl-P-15).

2  Radi se o 373. legionarskoj diviziji »Tigar« 15. brdskog armijskog korpusa. Divizija je nastradala zajedno sa 264. i 392. divizijom braneći garnizon Knin (Knin je oslobođen 3. decembra 1944). To je bila operacija 8. korpusa NOVJ za oslobođenje Dalmacije. Opširnije o tome vidi Zbornik NOR-a, tom XII, knj. 4, dok. br. 177 i 178. U ovoj knjizi vidi dok. br. 115.

3  Poglavnik NDH je upravo omogućio četnicima Dinarske divizije da nesmetano prolaze kroz teritoriju koja je bila pod kontrolom ustaša naredivši potčinjenim da joj obezbede prebacivanje za Sloveniju (vidi prilog IV, dok. br. 1).

4 Joakim Grafenštajn (Joachim Gravenstein), general-major, komandant 373. legionarske divizije od 14. novembra 1944. do kraja rata (Zbornik NOR-a, tomi XII, knj. 2).

5 Dr Gregorij Rožman.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument