ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREDBA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 1. DECEMBRA 1944. POVODOM UNAPREĐENJA USTAŠKOG PORUČNIKA MATE MATIĆEVIVĆA U ČlN PEŠADIJSKOG KAPETANA II KLASE1

NAREDBA

NAČELNIKA ŠTABA VRHOVNE KOMANDE

za 1 decembar 1944 godine

Na moj predlog Vrhovni Komandant Nj. V. Kralj Petar II unapredio je po stečenom pravu i za ratne zasluge rezervnog pešadiskog poručnika MATU MATIĆEVlĆA u čin rezervnog pešadiskog kapetana II klase.2                                                     

Ukaz o unapređenju izašao je 2 decembra 1944 godine, s tim što će mu se rang ovog čina odrediti naknadno, a u vezi naređenja Nj. V. Kralja Str. Pov. Br. 591 od 30 septembra 1943. godine.

NAČELNIK ŠTABA VRHOVNE KOMANDE

Armiski đeneral,

Drag. M. Mihailović

14/XII 1944. Položaj

M.P.3

4Bratu kapetanu Matićeviću na znanje i upotrebu.

S verom u Boga za Kralja i Domovinu!

Komandant general

Drag.6 M. Kuzmić

M.P.5


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument