ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


PISMO ČETNIČKOG FUNKCIONERA MARKA OD 25. DECEMBRA 1943. MAJORU ĐORĐU LAŠIĆU O RAZGOVORIMA SA NEMAČKIM PREDSTAVNICIMA RADI SARADNJE U BORBI PROTIV NOVJ1

Vrmoša 25/XIII943 g.

Dragi Đorđije,2

Pre četri dana poslao sam ti po kuriru jedno pismo kao i plan o radu na ovome sektoru.3

Dana 24. tek. mjeseca bio sam pozvan od strane nemač-kog prestavnika4 — načelnika štaba iz Peći na razgovor u Gusinje. Prilikom tog razgovora ocenio sam, da se čeka tvoj dolazak pa da otpočne pokret za tamo. Iz samog razgovora moje je ubeđenje, da Njemci na ovom sektoru nemaju svoje jake snage. Oni misle da bi pomoću četnika, jednog većeg broja Muslimana i nešto katolika mogli protjerati partizane iz sreza, a potom da se povuku natrag. Na nama stoji da mi održimo red i uspostavimo vlast u srezu. — Oceni jesmoli mi ovo u stanju izvršiti?!

Veze sa trupama iz Sandžaka nemam, premda o položaju trih trupa ni oni mi sami nijesu hteli reći.

Izveštaji koji mi dolaze sa terena iz Andrijevice kao i ovih iz Kolašina već punih šest dana ne čuju se ni kakve borbe tamo.

Pozitivno znam, da su Pljevlja u rukama Njemaca, kao i da su četnički i nemački odredi dolazili i zauzeli Mojkovac i Bijelo Polje,5 a po tom se povukli nepoznato mi na koje položaje.

Izgleda da se nalaze između Brodareva i Bijelog Polja.

Partizanske snage kod nas nijesu jake u koliko ne bi dovlačili svoje snage s druge strane.

Naša snaga iz Vasojevića do sada izbeglih oko 250 ljudi.

Pored ovih iz Vasojevića, došao je i odred Moračana oko 120 ljudi, što svega čini 370 ljudi.

Sve ovo ljudstvo nalazi se u dosta bednom stanju — golo, boso i slabo hranjeno, smešteno po pojatama u Vrmoši i okolo Vrmoša. Od ovih iz Vasojevića veliki broj je i bez oružja.

Moračani su došli pod komandom Dragutina Rakočevića.

Još ni za 25. ov. mj. za hranu nisu ništa imali. Novca nemaju da bi mogli kupiti brašna i pasulja.                            .

U koliko ti ne misliš ovamo odmah traži nekoliko voj- nika Nemačkih koji bi došli i preveli nas tamo jer bez hrane ne može se živeti ovamo.

U pogledu spreme i oružja od divizije iz Peći ne možemo dobiti pošto Vasojeviće pripada Cetinjskoj teritoriji, pa te mo- lim, da za ljudstvo ovamo, u koliko nećemo tamo, oružje, municiju i spremu putem konja prebaciš preko Selca za ovamo. To su i Nemci iz Peći, obzirom na teritorijalnu podjelu, tako kazali.                                                                                         

Ovo je hitna stvar, obzirom na ovoliki broj ljudi a nikakva sredstva za izdržavanje.                                                               

Šaljem ti platne spiskove i punomoćja6 te nastani da se ovo svrši, u koliko se ova plata može dobiti,                                 .

Frenk Cale7 i Vrmošani čine sve da nam se olakša ovo teško stanje, ali obzirom na veliki broj ljudi to ide vrlo teško, a naročito kad novca nema.

Naglašavam ti, da su Moračani i veliki broj ljudi bez igde ičega.

Do skorog viđenja čekamo tvoj odgovor i naređenje za dalji rad.

Tebe i sve naše toplo pozdravlja

tvoj Marko8

Mnogo te             

pozdravljaju: Mileta Maslovarić, Radonja Jukić, Nikola Savović, Dragutin Rakočević, Dr. Rakočević, Dr. Medenica i drugi.9 —

Nua Lucu i njegov sin10 koji dolaze tamo kao kuriri, molim te primi lepo i nagradi koliko to možeš jer to zaslužuju.— Istovrmeno te molim da nam ako ikako možeš tj. ako imaš pošalji i vesti i u kratko razjasni situaciju spoljašnju i unutrašnju koliko ti je poznato. Ovamo kruže vesti raznorazne i često puta kontradiktorne te nemožemo znati stanje kakvo je. — Pominješ pismo o situaciji u Cr. Gori.11

Takođe te molim za porodice izbegle od komunista a koje se nalaze na ulici ovde da im ako ikako možeš ukažeš pomoć, jer im je dalji opstanak nemoguć. — A tako isto oficirima i činovnicima koji nisu primali nikako od kapitulacije Jugoslavije, čije ti spiskove dostavljam. Ovo gledaj hitno i ako se ikako može sigurno reši, jer ponavljam opstanak je u pitanju —

.                      Pozdravlja te tvoj

Marko

Ovog momenta uzeo sam na tvoj račun 200 kg. kukuruza i 50 kg. pasulja što u današnjim cenama čini ovde oko 5000 lira — takođe 10 kg. soli i pedeset lira svega 5500 lira.

Đorđe je pored Nua Lun sa sinom i Dode . . .12

1  Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 143, reg. br. 34/3 (CG-V-1862).

2  Đorđe Lašić, major.

3  i 6 Pomenute dokumente Redakcija nije pronašla.

4  Redakcija nije utvrdila o kojem se nemačkom predstavniku radi.

5  Kod Pljevalja su 21. decembra 1943. delovi 3. proleterske (san-džačke) brigade razbili četnike i ovladali rejonom s. Kosanice i Ma-taruge. Delovi brigade su, takođe, 27. decembra odbili napad Nemaca i četnika iz Pljevalja (Oslobodilački rat, knj. 2, str. 209).

7  Vidi dok. br. 109.

8  Redakcija nije mogla utvrditi njegovo prezime i funkciju.

9  Dalji tekst napisan je olovkom, ćirilicom, ali je drugi rukopis.

10  Ime je nečitko.

11  Poslednja rečenica napisana je mastilom, ćirilicom.

12  U originalu se, u jednoj rečenici, navode neka imena koja Redakcija, zbog pohabanosti papira, nije mogla pročitati.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument