ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG IV - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA 1943. I 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ OBAVEŠTAJNOG ODELJENJA NEMAČKE 264. PEŠADIJSKE DIVIZIJE OD 18. APRILA 1944. O RAZGOVORIMA SA MOMČILOM ĐUJIĆEM I MIODRAGOM KAPETANOVIĆEM1

Razgovor sa obaveštajnim odeljenjem 264. pešadijske divizije.

18. IV 1944.

1)   Đujićevi četnici

Obaveštajno odeljenje razgovaralo je tek pre nekoliko dana sa Đujićem, a na Uskrs je razgovaralo sa majorom Kapetanovićem2 (oficir za propagandu Đujića) i sa načelnikom štaba Mijovićem3. Izveštaji poverenika o nameri Đujića da priđe komunistima nisu verodostojni. Pri tobožnjem prelasku Đujićevih četa, radilo se o 14 pozvanih obveznika i četnika iz nepouzdanog rudarskog sela Tepljuh severoistočno od Drniša. Neki od njih su sa oružjem dezertirali (komunistički Promina-bataljon osnovao je jednu Tepljuh-četu). Rudari su kod četnika bili poznati kao nepouzdani. Izjava majora Kapetanovića obave-štajnom odeljenju o Uskrsu: Ako kralj Petar pređe ban-dama, on je za nas kralj Petar pokojni. Izjava drugih četnika (nije dozvoljeno uopštavanje): Ako se Englezi iskrcaju sa bandama, mi se borimo protiv bandi, ako se oni iskrcaju bez bandi, onda mi idemo u planinu (neutralni).

Za vreme uskršnjih svetkovina nije bilo neprijateljskih izjava protivu Nemaca.

2)   Postupak sa četničkim bataljonima koji nisu izvršili borbenu zapovest: hrana obustavljena. Divizija nije izdavala nikakvu municiju od naredbe komandanta, ali na duže vreme ovo se smatra nepodnošljivim.

Lipert4 je, navodno, borbenom zapovešću Đujićevim četnicima na nevešt način uzeo Rokvića5 sa sobom. On važi kod svih Đujićevih komandanata kao čovek jednostrano vezan za Rokvića i ne prihvataju ga. On je, navodno, otvoreno grdio Đujića.

Angažovanje četnika moralo bi se jedinstveno regulisati. Obaveštajno odeljenje smatra za celishodno upućivanje poručnika Liperta u 373. puk radi angažovanja četnika tamo.

Predlog poručnika Vojgta6: Rakovićevu grupu uputiti van Knina na uporišta, smatra se da je ovo celishodno. Obaveštajno odeljenje divizije takođe ne veruje u mogućnost da se pomoću Rokvića Đujićevi četnici pocepaju, pošto je Rokvić izgubio svoj ugled.

3) Rejon Split: Poverenička delatnost poverenika izviđačke grupe, koji je svojevremeno bio uhapšen od strane Hrvata, bila je poznata Hrvatima. Osim toga, policija je tada uhapsila daljih 60 pravoslavaca, deo njih je oslobođen. (Možda je u vezi sa nemačkim radio-izveštajem od 16. IV o otkrivanju komunističkih organizacija u Splitu. Prema radiju, 60 terorista od tog 26 Jevreja). Hrvatski rukovodeći ljudi Splita nastupaju drsko, uobraženo trajno mešanje kod opravdanih hapšenja preko feld-komandanture. Trajne nevolje dolaze od šefa policije Lipnjaka i od sekretara Nardelija,7 koji je neprijateljski raspoložen prema Nemcima. Lipnjak vrši jak uticaj na Nardelija, koji inače ne izgleda tako nepristupačan. Primeri za takva mešanja:

a)   Hapšenje u Trogiru (terećenje na osnovu zaplenjenih dokumenata)

b)   Hapšenje dva čoveka koji su nemački službeni štambilj hteli da poruče radi falsifikovanja dokumenata (slučaj Vukasović).

Felkomandantura je trebalo ove ljude, zbog interesa hrvatskih vlasti, da označi kao potpuno nevine. Bulatova8 izjašnjavanja (izveštaj poverenika izviđačke grupe) smatraju se, prema njegovom negdašnjem stavu, mogućim, provera putem jedinica je nemoguća pošto je poverenik izviđačkih jedinica nepoznat.

c)   Obaveštajno odeljenje divizije smatra, zbog zaoštravanja u Splitu, da insistira na opozivanju vodećih ljudi hrvatske uprave, pošto su ove protivrečnosti dovodile do pitanja prestiža i ne bi se mogla očekivati korisna saradnja. Hrvatska policija ništa ne preduzima protiv komunista.

Prisilno regrutovanje u Splitu. Ministar Bulat danas u Šibeniku.

4)   Četnički studentski bataljon treba da je evakuisan. Komandant (student Kaleb9) Nedićev čovek, doveo ga je poručnik Konrad10 sa sobom.

5)   Špijuniranje nemačke vojske od strane hrvatske žandarmerije dosad nije palo u oči.

8) Gomilanje slučajeva dezerterstva uglavnom kod italijanske dobrovoljne pomoći, dalje kod hrvatske mornarice u Šibeniku. Dezerteri bi se probili prema Italiji u prostoru jugoistočno od Šibenika do Trogira. Za hrvatski torpedni čamac u Šibeniku, koji je spreman da otplovi, postoji opasnost da pređe.

Od glavne komande Šibenika ne očekivati nikakve zahteve. Celishodno bi bilo njeno preuzimanje od strane nemačke mornarice.

7)   Zbog izveštaja izviđačke grupe o izdaji hrvatskih mornaričkih oficira u Splitu komunistima, angažovana je služba sigurnosti.

8)   Logor prebeglica: Divizija će se potruditi da nađe prostor u Drnišu, ali ritmajstor P. mogao bi ovu stvar odložiti do povratka poručnika Bonzaka11.

9)   Kako postupati sa traženjima odsustva italijanske dobrovoljne pomoći (Hiwi).

10) Evakuacija hrvatskih i italijanskih dezertera: uporedi izneto pod 6) po mišljenju 893. pešadijskog puka, organizuje se centralizovano iz Šibenika. Ali, puk, nema nikakvih podataka (angažovati izviđačku grupu).

 

1  Snimak dokumenta (pisanog na mašini) u Arhivu VII, NAV-T--314, r. 565, s. 276-7.

2  Miodrag.

3  Novak.

4 Lippert.

5 Mane.

6 Voigt.

7 Bruno Nardeli.

8 Edo Bulat.

9 Roko.

10  Kops Rainhard.

11  Bonshack.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument