ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG IV - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA 1943. I 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


OBAVEŠTENJE KOMANDANTA JUGOISTOKA OD 24. JANUARA 1944. NEMAČKOM OPUNOMOĆENOM GENERALU U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ O ANGAŽOVANJU ČETNIKA U DALMACIJI I HERCEGOVINI ZAJEDNO SA NEMAČKIM TRUPAMA1

POVERLJIVA DEPEŠA       

Komandant Jugoistoka K-da Grupe armija »F« Grupa »K«/Abver oficir pov. br. 556/44 24. januar 1944.

Pismeni primerci dostavljeni:

1) Operativnom odelj.(depeša)

2) Obaveštajnom odelj.

Nemačkom opunomoćenom generalu u Hrvatskoj

Sadržaj: Saopštenje general-lajtnantu Varlimontu2 o tobožnjih 35.000 četnika koji se nalaze u nemačkoj službi.

1)   U Dalmaciji četnici su angažovani na:

a)   Prostorno i vremenski ograničeno izviđanje i osiguranje puteva snabdevanja na pravcu Bihać — Knin — Šibenik, i to Momčilo Đujić sa 1700 četnika i vojvoda Mane Roković sa 1900 četnika.

b)  U Hercegovini pod vodstvom pukovnika Baćovića3 nešto oko 1000 četnika.

Ukupno, dakle, u Dalmaciji nije angažovano, osloncem na naše jedinice, za izviđanje i osiguranje ni punih 5000 četnika. Srpski oficiri (bivši ratni zarobljenici), ili nove četničke vođe, nisu bili angažovani ni u kom slučaju od strane nemačkih jedinica. Svuda su bili zaključivani sporazumi ili ugovori s vremena na vreme, sa mesnim četničkim vođama, pod određenim uslovima.

2)   Nužno je hrvatsku vladu jasno obavestiti o nepouzdanosti njihovih obaveštajnih izvora. Ipak nije celishodno da se oni detaljno obaveste o jačini četnika koji se nalaze u Dalmaciji, i njihovoj organizaciji, jer se mora sa sigurnošću uzeti da bi podaci neminovno došli do znanja vođa crvenih bandi.

Za tačnost                                  

. . .4                              

Komandant Jugoistoka

Komanda Grupe armija »F«

Operativno odeljenje Pov. br. 314/44 od 23. I 1944.

 

1 Snimak dokumenta (pisanog na mašini) u Arhivu VII, NAV-T--311, r. 286, s. 179.

2  Valter (Walter Warlimont).

3  Major Petar Baćović.

4  Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument