ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG II DOKUMENTI VELIKE BRITANIJE 1943. I 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


SAOPŠTENJE MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA VELIKE BRITANIJE OD 18. FEBRUARA 1944. SVOM AMBASADORU U VAŠINGTONU O POVLAČENJU SVIH BRITANSKIH OFICIRA IZ ČETNIČKIH ŠTABOVA1

(ŠlFROVANO)                                        DIPLOMATIJA (POVERLJIVO)

MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA — VASINGTONU

Br. 1419                   Poslato: 19,55 č., 18. februara 1944.

18. februar 1944.

Ponovljeno g-dinu Stivensonu u Kairu, pod Br. 123.

Hitno

Po hitnoj preporuci glavnokomandujućeg na Srednjem istoku i vrhovnog komandanta savezničkih snaga, odlučili smo da povučemo sve naše oficire za vezu koji se trenutno nalaze kod snaga gen. Mihailovića. Detalji o povlačenju će biti utanačeni, zavisno od oblasti iz koje se vrši povlačenje, i za sada neće biti nikakvog javnog oglašavanja.

2.     Razlozi za preduzimanje ove akcije su sledeći:

(a)  Iako smo se svim silama trudili da Mihailoviću šaljemo pomoć, njegova vojska već duže vreme nema nikakvog uspeha u borbi protiv neprijatelja. Stoga je logično da treba da povučemo naše oficire za vezu.

(b)  Pomanjkanje naše materijalne pomoći dovodi naše oficire za vezu u krajnje težak položaj, čak vrlo opasan. Njihovi odnosi sa Mihailovićem se rapidno pogoršavaju i, ukoliko budemo čekali na otvoreno razračunavanje sa Mihailovićem, mogli bismo doći do situacije kada bi povlačenje naših oficira bilo nemoguće.

(c)  Iako smo se trudili da Mihailoviću šaljemo pomoć, bili smo primorani na posebno šaljemo pomoć i našoj misiji. To znači neosnovano iscrpljivanje naših organičenih kapaciteta u vazduhoplovstvu, komunikacijama i specijalno obučenom osoblju.

(d)  Ova duga neaktivnost naše misije loše utiče na osoblje, to ostavlja ozbiljne psihološke posledice, osećaju se poniženim i frustriranim.

(c) Daljnje ostajanje naših oficira kod Mihailovića nepovoljno utiče na naše vojne odnose sa partizanima. Tito je odbio da prihvati britansku misiju, koja je trebalo da bude sa partizanskim snagama u Srbiji, sve dok ne povučemo naše' misije kod Mihailovića.

3.     Dva američka oficira za vezu, koji su bili pripojeni našoj misiji kod Mihailovića2 , trenutno se nalaze na putu ka obali tako da ih britanske misije neće ostaviti na cedilu prilikom povlačenja.

4.     Molim vas da o ovome odmah obavestite Ministarstvo Sjedinjenih Američkih Država i da im objasnite da smo radi bezbednosti naših ljudi morali da preduzmemo ove korake bez konsultacije sa njima. Nadamo se da će oni odobriti ovu našu akciju.             

 

1 Kseroks-kopija u Arhivu VII, PRO, FO, k. 7, 371/44247. 914

2 U pitanju su Valter Mensfild i Albert Sajs.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument