ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG II DOKUMENTI VELIKE BRITANIJE 1943. I 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ BRITANSKOG AMBASADORA PRI JUGOSLOVENSKOJ KRALJEVSKOJ VLADI OD 26. DECEMBRA 1943. MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA VELIKE BRITANIJE O NAČINU PREKIDA ODNOSA SA DRAŽOM MIHAILOVIĆEM1

(ŠIFROVANO)               DIPLOMATIJA (POVERLJIVO)

AMBASADOR NJEGOVOG VELIČANSTVA PRI JUGOSLOVENSKOJ VLADI U KAIRU — MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA

G-din Stivenson              Poslato: 14,27 č., 27. decembar 1943.

Br. 220               Ponovljeno: 16,45 č., 27. decembar 1943.

26. decembar 1943.

II II II

Povodom mog telegrama Br. 212, paragraf 4.

Najstroža tajna.

i U generalštabu su održani sastanci na kojima su raspravljani vojni i politički detalji u vezi sa prekidom odnosa sa Mihailovićem.

2. Dole navedeno predstavlja nacrt plana.

(Počinje)

U roku od 72 časa, od mementa donošenja odluke o prekidu sa Mihailovićem, obaviće se pismena komunikacija sa jugoslovenskom vladom:

(a)   S.O.E. će brigadiru Armstrongu dostaviti tekst koji će se. uručiti jugoslovenskoj vladi u ime vlade Njegovog veličanstva.

(b)  Brigadir Armstrong će dobiti instrukcije da Mihailoviću dostavi tekst istog dana kada ga i ja budem uručio jugoslovenskoj vladi u Kairu.

(c)  U komunikacijama će biti (? 2 grupe su izostavljene) uključeni sledeći zahtevi: (1) da gen. Mihailović ne otežava evakuaciju savezničke vojne misije; (2) da misiji obezbedi pratnju do oblasti koju će odrediti naše vojne vlasti.

(d)  S.O.E. će britanskim oficirima za vezu koji se u ovom momentu nalaze kod Mihailovića poslati instrukcije da informišu Mihailovićeve komandante o pravoj situaciji u Jugoslaviji. To će biti učinjeno pošto brigadir Armstrong uruči tekst gen. Mihailoviću — tu se mora pažljivo precizirati vreme.

(e)  (1) S.O.E. će poslati instrukcije britanskim oficirima za vezu koji su ostali na svojim mestima — videti prethodni paragraf (d) — da se evakuišu u određenu oblast na partizanskoj teritoriji. Ovu oblast će odrediti S.O.E. (2) Britanski oficiri za vezu će dobiti instrukcije da traže oružanu pratnju prilikom ove evakuacije. (3) S.O.E. i ja smo se dogovorili da neki britanski oficiri za vezu ostanu na svojim sadašnjim mestima, i posle prekida odnosa sa Mihailovićem, sve vreme dok traje ova koordinirana evakuacija.

(f)   U isto vreme, S.O.E. će poslati poruku šefu misije koja se nalazi kod Tita u kojoj će dati što je više moguće informacija u vezi sa položajem britanskih oficira za vezu koji su već evakuisani.

3. Po isteku vremenskog perioda od 72 sata:

(a)  Jugoslovenski kralj i vlada će od mene dobiti pismo kojim ću ih u kratkim crtama obavestiti da nameravamo da prekinemo sa pružanjem pomoći gen. Mihailoviću, navodeći naše razloge za taj korak, uz zahtev da se obezbede sve mogućnosti za bezbednu evakuaciju britanskih oficira za vezu i njihovih misija.

(b)  Štab glavnokomandujućeg će poslati pismo gen. Mihailoviću kojim ćemo ga obavestiti o našim namerama da prekinemo sa slanjem pomoći i u kome ćemo navesti razloge za prekid.

(c)  S.O.E. će urediti da se iz štaba glavnokomandujućeg na Srednjem istoku pošalje poruka Titu u kojoj će se direktno navesti pravo stanje stvari i zatražiti njegova saradnja u evakuaciji britanskih oficira za vezu.

. (Kraj)

 

1 Kseroks-kopija u Arhivu VII, PRO, FO, k. 9, 371-37620.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument