ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
PRILOG I DOKUMENTI IZBEGLICKE VLADE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE 1943. i 1944.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


TELEGRAM VOJNOG IZASLANIKA IZBEGLIČKE VLADE U VAŠINGTONU OD 30. SEPTEMBRA 1943. KOMANDI JUGOSLOVENSKIH TRUPA NA BLISKOM ISTOKU O POTREBI SNAŽNIJE PROPAGANDE ZA DRAŽU MIHAILOVIĆA U AMERICI1

ŠIFROVANI TELEGRAM

Poslano iz Vašingtona 30 septembra 1943 godine u 06.04 časova Primljeno u Komandi 1 oktobra 1943 godine u 17.00 časova

Ovde ogromna propaganda za partizane. U emisijama za Ameriku govori se protiv Kralja i reakcionarne Vlade u Londonu. Naši avijatičari sa zaprepaštenjem slušaju govore protiv Kralja. Kažu da borbe partizana daju više koristi Saveznicima nego Kralj i njegove Vlade. Ima se utisak da je ruski uticaj pobedio i ovde kao i u Engleskoj. Jugoslovenska vojska i Draža potpuno zanemareni. Molim učinite nešto da se ova propaganda smanji jer će rasplamtati građanski rat u zemlji.

Str. Pov. 432.

KNEŽEVIĆ2

Dešifrovao i spalio rez. por. korvete Simić Sima

1 Telegram (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ca, k. 277, reg. br. 18/2 (VK-Y-565).

2 Živan.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument