ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ KOMANDANTA 8. BRIGADE SMEDEREVSKOG KORPUSA OD 10. APRILA 1944. KOMANDANTU PODUNAVSKE GRUPE BRIGADA O BORBAMA PROTIV NOVJ KOD S. BADLJEVICA1

[Grb] KOMANDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE

U OTADŽBINI GORSKI ŠTAB 73/82 Pov. Br. službeno 10-IV-1944 god. SLOBODNE SRPSKE PLANINE

KOMANDANTU POD.(UNAVSKE) GRUPE BRIGADA3

Na dan 9. ov. m. pošto sam stigao u Badljevicu i počeo da mobilišem ljudstvo. U selo sam stigao oko 12h a oko 16 časova, napala me grupa partizana4, njih oko 150—200 nas je bilo oko 30, nastala je neravnomerna borba, morao sam se povući u pravcu Dubone, gde je bila Mlad.5 brigada otvorili su vatru na partizane oni su se povukli, nismo bili u mogućnosti da ih gonimo jer [je] počeo mrak da pada.

U borbi je poginuo p.poručnik Lala6 i omladinac Borivoje Vasiljević a jedan od mobilisanih je ranjen — lakše a ostali su se rasturili mobilisani, poginule sam sahranio u Duboni.

Mojim terenom da krstarim nemogu, zato molim Komand. da se krene veća grupa u poteru dok nije ozelenilo, susedne brigade nude nam se da ih blokiramo sa svih strana. Izvestio sam Komand. Korpusa o svemu. Gde se sada nalaze partizani neznam, ali su 9 - IV - držali zbor.

Gde se sada nalazite Vi neznam, a kurire sam slao do Vas u Selevac ali Vas nije našao tamo.

Danas ću uhvatiti vezu sa gročanskom brigadom, do Vas da dođem u sastav nemogu jer imam sada mali broj ljudi, ako budete negde blizu izvestite da se sastanemo. Veza preko M. Orašja.

Komandant

8 brigade, poručnik

Dimić7

M. P.8

 

1  Original (pisan mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 93, reg. br. 7/4 (S-V-15187).

2  Odnosi se na 8. podunavsku brigadu Smederevskog korpusa.

3  U sastavu grupe bile su 7, 8. i 9. podunavska brigada. Komandant je bio Obren Ristović, kapetan.

4 Verovatno se odnosi na Kosmajski NOP odred.

5  Mladenovačka.

6  Verovatno je reč o Radosavu Milanoviću iz s. Badljevice.

7  Ime nečitko.                                                                 

8  Okrugli pečat.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument