ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI CETNICKOG POKRETA DRAZE MIHAILOVICA - KNJIGA 2
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 80

PISMO DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 9. MARTA 1943. KOMANDANTU ZETSKOG ČETNIČKOG ODREDA O NADLEŽNOSTIMA U RUKOVOĐENJU BORBENIM OPERACIJAMA ČETNIKA U BORBI PROTIV NOVJ U DOLINI NERETVE1

9. marta 1943.

Dragi Bajo,2

Dobio sam Vaše pismo od 5. ov. mca:3 Gospoda Kontić4 i Jovićević5 izložili su mi stanje kod Vas i Vaših trupa. Neobično sam sretan da je se narod ceo odazvao listom na prvi poziv.

Budite uvereni da su mi pred očima na prvom mestu interesi naroda. Nema nikakve bojazni da dođe do nerazmiš-ljenih naših akcija ali svima svojim potezima moramo biti odlučni i rešeni. Poznajemo mi vrlo dobro sve naše neprijatelje i znamo tačno dokle i kako možemo zatezati.

Celokupnim radom rukujem ja preko Branka.6 Nijedno preduzeće nije naređeno bez mog odobrenja. Branko me obaveštava o svemu do najmanjih sitnica. Svi predlozi njegovi se pregledaju, studiraju, odobravaju ili korežiraju. Pri ovome se rukovodimo sledećim načelima: Mi radimo samo za sebe i nikog više; samo nas se tiču interesi Srba i buduće Jugoslavije; za postizanje cilja koristimo jednog neprijatelja protivu drugog, tačno onako, kao što i svi naši neprijatelji, bez razlike, rade; postići uspeh sa najmanje žrtava, ali podneti i najveće žrtve, ako je to potrebno za opštu stvar, sačuvati narod od svakog nepotrebnog izlaganja na domu. O svemu ovome vodi se računa. Mislim da se i Vi u svemu ovome samnom slažete.

Šaljem Vam drugarske i bratske pozdrave

Čika Đoko7

P.S. Gospoda Kontić i Jovićević će Vam i usmeno referisati.

1 Original (pisan mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 2, reg.br. 29/1 (VK-V-65).

2 Bajo Stanišić, pukovnik.

3 Vidi dok. br. 69.

4 Vladimir.

5 Stevo.

6 Zaharije Ostojić.

7 Draža Mihailović.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument