ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR.96

MOLBA ŠTABA ČETNIČKOG ODREDA »KOČIĆ« OD 5. JUNA 1942. DOMOBRANSKOM GARNIZONU MRKONJIĆ-GRAD ZA REDOVNO SNABDEVANJE HRANOM RANJENIH I BOLESNIH ČETNIKA1

Voj. čet. štab »kočić« Broj: Službeno. 5 juna 1942 god.

POSADNOM ZAPOVJEDNIŠTVU

MRKONJIĆ GRAD,

Pozivom na zaključeni zapisnik u Banjoj Luci2 u smislu zajedničke saradnje naši ranjenici i bolesnici imaju se hraniti na državni trošak t.j. od vojnih vlasti.

Molimo Vas, da se od danas pa i u buduće šalje sa vašega kazana hrana za ranjene i bolesne četnike da ne budu gladni i sa time bi učinili nama uslugu i olakšicu.

O izvršenju ovoga i udovoljenju ove naše molbe molimo Vas izvjestite nas pismeno ravnanja radi.

M.P.3

5Posadno zapovjedničtvo

Br. 33/taj.

6. lipnja 1942 g.

Varcar Vakuf

KOMANDANT:

U.4 Drenović

Primljeno na znanje i potrebno preduzeto

Zapovjednik, satnik

Križanec

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 234, reg. br. 1Q,2 (BH-X-660).

2  Vidi dok. br. 74.

3 Okrugli pečat: »Vojnočetnički bataljon Kočić u Bosni«.

4  Uroš.

5  Tekst do kraja napisan mastilom.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument