ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


IZJAVA GRUPE AKTIVNIH I REZERVNIH OFICIRA IZ ČAČKA OD 14. OKTOBRA 1941. O PRISTUPANJU NOP-U RADI BORBE PROTIV OKUPATORA I KVISLINGA1 KOMANDI MESTA ČETNIČKIH ODREDA JUG. VOJSKE1

Čačak2

Mi dole potpisati rezervni oficiri, a na traženje Komande mesta Četničkih odreda jugoslovenske vojske — Čačak, dajemo sledeću izjavu:

Prilikom ulaska u Čačak narodno oslobodilačkih partizanskih i četničkih odreda,3 a na obavezan poziv upućen građanstvu da se upisuje u jedne ili u druge odrede, bez ikakve presije, prijavili smo se za Narodno oslobodilački pokret, kao građani, smatrajući da smo se ovim stavili na raspoloženje svim narodno oslobodilačkim snagama koje imaju za cilj, prvo i najvažnije oslobođenje od neprijatelja.

Shvatili smo da ovim putem, ne samo kao građani, već i kao rezervni oficiri, ispunjavamo svoje obaveze prema narodu.

U slučaju, da po shvatanju komande, sa ovim upisom u Narodno oslobodilački pokret, nismo udovoljili našoj vojnoj obavezi, kao aktivni i rezervni oficiri Jugoslovenske vojske, molimo za shodno naređenje.

14-X-1941. god. ČAČAK

Potpisujemo:

rez. vazd. potporučnik : Miodrag Radovanović

rez. peš. poručnik : Dušan M. Anđelković

rez. konjič, poručnik : Miodrag Radičević

veter. poručnik : Pet. V. Timotijević

.. .5 P. Jauković

.. .6 poručnik : .. 7 ojević

Radiša M. Vujović

rez. : Kosta D. Nikolić

10 : [Stanković] Milorad


1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u IA Cačak, snimak u Arhivu VII, mf. Lok. muz. br. 2, sn. 718.

2 i 3 Partizansko-četničke snage su 1. oktobra 1941. oslobodile Čačak, a potom je formirana zajednička komanda mesta. Partizanski predstavnik je bio Milenko Nikšić (komandant Ljubićkog NOPO) a četnički — kapetan Bogdan Marjanović. Opširnije o tome, vidi Zbornik NOR-a, tom I, knj. 20, dok. br. 18; Arhiv VII, mf. Lok. muz. br. 2, sn. 694; Arhiv VII, ANOR, k. 1983, reg. br. 1-54/1; Oslobodilački rat, knj. 1, str. 62.

4 - 10 Nečitko.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument