ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 53

OBAVEŠTENJE KOMANDANTA OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE POČETKOM FEBRUARA 1942. O CILJU I TOKU PREGOVORA O SARADNJI ČETNIKA I ITALLJANSKOG OKUPATORA1

OBAVESTENJE broj 6

o toku pregovora sa Italijanima

Da nebi politički agitatori prestavili četničke pregovore sa Italijanima kao petokolonaški i nerodoljubivi rad, kao i da nebi srpsko stanovništvo mnogo očekivalo od tih pregovora, izdaje se o sadanjem stanju ovih pregovora sledeće:

OBAVEŠTENJE

1. Cilj pregovora je sa četničke strane da se očuva srpsko stanovništvo srezova fočanskog, gatačkog, bilećskog, trebinjskog, ljubinjskog, stolačkog, nevesinjskog, mostarskog i konjičkog (na levoj obali Neretve) od svakog nasilja i gladi kao i da se vrate srpske porodice internirane u Pavelićevim logorima.

2. U zamjenu Italijani traže samo red i mir, koji je trenutno potreban i srpskom življu ovih krajeva i ovaj red i mir nama će omogućiti oslobodilačku borbu u drugim krajevima gde Srbi još trpe zulume Ustaša. Nikakve druge obaveze Italijani ne traže od četnika, niti su oni voljni da ih prime. Nema dakle opasnosti da će Italijani pozvati naše mladiće u svoju vojsku ili da će se četnici pod njihovom komandom boriti protiv svoje braće Srba iz partizanskih jedinica.2

3. Zasada su i četnici i Italijani samo izložili jedni drugima svoje želje u smislu prednjeg. Ostaje da pretpostavljene starješine i drugi odobre ovaj prethodni sporazum.3

4. Pešadiski kapetan II kl. Salatić Danilo,4 određen je od strane potpisanog, da kao oficir na službi u dobrovoljačkim srpskim četničkim odredima i kao zastupnik Komandanta 6 grupe četničkih odreda održava u najpotrebnijem obimu vezu sa italijanskom diviziskom komandom u Mostaru u cilju postizanja što većih koristi za srpski narod ovih krajeva.

5. Stoga neka se niko ne prevari i neka se neda prevariti da je rad kapetana Salatića i njegovih potčinjenih četničkih vojvoda komandanata bataljona, komandira četa, vodnika, desetara, vođa trojke i četnika, petokolonaški i nerodoljubiv. Jer taj rad je očigledno koristan za srpski narod ovih krajeva. Omogućava pojačanu oslobodilačku borbu u drugim srpskim zemljama i uz to prestavlja samo izvršenje zakonitog naređenja. A to naređenje izdaje potpisati u svojstvu zamjenika Komandanta Bosansko hercegovačkih četničkih odreda čiji je glavni zadatak čuvanje srpskog naroda iz Bosne i Hercegovine od svakoga nasilja.

I to naređenje odobriće naša Vrhovna komanda a složiće se s time naši saveznici a najviše bratska Rusija. Jer niko od njih ne želi propast srpskog naroda već njegovo čuvanje za odsudne borbe, koje će tek na proleće ili na leto ili na jesen ili iduće godine početi. I to naređenje primiče kao olakšanje svi domaćini i dobri Srbi ovih krajeva a mlađi Srbi željni borbe i osvete mogu odmah poći samnom u dalje borbe tamo gde su one korisne za srpski narod i oslobođenje.

Komandant—major

Boško P. Todorović, s.r.

1 Prepis originala (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 231, reg. br. 8/7 (BH-V-29/l). Dokumenat je bez datuma, ali se iz njegovog sadržaja vidi da je pisan pre nego što su okončani pregovori sa italijanskim okupatorom, tj. pre 7. februara 1942 (vidi dok. br. 57).

2 U izveštaju komandanta italijanskog 6. armijskog korpusa od 17. januara 1942. komandantu 2. armije, između ostalog, piše da je glavni cilj pregovora bio da se obezbedi »učešće, bar delimično, četničkih snaga u borbi protiv komunista« (Zbornik NOR-a, tom XII, knj. 2, dok. br. 10).

3 Vidi dok. br. 39.

4 Jedan od organizatora četnika u nevesinjskom srezu, tada komandant Nevesinjskog četničkog odreda. Od avgusta 1942. načelnik Štaba četničke Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. Poginuo prilikom povlačenja četničkih jedinica iz Hercegovine u jesen 1944.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument