ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 128

DOPIS GLAVNOG ŠTABA BOSANSKIH ČETNIČKIH ODREDA OD 27. JULA 1942. ŽUPANU VELIKE ŽUPE SANA I LUKA U VEZI DOGOVORA O SASTANKU1

GLAVNI ŠTAB BOSANSKIH ČETNIČKIH ODREDA

Broj: 28/42 27. jula 1942. godine

U BOSNI P.n.

VELIKOM ŽUPANU VELIKE ŽUPE SANA I LUKA

Banja Luka

Na Vaš dopis V.T. br. 57 od 24.-VII.- t.g.2 izveštavam sledeće:

1.  Odmah po obrazovanju Glavnog štaba Bosanskih četničkih odreda3 obaveštene su o tome hrvatske vojne vlasti preko zapovjednika Banjalučkog zdruga G. Brozovića, te smatramo da je on o tome obavestio i ostale vlasti Nezavisne Države Hrvatske.

2.  Glavni štab Bos. četn. odreda nema stalnog mjesta i lica koja taj štab sačinjavaju nisu stalno na okupu.

3.  Potpisani je ovlašten da odredi dan i mjesto sastanka te prema potrebi saziva članove, koji budu na okupu samo dok ne riješe pitanja koja su stavljena na dnevni red.

4.  Prema tome, kad se obraćate na Glavni štab, izvolite se obratiti preko Borjanskog vojno-četničkog odreda, koji će pismo dostaviti na ono mesto, gde će se sastati članovi Glavnoga štaba.

5. Našim pismom od 24 jula smo zakazali sastanak zato, što je tada Gl. štab bio na okupu u Jošavki, te pošto se tada nismo sastali, izvolite odredite vi jedan dan između 29 jula i 1 agvusta o.g. po mogućstvu na istom mjestu, jer će tih dana članovi štaba biti na okupu.

Odgovor izvolite poslati po kuriru-donosiocu ovoga pisma.

KOMANDANT, R.R.4

1  Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 234, reg. br. 44/2.

2  Pomenut dopis glasi:

»Čast mi je potvrditi primitak vašeg dopisa od 24. VII 1942. dostavljenog mi osobno po Vašem izaslaniku.

Pošto sam iz ovog Vašeg dopisa saznao, da je s Vaše strane obrazovan Glavni Štab Bosansko-četničkih odreda za kog velite sami da je jedini ovlašten i nadležan za raspravu svih pitanja nastalih u vezi sa sklopljenim sporazumom, to Vas umoljavam da izvjestite Vaš Glavni Štab, da mi javi mjesto svoga rada, da bih i ja mogao sa svoje strane odrediti sve što je potrebno.

Dok od Vas ne dobijem odgovor u toj stvari izjavljujem da ne mogu poslati zatraženo izaslanstvo na mjesto kog ste Vi odredili, pa molim da to izvolite uzeti do znanja« (Arhiv VII, Ča, k. 233, reg. br. 15/8).

3 O obrazovanju tog štaba, vidi dok. br. 115.

4 Radoslav Rade Radić.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument