ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 117

DODATAK ZAPISNIKU O SPORAZUMU IZMEĐU OZRENSKOG I TREBAVSKOG ČETNIČKOG ODREDA I PREDSTAVNIKA NDH OD 28. MAJA 1942. SAČINJEN 9. JULA 1942.GODINE1

DODATAK

k zapisniku od 28. svibnja 1942. god.2 — sastavljenom u s. Lipcu između predstavnika državne vlasti Nezavine Države Hrvatske i predstavnika Ozrenskog i Trebavskog četničkog odreda — uglavljen u stožeru 4. pješačke divizije u Doboju, dne 9. srpnja 1942.

PRISUTNI :

Od strane Hrvatskog domobranstva: zapovjednik II. domobranskog sbora general g. Iser, zapovjednik 4. pješačke divizije pukovnik g. Majetić Bogdan, glavar stožera II. D.S. Glst. podpukovnik g. Helbich i glavar stožera 4. pješ. divizije glst. bojnik Kadić.

Predstavnici četničkih odreda: 1) Ozrenskog četničkog odreda, Đokan Sarčević, Cvijetin Đurić i Branko Stakić; 2) Trebavskog četničkog odreda, zapovjednik Savo Božić, načelnik štaba Petar Arnautović i Đoko Milošević.

I.

Predstavnici gore označenih četničkih odreda izjavljuju: »Samo se po sebi razumije đa se trenutkom prekida neprijateljstva sa hrvatskim domobranstvom prekidaju i neprijateljstva protivu savezničkih njemačkih i talijanskih četa«.—

II.

Ovaj dodatak zapisniku čini sastavni dio zapisnika od 28. svibnja o.g. danog u Lipcu, te se ima k njemu priključiti dodatno k točci II. istog zapisnika.

U DOBOJU, dne 9. SRPNJA 1942.

PREDSTAVNIK ČETNIČKIH ODREDA:

Zapovjednik Treb. odreda

(Savo Božić) Savo Božić

Savjetnik štaba Treb. odreda zapovjednik 4. PJEŠ. divizije

(Djoko Milošević)

Đoko Milošević

pukovnik

(Bogdan Majetić)

Bogdan Majetić 

Savjetnik štaba Ozren. odreda,

(Branko Stakić)

Branko Stakić

Načelnik štaba Treb. odreda

(Petar Arnautović)

Arnautović Petar

1 Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 235, reg. br. 7/13 (BH-X-931).

2 Vidi dok. br. 89.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument